Nákupný košík
Odpadový kanál s odpadovou vodou.

Likvidácia a preprava odpadových vôd

Perfektná likvidácia odpadových vôd – s výrobkami spoločnosti KSB  

S rastúcou svetovou populáciou je preprava odpadových vôd čoraz dôležitejšia. Spoločnosť KSB poskytuje obciam a priemyselným podnikom účinné čerpadlá a armatúry.

   

Výzva pri odpadovej vode: bezporuchová, efektívna likvidácia

V zariadeniach na likvidáciu odpadových vôd je dôležitým kritériom bezpečnosť proti výpadku. Použité čerpadlá a armatúry musia byť súčasne energeticky účinné na zaručenie nízkych celkových prevádzkových nákladov. Je to náročná úloha, ak uvážime, že množstvo odpadovej vody, ktoré je treba odvádzať a prepraviť, celosvetovo rastie. 

Čoraz problematickejšie je aj zloženie špinavej vody: obsahuje čoraz viac pevných látok a – v dôsledku opatrení na úsporu vody – čoraz menej vody. To si vyžaduje inovatívne riešenia a vyspelú technológiu. Použité čerpadlá musia dlho vydržať, nesmú sa upchať a mali by pracovať energeticky čo najúčinnejšie. Aj priemyselná odpadová voda kladie vysoké požiadavky na použité čerpadlá a armatúry. Tieto musia byť mimoriadne odolné voči opotrebovaniu a odolné voči korózii. 

So spoločnosťou KSB zlikvidujete odpadovú vodu bezpečne a účinne

V oblasti prepravy a likvidácie odpadových vôd ponúka spoločnosť KSB kalové čerpadlá, ktoré v každom okamihu zaručujú bezporuchovú prevádzku. Výrobky od spoločnosti KSB je možné prevádzkovať hospodárne a energeticky úsporne aj v extrémnych podmienkach. Spolu s vami optimalizujeme vaše zariadenie a systematicky znížime vaše prevádzkové náklady. 

Spoločnosť KSB má pre samosprávy, mestá a priemyselné podniky k dispozícii komplexné riešenia pre prepravu odpadových vôd. Či už ide o povrchové odvodnenie alebo prepravu agresívnych priemyselných odpadových vôd: s čerpadlami a armatúrami KSB prepravíte a zlikvidujete odpadovú vodu bezpečne, bez nárokov na údržbu a účinne – v zariadeniach na prečerpávanie odpadových vôd a znečistených vôd, ako aj pri odvádzaní dažďovej vody. Do sortimentu spoločnosti KSB patria aj ponuky pre osídlené oblasti s vysokou hladinou spodnej vody alebo pre budovy v zónach ochrany vôd.

Čerpadlá na likvidáciu odpadových vôd.

Čerpadlá KSB v najhlbšej európskej čerpacej stanici odpadových vôd v Petrohrade.


Inovatívna a vysoko účinná likvidácia odpadových vôd – to je náplňou spoločnosti KSB

Kalové čerpadlá od spoločnosti KSB sú vybavené účinnými pohonmi, obežnými kolesami bez nebezpečenstva upchatia a odolnými materiálmi. V materiálovom laboratóriu spoločnosti KSB sa vyvíjajú materiály, ktorú sú odolné aj voči korozívnej a abrazívnej odpadovej vode s vysokým podielom pevných látok. Komponenty s dlhou životnosťou, ktoré odolajú všetkým nepriazňam dlhé desaťročia, tak vytvárajú základ pre dlhodobo nízke náklady na prepravu odpadových vôd.

Spoločnosť KSB ponúka kalové čerpadlá rôznych konštrukcií a môže preto dodať vhodný výrobok pre každú požiadavku: napríklad ponorné čerpadlo Amarex KRT a kalové čerpadlo Sewatec inštalované na sucho. Tieto čerpadlá vďaka svojim neupchávajúcim sa obežným kolesám s veľkými voľnými priechodmi zaručujú účinné čerpanie odpadovej vody aj v prípade silného zaťaženia pevnými látkami. Systém KSB Amajet sa používa všade tam, kde sa vyžaduje úsporné čistenie nádrží a odvodňovacích kanálov. K tomu je treba pripočítať spoľahlivé armatúry, ako je paralelný posúvač HERA BD, ktorý slúži o. i. na uzatváranie potrubí pri vykonávaní údržby.  

