Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Flag with the branding of KSB’s authorised service partners

Servisní partneri KSB

Servisní partneri KSB: servisná sieť pre vaše čerpadlá a zariadenia

Pri servisných prípadoch čerpadlových zariadení je potrebná rýchla a komplexná pomoc. Zákazníci spoločnosti KSB sa môžu spoľahnúť na servisných partnerov s vysokou odbornou kompetenciou: servisní partneri KSB pre čerpadlá a veľa ďalšieho.

Servisní partneri KSB poskytujú rýchlu a kompetentnú pomoc pri servise čerpacích zariadení.

Zákazníci spoločnosti KSB sa pri akomkoľvek servisnom zásahu na svojich čerpacích zariadeniach môžu oprieť o kvalifikovanú a rýchlu pomoc: o servisných partnerov KSB. Sieť servisných partnerov spoločnosti KSB zaručuje pre zariadenia technického vybavenia budov a priemyselné zariadenia, ako aj pre vodárenské a kanalizačné zariadenia celoplošné pokrytie širokou paletou servisných služieb pre čerpadlá, motory, armatúry a automatizačné produkty.

Či ide o rodinný dom, administratívnu budovu, čističku odpadových vôd, čerpaciu stanicu alebo priemyselné zariadenie: Servisní partneri spoločnosti KSB prevezmú všetky úlohy od návrhu, dodávky, inštalácie, cez uvedenie do prevádzky až po opravy a inšpekciu.  

Spoločnosť KSB školí všetkých svojich servisných partnerov tak, aby poznali každý agregát až do posledného detailu a mohli tak odborne vykonávať inšpekciu, údržbu a opravy. Okrem toho poskytujú servisní partneri KSB poradenstvo v oblasti energeticky efektívneho používania a prevádzky čerpacích zariadení, ako aj digitálnych riešení na preventívnu údržbu.

Pre zásahy mimo bežných pracovných hodín prevádzkujú servisní partneri KSB tiež pohotovostnú službu: Servisní partneri KSB sú vám k dispozícii kedykoľvek 24 hodín denne, sedem dní v týždni. 

Naša ponuka

 • Odborné poradenstvo  
 • Predaj a inštalácia produktov KSB  
 • Uvedenie do prevádzky elektronicky riadených a konvenčných zariadení vrátane zbernicového systému  
 • Servisné zmluvy  
 • Opravy – aj čerpadiel od iných výrobcov  
 • Analýzy energetickej účinnosti   
 • Rozsiahle predzásobenie náhradnými dielmi 

Vaše výhody

 • Dostupnosť 24 hodín denne 
 • Všade vo vašej blízkosti, a teda rýchlo na mieste 
 • Krátke časy opráv 
 • Vysoká odborná kompetencia založená na pravidelných školeniach podľa štandardov spoločnosti KSB 

Ďalšie služby týkajúce sa servisných partnerov KSB