Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Veľké skladovacie nádrže v zariadení na výrobu špeciálnych chemikálií

Výroba špeciálnych chemikálií

Čerpadlá KSB sa postarajú o bezpečné čerpanie náročných špeciálnych chemikálií – na efektívnejšie a ziskovejšie procesy so šaržami.

Mnohé odvetvia sú naviazané na vysokokvalitné špeciálne chemikálie, ktoré sa vyrábajú na objednávku. Naše flexibilné riešenia podporujú hladké, krátke cykly, aby ste sa mohli koncentrovať na bezpečnosť a rentabilitu.

Buďte ešte flexibilnejší vďaka spoľahlivým riešeniam čerpadiel

Spracovanie šarží zušľachťovacích chemikálií si vyžaduje veľkú mieru flexibility. Nezáleží na tom, či je vaše zariadenie špecializované na špecifickú zákaznícku výrobu elastomérov, priemyselných plynov alebo agrochemikálií – vaše prevádzkové cykly musia byť vždy krátke a intenzívne a musia prebiehať hladko. Okrem toho sa musíte postarať o trvalo vysokú kvalitu a súčasne chrániť svojich zamestnancov a životné prostredie. Výzvy sú teda enormné. Ale žiadne starosti: Naše výrobky a služby ponúkajú absolútnu bezpečnosť.

Vysoká schopnosť prispôsobenia na zaistenie vysokej kvality – šarža za šaržou

Flexibilné a spoľahlivé čerpanie médií v zariadeniach na špecifickú zákazkovú výrobu vysokokvalitných špeciálnych chemikálií sa postará o profitabilitu. Zariadenia na to potrebujú spoľahlivé vybavenie čerpadlami, aby sa pokrylo množstvo pracovných procesov. Z tohto dôvodu sú výrobky svetovej triedy od spoločnosti KSB perfektným riešením pre procesy v zušľachťovacej chémii.

Môžete si vybrať: Naše rozsiahle portfólio na výrobu špeciálnych chemikálií zahŕňa chemické normalizované čerpadlá a procesné čerpadlá, čerpadlá bez tesnenia hriadeľa, vysokotlakové čerpadlá a mnohé ďalšie výrobky.

 • Naše čerpadlo MegaCPK je absolútne špičkové a najlepšie chemické normalizované čerpadlo vo svojej triede. Optimalizované hydraulické komponenty nastavujú nové štandardy energetickej efektívnosti, zatiaľ čo nízka hodnota NPSH zabezpečuje pokojnú a nehlučnú prevádzku.
 • Čerpadlo s magnetickou spojkou Magnochem dostupné v mnohých rôznych vyhotoveniach spĺňa aj najprísnejšie požiadavky našich zákazníkov.
 • Čerpadlo CPKN je ideálne na čerpanie agresívnych organických a anorganických médií v chemických výrobných postupoch.
 • A vertikálne ponorné čerpadlo Estigia je dostupné vo vyhotovení ATEX.

Pri spoľahlivom čerpaní horúcich kyselín až po lúhy obsahujúce pevné látky sú čerpadlá KSB vaši dôveryhodní partneri na výrobu chemikálií v šaržiach.

Ako KSB podporuje výrobu špeciálnych chemikálií

Vieme, pod akým enormným časovým stresom ste. Najmodernejšie výrobky KSB sa postarajú o bezpečné oddelenie a prepravu agresívnych, korozívnych a výbušných médií. Naše vysokokvalitné čerpadlá na chemikálie ponúkajú bezporuchovú, efektívnu prevádzku pri nízkych nákladoch na životný cyklus. 

My však dodávame viac ako len robustné a spoľahlivé výrobky – podporujeme vás aj pri vývoji špecifických zákazníckych procesov. Profitujte z nášho aplikačného know-how!

Okrem toho ponúkame služby realizované odborným personálom, a to od montáže cez uvedenie do prevádzky až po kontrolu a údržbu. A pri potrebe opravy vám poskytneme podporu na mieste.

Prečo sa výrobcovia činných chemikálií vždy obracajú na KSB? Z dvoch dôvodov: Profitujú z našich fundovaných poznatkov a širokej ponuky výrobkov na výrobu šarží v chemickom priemysle.

Naša ponuka

Spoločnosť KSB ponúka široký sortiment výrobkov na podporu výroby vašich špeciálnych chemikálií:

 • Chemické normalizované čerpadlá a procesné čerpadlá
 • Čerpadlá bez tesnenia hriadeľa
 • Čerpadlá médií s obsahom pevných látok
 • Vysokotlakové čerpadlá
 • Tesnenia klzným krúžkom a plány preplachovania
 • Pohonná technika a regulácia otáčok

Oblasti použitia sú

 • Médiá s obsahom chloridov, redukujúce kyseliny a kyslé procesné vody
 • Kyseliny a lúhy s obsahom pevných látok
 • Agresívne médiá v chemických procesoch
 • Silne oxidujúce médiá, ako je napr. kyselina dusičná, chrómová a sírová
 • Horúce koncentrované kyseliny a vysokokoncentrované alkalické roztoky/lúhy