Špecialisti spoločnosti KSB na oblasť aplikácií projektantov navyše podporujú výrobcov zariadení a prevádzkovateľov celým radom inžinierskych služieb, ako napr. prietokovými analýzami CFD. Modelové testy, ktoré ponúka spoločnosť KSB, vám pomáhajú pri optimalizácii zariadenia už v predstihu – ako napríklad prívodné podmienky alebo rýchlosť odtekania do vtokovej komory. A pomocou inteligentných softvérových riešení KSB Helps a KSB EasySelect je možné optimálne dimenzovať čerpadlá. 

Sortiment služieb je zavŕšený rozsiahlymi skúsenosťami s veľkými projektmi, ktoré spoločnosť KSB získala počas desaťročí pôsobenia na trhu. Dôkazom toho je najhlbšia európska čerpacia stanica odpadových vôd v Petrohrade, kde sa používajú účinné kalové čerpadlá.

Naša ponuka

Spoločnosť KSB ponúka široký sortiment pre oblasť likvidácie odpadových vôd

 • Kalové čerpadlá na suchú inštaláciu
 • Odvodňovacie a kalové čerpadlá
 • Inline čerpadlá
 • Miešacie stroje / miešadlá / zariadenia na čistenie nádrží
 • Čerpadlá s rúrkovým telesom
 • Ponorné motorové čerpadlá

Oblasti použitia sú

 • Likvidácia odpadových vôd a špinavých vôd 
 • Preprava odpadových vôd
 • Zariadenia na prečerpávanie odpadových vôd
 • Čistenie zásobníkov
 • Likvidácia požiaru
 • Tlakové odvodnenie
 • Odvodňovanie
 • Čerpacie stanice
 • Odtoky na dažďovú vodu
 • Zariadenia na prečerpávanie odpadovej vody

Vaše výhody

 • Výber optimálneho výrobku vďaka širokej ponuke čerpadiel rôznych konštrukcií pre všetky procesy na likvidáciu odpadových vôd
 • Kompetentné poradenstvo projektantov, výrobcov zariadení a prevádzkovateľov vďaka rozsiahlym medzinárodným skúsenostiam
 • Optimálne dimenzovanie čerpadiel a výber vhodnej armatúry pomocou softvéru KSB Helps a KSB EasySelect
 • Spoľahlivý medzinárodný poskytovateľ čerpadiel, armatúr a servisu – už 150 rokov na trhu
 • Servisné riešenia a riešenia pre náhradné diely, ktoré pokrývajú celý životný cyklus, ako aj 24-hodinový servis prostredníctvom viac ako 3 000 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách na celom svete

Amarex KRT

Amarex KRT

Vodorovné alebo zvislé, jednostupňové ponorné čerpadlo ako blokový čerpadlový agregát s rôznymi tvarmi obežných kolies budúcej generácie, s mokrou alebo suchou montážou, stacionárne alebo prenosné s energeticky úsporným motorom a vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

Sewatec

Sewatec

Čerpadlo so špirálovou komorou určené na vodorovnú alebo zvislú montáž s rôznymi tvarmi obežných kolies nasledujúcej generácie, s výtlačnou prírubou podľa DIN a ANSI a vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

Amaline

Amaline

Horizontálne vrtuľové čerpadlo s mokrou montážou s ponorným motorom, s priamym pohonom alebo prevodovkou s čelnými kolesami, vrtuľa ECB s pevnými lopatkami s povrchovou úpravou odpudzujúcou vlákna, s bezskrutkovým spojom s výtlačnou rúrou, k dispozícii vo vyhotovení s ochranou proti explózii.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.

KSB mechanical seals for pumps and valves

Tesnenia klzným krúžkom KSB

Pri každom čerpadle je tesnenie klzným krúžkom (GLRD) jedným z najdôležitejších konštrukčných dielov. Tieto tesnenia hriadeľov vyvinuté spoločnosťou KSB sú zárukou efektívnej prevádzky vášho zariadenia.

 • Predĺženie životnosti
 • Nižšie náklady na údržbu a náhradné diely