Nákupný košík
Priemyselný park za súmraku

Výroba kovov

Výroba kovov so spoločnosťou KSB: keď čerpadlá odvádzajú najťažšiu prácu
 
Výroba kovov je náročná pre každý materiál.  Agresívne látky a extrémne podmienky vyžadujú výrobky, ktoré niečo vydržia – tak ako čerpadlá od spoločnosti KSB.

Výroba kovov vyžaduje od čerpadiel maximum 

Pri výrobe železa, ocele, hliníka, medi či zinku čerpajú čerpadlá pri najrôznejších procesoch najrôznorodejšie média. Patria k nim chemicky agresívne kvapaliny, ako aj procesná odpadová voda s obsahom abrazívnych pevných častíc, čiastočne demineralizovaná voda, morská voda, odpadová voda s vysokým podielom pevných látok, a dokonca kal. 

Tu sa vyžadujú rôzne čerpadlá, ktoré spoločne vytvárajú výkonné, bezpečné a účinné zariadenie. A pretože sa práve pri postupoch s agresívnymi médiami jedná o mimoriadne kritické procesy, mimoriadne sa tu vyplatí automatická kontrola.

Keď to začína byť horúce, sú žiadané silné riešenia 

Či už ide o vysokotlakové alebo piestové čerpadlo: čerpadlá od spoločnosti KSB presviedčajú aj pri extrémnych teplotách a agresívnych kvapalinách. Ich odolnosť a dlhá životnosť zaručuje v mnohých závodoch na výrobu kovov po celom svete plynulý a energeticky účinný proces s nízkymi trvalými prevádzkovými nákladmi – či už sa používajú pri chladení konštrukčných dielov vodou, čistení splodín alebo pri vysokotlakovom obrábaní materiálov.

Spoločnosť KSB ako špecialista na výrobu kovov s medzinárodným know-how dodáva pre každú aplikáciu vhodné riešenie a poskytuje rozsiahlu podporu pri kontrole procesov, modernizácii existujúcich postupov a plánovaní nových zariadení.   

Čerpadlá KSB zvýšia váš výkon– nie vaše náklady

Priemyselné čerpadlá od spoločnosti KSB určujú štandardy po celom svete a uplatňujú sa najmä pri čerpaní agresívnych kvapalín pri výrobe kovov. Pomocou rozsiahleho know-how a skúseností spoločnosť KSB neustále inovuje osvedčené čerpadlá a armatúry. Spoločnosť KSB vykonáva intenzívny výskum nových technológií a vyvíja inovatívne materiály pre teleso čerpadla a ložiskové technológie. 

Čerpanie najnáročnejších médií je možné práve a len vďaka materiálom a tesneniam prispôsobeným na danú potrebu. Materiály odolné proti opotrebovaniu a povlaky PolySiC napríklad zaručujú nadpriemerne dlhú prevádzkovú dobu.

Kvalitu výrobného procesu je navyše možné v rozhodujúcej miere zvýšiť inštaláciou čerpadla s reguláciou otáčok. Okrem prietokového objemu sa tak reguluje procesný tlak. Systém KSB PumpDrive prispôsobí otáčky čerpadla rýchlo, presne a plynule na príslušnú potrebu. Ďalší výrobok spoločnosti KSB, systém PumpMeter, je inovatívny nástroj na kontrolu účinnosti vašich čerpadiel.

Naša ponuka

Spoločnosť KSB ponúka široký sortiment pre výrobu kovov

 • Ponorné motorové čerpadlá
 • Čerpadlá na pevné látky/kalové čerpadlá
 • Čerpadlá pre konvenčné okruhy v elektrárňach
 • Vysokotlakové čerpadlá
 • Pohonná technika
 • Regulácie otáčok 
 • Nízkotlakové odstredivé čerpadlá

Oblasti použitia sú

 • Čerpanie chemicky agresívnych médií
 • Čerpanie procesnej vody/procesnej odpadovej vody s obsahom rôznych pevných látok
 • Spracovanie surovín (koksáreň, úprava rudy)
 • Chladenie konštrukčných dielov vodou  
 • Umývanie, čistenie, preplachovanie a odstraňovanie okov  
 • Valcovanie a zušľachťovanie 
 • Úprava odpadových vôd

Vaše výhody

 • Spoločnosť KSB ako špecialista s medzinárodným know-how ponúka vhodné riešenie pre každú aplikáciu
 • Maximálny výkon čerpadiel aj pri extrémnych teplotách a agresívnych médiách
 • Energeticky účinné, úsporné procesy založené na dlhej životnosti a robustnosti výrobkov 
 • Čerpanie najnáročnejších médií pomocou materiálov a tesnení prispôsobených na danú potrebu
 • Optimalizácia výrobných procesov na základe regulácie otáčok a kontroly procesu
 • Rozsiahly servis – či už montáž, inšpekcia, údržba alebo oprava na mieste u zákazníka

KWP-Bloc

KWP-Bloc

Horizontálne a vertikálne radiálne členené čerpadlo so špirálovou komorou, s blokovou konštrukciou, jednostupňové, jednoprúdové s najrozličnejšími geometriami obežného kolesa: zatvorené viackanálové koleso, otvorené viaclopatkové koleso a vírivé koleso.

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

Frekvenčný menič s vlastným chladením a modulárnou konštrukciou, ktorý pomocou štandardných analógových signálov, prevádzkovej zbernice alebo ovládacej jednotky umožňuje plynulú zmenu otáčok asynchrónnych a synchrónnych reluktančných motorov. Vďaka vlastnému chladeniu PumpDrive je možná montáž na motor, na stenu alebo do skriňového rozvádzača. Regulácia až 6 čerpadiel bez ďalšieho regulátora.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.

Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Zaznamenanie potenciálu úspory energie

KSB Sonolyzer® je aplikácia spoločnosti KSB pre smartfóny, ktorá zo zvuku vášho asynchrónneho motora rozpozná, či vaše čerpadlo pracuje úsporne alebo je jeho spotreba energie príliš vysoká.

 • Bezplatné stiahnutie

 • Analýza v priebehu niekoľko sekúnd

Inspection service

Revízna služba

Revízna služba spoločnosti KSB zabezpečuje pravidelnou revíziou a údržbou čerpadiel bezpečnú prevádzku a vysokú dostupnosť vášho zariadenia.

 • Prevencia proti výpadkom

 • 24-hodinová pohotovostná telefónna linka

Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzný inžiniering

Reverzný inžiniering umožňuje rýchlu dodatočnú výrobu náhradných dielov pre čerpadlá, ktoré sú ťažko dostupné alebo nie sú dostupné vôbec.

 • Jednoduchá dodatočná výroba náhradných dielov
 • Rovnaká kvalita ako originál