Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Plávajúce zariadenie na spracovanie a uskladnenie uhľovodíka v blízkosti ropného poľa na mori.

Výroba ropy a plynu upstream

Spoločnosť KSB dodáva našim partnerom v oblasti upstream flexibilné riešenia čerpadiel na vysoké nároky

V oblasti ropného a plynárenského priemyslu je oblasť upstream východiskovým bodom výroby. Tu sa osvedčujú niektoré z našich najrobustnejších čerpadiel pri používaní v najextrémnejších podmienkach. 

Extrémne výzvy si vyžadujú najrobustnejšie riešenia čerpadiel v oblasti upstream

Nezávisle od toho, či prevádzkujete vrtnú plošinu alebo loď FPSO alebo prenajímate stroje prevádzkovateľom na pevnine alebo na mori v upstream: Potrebujete vybavenia, ktoré sú schopné zvládnuť celý rad náročných požiadaviek: mimoriadne vysoké zaťaženia, vysoké tlaky, extrémne teploty, kritické médiá a prísne požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Nič z toho by nebolo možné bez najrobustnejších čerpadiel, ktoré sú k dispozícii pre toto odvetvie.

Konštruujeme robustné vybavenia čerpadiel na ropné a plynové aplikácie v oblasti upstream

Ponúkame široké portfólio riešení čerpadiel upstream, od procesných čerpadiel vyvinutých podľa špecifických potrieb zákazníkov pre oblasť upstream až po pomocné čerpadlá, čerpadlá na chemikálie a odstredivé čerpadlá na použitie v oblasti upstream. Pomocou našich robustných čerpadiel upstream sa odčerpávajú a upravujú odpadové vody z vrtov skôr, ako sa odvedú do oblasti downstream. Výrobky KSB vám pomôžu aj pri bezpečnom oddelení, skladovaní a likvidácii žieravých vedľajších produktov, ako sú odpadové vody z výroby, soli, sulfidy, morská voda a pevné látky. 

Robustné procesné čerpadlá OH2 našich typových radov RPH a RPHb/d spĺňajú alebo dokonca presahujú požiadavky podľa API pre ropný a plynárenský priemysel. Ak ide o bezpečnú prevádzku pri vysokom tlaku a trvalo extrémnych zaťaženiach, naše čerpadlá CHTR a CHTRa vám pomôžu, aby ste efektívne a spoľahlivo splnili svoje ciele pre vrtnú plošinu alebo loď. Vertikálne vysokotlakové odstredivé čerpadlá našich typových radov WKB/WKTR sú navrhnuté pre naše aplikácie na uhľovodíky a petrochémiu, ako aj na ďalšie požiadavky na prečerpávanie médií, pri ktorých je rozhodujúca hodnota NPSHA. Naše ponorné čerpadlá RPH-V sa takisto inštalujú vertikálne a vyznačujú sa dlhou životnosťou. Čerpadlá KSB sú konštruované na extrémne podmienky v ropnom a plynárenskom priemysle. 

Zvláštnosť: Spoločnosť sa u svojich partnerov z oblasti upstream postará o maximálne spoľahlivé procesy

Vieme, že od svojho vybavenia upstream očakávate najvyššiu prevádzkovú bezpečnosť, aby ste splnili náročné kvóty za najtvrdších podmienok. Osvedčená kvalita čerpadiel KSB sa postará o to, že vaše procesy budú prebiehať hladko a s dodržaním najvyšších bezpečnostných požiadaviek. Vďaka extrémne robustným materiálom odolným proti opotrebovaniu a korózii odolajú čerpadlá KSB extrémnym podmienkam ropných a plynových procesov v oblasti upstream a sú dimenzované podľa najvyšších štandardov (API 610 a vyššie). K tomu navyše dodávame nielen prvotriedne produkty, ale aj rozsiahly servis – od montáže cez uvedenie do prevádzky až po kontrolu, údržbu a opravu na mieste. 

Stručne povedané, naši partneri v prieskume a výrobe prichádzajú k nám, aby zachovali najvyššiu bezpečnosť, efektívnosť a spoľahlivosť – vďaka vybaveniu, ktoré spĺňa požiadavky v každom ohľade.

