Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Energetické poradenstvo

Optimalizácia zariadení pomocou FluidFuture® 

Optimalizujte vďaka FluidFuture® energetickú účinnosť svojho zariadenia v štyroch krokoch. Systematický postup spoločnosti KSB vám zaručí maximálne úspory energie.

Optimalizujte energetickú účinnosť vášho hydraulického systému.

Čerpadlá majú najväčší podiel na celkovej spotrebe energie v priemysle: V EÚ ide celkovo o 300 terawatthodín energetickej spotreby čerpadiel za rok. Produkty KSB preto vyvíjame so zvláštnym dôrazom na energetickú účinnosť. Najväčšie úspory pri optimalizácii čerpadiel sa však môžu dosiahnuť, len ak sú všetky súčasti systému navzájom presne zladené. Ak sa spoločne optimalizuje hydraulika, pohon a automatizácia, ako aj dimenzovanie potrubí, môžete pri optimalizácii čerpadiel a celého zariadenia dosiahnuť úspory až 60 %. Vyžaduje to však systematický a cielený postup. Spoločnosť KSB na tento účel definovala proces úspory energie v štyroch krokoch: koncept úspory energie FluidFuture®.
 
FluidFuture® je viac ako len jednoduché energetické poradenstvo. FluidFuture® zahŕňa komplexnú optimalizáciu zariadenia. V prvom kroku zaistí spoločnosť KSB na základe rýchleho odhadu potenciálu a fundovaných meraní maximálnu transparentnosť na stanovenie potenciálu úspor. V kroku 2 definuje spoločnosť KSB štruktúru zariadenia a zvolí vhodné vysokoúčinné čerpadlá a komponenty. V kroku 3 prevezme spoločnosť KSB za vás odbornú inštaláciu a profesionálne uvedenie do prevádzky. Krok 4 konceptu úspory energie FluidFuture® zahŕňa vysokoúčinnú prevádzku vášho zariadenia vďaka inteligentnej technológii čerpadiel a priebežnému monitoringu. 
 
Pomocou FluidFuture® znížite výrazne svoje prevádzkové náklady a významne prispejete k energeticky účinnej budúcnosti. Takto dnes prebieha optimalizácia zariadení!

Naša ponuka

 • Systematická analýza potenciálov úspory energie vášho zariadenia 
 • Dimenzovanie: definícia (optimalizovanej) štruktúry zariadenia 
 • Odborná inštalácia a uvedenie do prevádzky 
 • Kontinuálne monitorovanie na zaistenie vysokoúčinnej prevádzky 
 • Po celom svete je vám k dispozícii viac ako 3 000 servisných špecialistov

Vaše výhody

 • Transparentnosť v rámci vašej populácie čerpadiel 
 • Perfektné nastavenie vášho zariadenia zaistí maximálnu energetickú účinnosti a zabezpečenie proti výpadkom 
 • Úspory až 60 percent znížia prevádzkové náklady

Optimalizujte v štyroch krokoch riadenie spotreby energie vášho zariadenia:

Illustration of the four steps of the FluidFuture energy-saving concept

Krok 1: analýza systému

 • Zaistenie transparentnosti 
 • Zistenie záťažových reakcií

Krok 2: systematické dimenzovanie

 • Definovanie štruktúry zariadenia
 • Výber komponentov 

Krok 3: odborné uvedenie do prevádzky

 • Odborná inštalácia
 • Profesionálne uvedenie do prevádzky 

Krok 4: vysokoúčinná prevádzka

 • Inteligentná technológia čerpadiel
 • Kontinuálny monitoring
Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Zaznamenanie potenciálu úspory energie

KSB Sonolyzer® je aplikácia spoločnosti KSB pre smartfóny, ktorá zo zvuku vášho asynchrónneho motora rozpozná, či vaše čerpadlo pracuje úsporne alebo je jeho spotreba energie príliš vysoká.

 • Bezplatné stiahnutie

 • Analýza v priebehu niekoľko sekúnd

SES System Efficiency Service

Služba efektivity systému

Čerpadlá, ktoré nie sú optimálne prispôsobené zariadeniu, majú príliš vysokú spotrebu energie. Pomocou služby efektivity systému SES spoločnosti KSB sa to dá zmeniť.

 • Analýza energetickej účinnosti

 • Analýza poškodení