Nákupný košík

Disclaimer

Ručenie za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme podľa § 7, ods. 1 zákona o telekomunikačných médiách za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Táto webová stránka bola zostavená s maximálnou dôslednosťou. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutého obsahu. Vylučuje sa akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo pri používaní tejto webovej stránky, pokiaľ nejde o úmysel alebo hrubú nedbanlivosť.

Ručenie za externé prepojenia

Táto webová stránka môže obsahovať prepojenia na webové stránky tretích strán (tzv. externé prepojenia). V čase pripojenia externých odkazov sme si neboli vedomí žiadneho porušenia zákona. Povinnosť vykonávať sústavnú obsahovú kontrolu cudzieho obsahu bez konkrétneho dôvodného podozrenia na porušenie práva nám zákon neukladá a ani to nie je zmysluplné. Nemáme vplyv na obsah externých odkazov; preto vylučujeme poskytovanie záruky za takýto obsah, predovšetkým si ho neprivlastňujeme a výslovne sa od neho dištancujeme. Ak sa však dozvieme o porušení práva, urobíme všetko pre to, aby sme daný obsah čo najrýchlejšie odstránili.


Autorské/príbuzné práva

Na obsah (najmä texty, obrázky, fotografie) zverejnený na webovej stránke spoločnosti KSB sa vzťahujú autorské a príbuzné práva. Akékoľvek používanie alebo využívanie, predovšetkým rozmnožovanie, šírenie alebo verejné sprístupňovanie, je podmienené naším predchádzajúcim písomným súhlasom. Ak nie sme prevádzkovateľom ani autorom obsahu, rešpektujeme autorské práva tretích strán.