Naša ponuka

Spoločnosť KSB ponúka široké portfólio pre výrobu na pevnine a na mori:

 • Vysokokvalitné procesné čerpadlá s veľkým rozsahom objemového prietoku a tlaku
 • Chemické normalizované čerpadlá vo vyhotovení bez tesnenia hriadeľa
 • Pomocné čerpadlá pre systémy vodného hospodárstva
 • Čerpadlá médií s obsahom pevných látok
 • Tesnenia klzným krúžkom a plány preplachovania
 • Čerpadlové agregáty podľa špecifických požiadaviek zákazky s pohonmi, príslušenstvom, ako aj prístrojovým vybavením a riadiacimi systémami

Oblasti použitia sú

 • Agresívne médiá s obsahom plynov a zmiešané médiá so suspendovanými pevnými látkami
 • Prchavé uhľovodíky a vysokoviskózne médiá s vysokými tlakmi a vysokými teplotami
 • Nebezpečné kyslé procesy s médiami obsahujúcimi sírovodíky a oxid uhličitý
 • Koncentrované korozívne médiá vo výrobnom toku
 • Aplikácie s vysokým obsahom soli v morskej vode, ktoré si vyžadujú biologickú kontrolu rastu

Vaše výhody

 • Flexibilné a pre aplikácie špecifické riešenia vďaka širokému sortimentu výrobkov
 • Bezpečné čerpanie a uzatváranie najkritickejších médií – pri dodržiavaní najvyšších bezpečnostných štandardov
 • Riešenia do extrémnych podmienok vďaka používaniu materiálov odolných proti opotrebovaniu a korózii 
 • Zníženie celkových nákladov vďaka inovatívnej technológii
 • Optimalizované hydrauliky na zabezpečenie energeticky efektívnej prevádzky
 • Rozsiahly servis – od montáže a uvedenia do prevádzky cez inšpekciu a údržbu až po opravu u zákazníka

RPH

RPH

Vodorovné, radiálne delené čerpadlo so špirálovou komorou, s procesnou konštrukciou podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ OH2, jednostupňové s jednoprúdovým radiálnym kolesom, s pätkami čerpadla v strede osi, príp. s predradeným obežným kolesom (induktor). Vyhotovenie ATEX je dostupné.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horizontálne, priečne delené, obojstranne uložené čerpadlo so špirálovou komorou podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ BB2, s radiálnymi kolesami, jedno- a dvojprúdové, jednostupňové a dvojstupňové, s pätkami čerpadla v strede osi. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

CHTR

CHTR

Vysokotlakové vodorovné čerpadlo s barelovým telesom, s radiálnymi kolesami, jedno- a dvojprúdové, viacstupňové, s prírubami/privarovacími hrdlami podľa DIN, API 610 a ANSI.

RPH-V

RPH-V

Zvislé, jednostupňové čerpadlo do zberných nádrží podľa API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ VS4 s integrovaným uložením v axiálnych ložiskách a samostatným výtlačným vedením. Vyhotovenie ATEX je dostupné.

WKTR

WKTR

Zvislo zavesené, dvojstenné čerpadlo s telesom s puzdrom rozvádzacích lopatiek, poháňaným hriadeľom, integrovaným axiálnym uložením a vypúšťaním cez stúpačku podľa API 610/ISO 13709 (VS1). V jedno- alebo dvojstupňovej konfigurácii, ako aj s prvým stupňom v jedno- a dvojprúdovom vyhotovení.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Energetické poradenstvo

Optimalizujte vďaka FluidFuture® energetickú účinnosť svojho zariadenia v štyroch krokoch. Systematický postup spoločnosti KSB vám zaručí maximálne úspory energie.

 • Systematická analýza
 • Jasné odporúčania na ďalšie rozhodovanie
Inspection service

Revízna služba

Revízna služba spoločnosti KSB zabezpečuje pravidelnou revíziou a údržbou čerpadiel bezpečnú prevádzku a vysokú dostupnosť vášho zariadenia.

 • Prevencia proti výpadkom

 • 24-hodinová pohotovostná telefónna linka

Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzný inžiniering

Reverzný inžiniering umožňuje rýchlu dodatočnú výrobu náhradných dielov pre čerpadlá, ktoré sú ťažko dostupné alebo nie sú dostupné vôbec.

 • Jednoduchá dodatočná výroba náhradných dielov
 • Rovnaká kvalita ako originál