Nákupný košík
SES System Efficiency Service

Zvýšenie rentability vášho čerpacieho systému na základe rozsiahlej analýzy systému

Čerpadlá, ktoré nie sú optimálne prispôsobené zariadeniu, majú príliš vysokú spotrebu energie. Pomocou služby efektivity systému SES spoločnosti KSB sa to dá zmeniť.

Služba efektivity systému

Zvýšenie rentability vášho čerpacieho systému na základe rozsiahlej analýzy systému

Čerpadlá, ktoré nie sú optimálne prispôsobené zariadeniu, majú príliš vysokú spotrebu energie. Pomocou služby efektivity systému SES spoločnosti KSB sa to dá zmeniť.

Analýza systému, ktorá vám prinesie úplnú transparentnosť prevádzky vášho zariadenia

Kto chce bezpečne a účinne prevádzkovať hydraulické zariadenie, musí poznať skutočné reakcie zariadenia a rozumieť mu. Pomocou služby efektivity systému spoločnosti KSB pre čerpadlá a zariadenia získate podrobné informácie o vašom čerpacom systéme a následne môžete pomocou správnych opatrení optimalizovať energetickú účinnosť svojich čerpadiel a zariadení. Ušetríte tak náklady na energiu a zároveň znížite emisie CO2.

Takto funguje služba efektivity systému SES:

Pri meraní na mieste zaznamená datalogger namerané procesné hodnoty a hodnoty vibrácií na stanovenie prevádzkových reakcií vašich čerpadiel. Pomocou mobilného merania efektívneho výkonu v skriňovom rozvádzači je možné stanoviť aktuálnu účinnosť čerpadla a vyhodnotiť odchýlky, napríklad na základe opotrebenia. Spoločnosť KSB tak zaznamená skutočný profil zaťaženia vašich čerpadiel a porovná ho s navrhovaným stavom. Cieľom je identifikovať potenciál úspory a rozpoznať príčiny porúch.

Optimálna úspora energie u čerpadiel a zariadení

Po zaznamenaní a následnej analýze v rámci služby efektivity systému SES máte podrobný prehľad o aktuálnej energetickej účinnosti vašich čerpadiel a zariadení. Na základe toho potom spoločnosť KSB zostaví odporúčania na zvýšenie ich účinnosti. Zaistíte tak nielen udržateľnú prevádzku vašich čerpadiel a armatúr, ale výrazne tiež znížite náklady na životný cyklus. Okrem zvýšenia rentability a dostupnosti súčasne dosiahnete energetické ciele podľa ISO 50001. 

Analýzu systému možno vykonať nezávisle od spôsobu inštalácie (suchá/mokrá) a výrobcu na všetkých čerpadlách od výkonnostnej triedy 30 kW. Možné sú aj merania v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu.

Illustration of the SES system analysis process in accordance with ISO 50001

SES system analysis in accordance with ISO 50001

Naša ponuka

Systémová analýza 

 • Analýza energetickej účinnosti podľa ISO 50001
 • Identifikácia príčin poškodenia pomocou analýz vibrácií
 • Správa o výsledku a jeho prezentácia vrátane plánu opatrení a analýzy ekonomickej výhodnosti
 • Overenie realizovaných opatrení na základe bezplatného druhého merania

Procesné veličiny

 • Tlak (EN ISO 9906)
 • Efektívny výkon
 • Frekvencia otáčania
 • Teplota média a ložísk
 • Objemový prietok
 • Analógové signály (zákazník) 0/4 – 20 mA

Hodnoty vibrácií podľa DIN ISO 10816

 • Vibračná rýchlosť
 • Frekvenčné spektrá
 • Frekvenčná analýza
 • Diagnostika zvukov valivých ložísk

Vaše výhody

 • Transparentnosť prevádzkových údajov a účinnosti agregátu
 • Kompetentné poradenstvo skúsených projektových inžinierov
 • Zvýšenie rentability a dostupnosti odhalením možností optimalizácie, resp. príčin poškodení
 • Zaistenie trvalo udržateľnej prevádzky čerpadiel a armatúr
 • Know-how výrobcu – od prispôsobenia obežného kolesa, cez opatrenia retrofitu a reguláciu otáčok až po nové dimenzovanie čerpadiel
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzný inžiniering

Reverzný inžiniering umožňuje rýchlu dodatočnú výrobu náhradných dielov pre čerpadlá, ktoré sú ťažko dostupné alebo nie sú dostupné vôbec.

 • Jednoduchá dodatočná výroba náhradných dielov
 • Rovnaká kvalita ako originál
Pump repair

Oprava čerpadiel

Spoločnosť KSB sa odborne a rýchlo postará o čerpadlá všetkých modelov a zrenovuje ich – na želanie – tak, aby zodpovedali najnovšiemu stavu techniky. Platí to aj pre agregáty s ochranou proti explózii.

 • Pre všetky modely
 • Servis agregátov