Vaše výhody

 • Flexibilné a pre aplikácie špecifické riešenia vďaka širokému sortimentu výrobkov
 • Bezpečné čerpanie a uzatváranie najkritickejších médií – pri dodržiavaní najvyšších bezpečnostných štandardov
 • Riešenia do extrémnych podmienok vďaka používaniu materiálov odolných proti opotrebovaniu a korózii
 • Zníženie celkových nákladov vďaka inovatívnej technológii
 • Energeticky efektívna prevádzka vďaka optimalizovaným hydraulikám a inteligentným riešeniam pohonu
 • Rozsiahly servis – od montáže a uvedenia do prevádzky cez inšpekciu a údržbu až po opravu u zákazníka

MegaCPK

MegaCPK

Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové, podľa DIN EN ISO 5199, rozmery podľa DIN EN ISO 2858 doplnené o menovité svetlosti DN25 a ≥ DN200, s veľkou variabilitou materiálov a tesnení, ako variant tiež s mokrým hriadeľom a kónickým utesneným priestorom. Dostupné vyhotovenie ATEX.

Magnochem

Magnochem

Vodorovné čerpadlo so špirálovou komorou bez tesnenia hriadeľa s procesnou konštrukciou, s magnetickou spojkou, podľa DIN EN ISO 2858/ISO 5199, s radiálnym kolesom, jednoprúdové, jednostupňové. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

Estigia

Estigia

Zvislé ponorné čerpadlo na mokrú montáž s rôznymi tvarmi obežného kolesa na splnenie požiadaviek kladených rôznymi dopravovanými médiami. S výtlačnou rúrou až nad krycou dosku, DN podľa menovitého objemového prietoku. Utesnenie radiálnym tesniacim krúžkom hriadeľa, jednoduchým alebo dvojitým tesnením klzným krúžkom s vložkou Vyhotovenie ATEX je dostupné.

Find suitable valves for speciality chemical production now

KE

KE

Stredová uzatváracia klapka s hriadeľom so štvorhranom podľa ISO 5211 a prstencová maneta PFA. S ručnou pákou, ručnou prevodovkou, pneumatickým alebo elektrickým pohonom. S prstencovým telesom (T1), teleso s prírubovými okami so závitom (T4) alebo teleso v tvare profilu U s tesniacou lištou (T6). Možné prípojky podľa EN, ASME a JIS.

ISORIA 10/16

ISORIA 10/16

Stredová uzatváracia klapka s koncom hriadeľa so štvorhranom podľa ISO 5211, elastomérová prstencová manžeta, s ručnou pákou alebo ručne ovládanou redukčnou prevodovkou, pneumatickým, elektrickým alebo hydraulickým pohonom, prstencové teleso (T1), teleso so strediacimi okami (T2), teleso s prírubovými okami so závitom (T4), teleso v tvare profilu U bez tesniacej lišty (T5). Typy telies T2 a T4 umožňujú jednostranné odpojenie príruby a montáž v podobe koncovej armatúry s protiľahlou prírubou. Prípojky podľa EN, ASME, JIS.

DANAÏS 150

DANAÏS 150

Dvojitá excentrická uzatváracia klapka s koncom hriadeľa so štvorhranom podľa ISO 5211, s plastomérovým sedlom (aj nehorľavé vyhotovenie), kovovým sedlom alebo elastomérovým sedlom (FKM [VITON R] alebo NBR [nitril]). Ručná páka alebo redukčná prevodovka, pneumatický, elektrický alebo hydraulický pohon. Teleso z tvárnej liatiny, oceľoliatiny, ušľachtilej ocele alebo ušľachtilej ocele Duplex (254 SMO). Prstencové teleso (T1), teleso s prírubovými okami so závitom (T4), T4 na jednostranné odpojenie príruby a používanie ako koncová armatúra s protiprírubou. Prípojky podľa EN, ASME alebo JIS. Skúška a osvedčenie o ohňovzdornosti podľa API 607. Skúška a osvedčenie pre reakcie na emisie podľa EN ISO 15848-1. Vyhotovenie ATEX podľa smernice 2014/34/EÚ.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Energetické poradenstvo

Optimalizujte vďaka FluidFuture® energetickú účinnosť svojho zariadenia v štyroch krokoch. Systematický postup spoločnosti KSB vám zaručí maximálne úspory energie.

 • Systematická analýza
 • Jasné odporúčania na ďalšie rozhodovanie
Maintenance inspection management

Manažment revízií

Kontrola a opravy agregátov pri najkratších odstávkach: Servis KSB ponúka rozsiahly manažment revízií pre priemyselné zariadenia a elektrárne. 

 • Revízia čerpadiel

 • Revízia armatúr

3D printing for pumps and valves

3D tlač

3D tlač otvára nové možnosti pri obstarávaní náhradných dielov. Ideálne, keď potrebujete rýchlo náhradný diel.

 • Aditívna výroba náhradných dielov
 • Krátka dodacia lehota