Nákupný košík

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Software

KSB ServiceTool

Softvérový balík pre vašu automatizačnú techniku

Spoločnosť KSB sa svojim zákazníkom a servisným partnerom snaží poskytnúť zjednodušenia a ponúka na uvedenie čerpadiel do prevádzky a nastavovanie parametrov balík so špecializovaným automatizačným softvérom.

KSB ServiceTool: jednoduchá inštalácia aj obsluha

KSB ServiceTool pozostáva z dvoch softvérových komponentov: z rámcovej aplikácie PACTware a ovládačov špecifických pre zariadenie KSB „Device Type Manager“ (DTM). Pre jednoduchú inštaláciu ponúkame KSB ServiceTool ako kompletné nastavenie.

Na konfiguráciu a uloženie nastavení zariadenia sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

 • Parametrizácia zariadení
  • Zálohovanie parametrov v počítači
  • Zápis parametrov do zariadenia
  • Úprava parametrov
  • Porovnanie blokov parametrov
 • Spúšťanie funkcií zariadenia
 • Zobrazenie procesných premenných
 • Signalizácia poplachov a výstrah
 • Aktualizácia firmvéru 

Výhody novej verzie nástroja KSB ServiceTools

 • Automatická inštalácia všetkých potrebných komponentov softvéru
 • Automatický sken portov COM bez predchádzajúcej konfigurácie používateľa
 • Asistent pre zariadenia KSB na jednoduché spojenie s každým zariadením KSB
 • Notifikácia o nových aktualizáciách
Screenshot of the update process in the KSB ServiceTool

Aktualizácia firmvéru jedným kliknutím: Prebiehajúca aktualizácia sa zobrazuje používateľovi prehľadne, jednotlivé verzie súborov určených na aktualizáciu sú jasne viditeľné.
©KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 2020

KSB ServiceTool umožňuje jednoduché zadávanie bez predchádzajúcich znalostí

Zrozumiteľné používateľské rozhranie: Aktuálne hodnoty parametrov sa zobrazujú prehľadne a dajú sa jednoducho nastaviť. Copyright KSB 2020

KSB ServiceTool uľahčuje analýzu regulácie čerpadla

Náhľad „Process View“ ponúka možnosť grafického zobrazenia, záznamu a uloženia aktuálnych hodnôt, ako je tlak, otáčky, výkon atď. Copyright KSB 2020

Požiadavky na softvér a hardvér

 • Správna inštalácia si vyžaduje Windows 10 a .NET Framework 4.8 
 • Na pripojenie k zariadeniu KSB sa vyžaduje notebook, PC, tablet a pod. s príslušným softvérom.

Príslušenstvo a priradenie

Na pripojenie zariadenia s počítačom je potrebný nasledujúci hardvér:

Zariadenie

Hardvér na pripojenie

Čísla materiálov KSB

Booster Control Advanced 1.5

USB – RS232 Konvertor a sériový servisný kábel

01111255 &

47117698

Booster Control Advanced

Booster Control Basic

LevelControl Adv. 1 (mini-Compacta / Compacta)

LevelControl Adv.1

LevelControl Basic 2

PumpMeter

PumpDrive (1. Gen.)

Calio 3.0 DTM

USB – RS485 Konvertor

48014073

Calio 800 DTM

MyFlow-000K55-011K00

USB – Infračervený servisný kábel

alebo

Bluetooth brána KSB

01538436

alebo

01800770

MyFlow-015K00-045K00

PumpDrive 2.0

PumpDrive 2.0 ECO


Pre rozšírené oprávnenia na parametrizáciu je taktiež potrebný hardvérový kľúč.

Servis hardvérového kľúča na autorizáciu:
ako príslušenstvo bez softvéru; 
E-mail na aktiváciu hardvérového kľúča:
support.servicetool@ksb.com
Identifikačné číslo: 47121256
 

Schematické zobrazenie pripojenia počítača/tabletu so zariadením KSB.

Schematicky zobrazený príklad pripojenia počítača/tabletu k zariadeniu KSB pomocou káblovej/bezdrôtovej brány. Copyright KSB 2020

Download PumpDrive R

For parameterisation of the PumpDrive R the Danfoss software “MCT 10 Basic” in the variant for application with the Danfoss FC 202 series can be used.

Release key (KSB-CD-Key): 12320200

The setup of the field bus modules of PumpDrive R is done with the corresponding files used for the Danfoss FC202 series: