Nákupný košík
Jadrové elektrárne

Jadrové elektrárne

Prevádzkovatelia jadrových elektrární na celom svete dôverujú čerpadlám spoločnosti KSB

Prevádzka jadrového zariadenia kladie najvyššie požiadavky na bezpečnosť. Riešenia KSB zaisťujú už viac ako 40 rokov bezpečné procesy v približne 200 zariadeniach na celom svete.

Najväčšia výzva pre prevádzkovateľov jadrových elektrární: bezpečnosť  

Kľúčovým kritériom v oblasti jadrovej energie je splnenie najprísnejších bezpečnostných požiadaviek. Čerpadlá a armatúry musia zodpovedať medzinárodným normám a musia vykazovať vysokú spoľahlivosť, aby sa minimalizovali výpadky a opravy.

Pre prevádzkovateľov elektrární hrá taktiež významnú rolu minimalizácia dlhodobých prevádzkových nákladov. Z tohto dôvodu sú potrebné technické zaradenia, ktoré pracujú vždy bezporuchovo. Mimoriadne dôležitý faktor: komplexný servis dostupný 24 hodín denne.

Bezpečnosť založená na kompetencii – kdekoľvek na svete

So spoločnosťou KSB prevádzkovatelia elektrární nič neriskujú, pretože naše riešenia zodpovedajú medzinárodným normám a spĺňajú najprísnejšie požiadavky na zaistenie kvality. Výrobky KSB pracujú počas celého životného cyklu elektrárne absolútne spoľahlivo – bez ohľadu na to, či ide o čerpadlo na chladiace médium (primárny okruh), čerpadlo na napájaciu vodu alebo bezpečnostnú armatúru. Vďaka tomu je možná redukcia výpadkov, minimalizácia nákladov na životný cyklus a zvyšovanie výkonnosti.

Dokonca aj pri prípadnej odstávke a v iných prípadoch sa prevádzkovatelia vždy môžu spoľahnúť na bezpečnosť výrobkov spoločnosti KSB. Pritom môžu profitovať z komplexného globálneho servisu, ktorý je dostupný 24 hodín denne. Všetky tieto služby zaručujú, že prevádzka elektrární je vďaka spoločnosti KSB všade na svete bezpečná – či v Európe, Ázii alebo Amerike.

Spoľahnite sa na naše služby

Spoločnosť KSB čerpadlá a armatúry nielen vyrába, ale ich aj na mieste skúša – napr. funkčnosť, hlučnosť a výkonnosť. 

Okrem toho sa výrobky v spoločnosti KSB testujú v rôznych skúšobniach, patrí medzi ne okrem iných skúšobňa pre veľké čerpadlá s motorom s výkonom 20 MW – ale aj špeciálna skúška čerpadiel na hlavné chladiace médium. A keďže je závod KSB v meste Frankenthal certifikovaný podľa všetkých bežných noriem pre jadrovú energiu, môžu sa jadrové zákazky realizovať bez obmedzení.

Pretože určité materiály zvyšujú prevádzkovú bezpečnosť v jadrových elektrárňach, používa spoločnosť KSB na svoje čerpadlá a armatúry v jadrových zariadeniach najpokrokovejšie materiály, ktoré sa pomocou najmodernejších metód neustále testujú a ďalej vyvíjajú.

Skúšobňa pre čerpadlá na napájanie kotlov spoločnosti KSB

V našej skúšobni integrovanej do výroby, ktorá disponuje motorom s výkonom 20 megawattov, môžeme testovať čerpadlá na napájanie kotlov pri tlakoch do 500 barov a pri teplotách do 230 °C. 

Naša ponuka

Pre jadrové elektrárne ponúka spoločnosť KSB široký sortiment výrobkov pre všetky primárne a sekundárne okruhy, ako aj pre pomocné systémy

 • Čerpadlá na hlavné chladiace médium s tesnením hriadeľa, Class 1
 • Čerpadlá na hlavné chladiace médium bez tesnenia hriadeľa, Class 1
 • Jadrové pomocné čerpadlá, Class 1 – 3 
 • Čerpadlá na napájaciu a chladiacu vodu, ako aj čerpadlá na kondenzát
 • Čerpadlá na nútenú cirkuláciu, procesné čerpadlá a čerpadlá bez tesnenia hriadeľa
 • Čerpadlá pre vysokoteplotné aplikácie (gen. IV)
 • Čerpadlá čerpajúce soľ, olovo a sodík (gen. IV)
 • Bezpečnostné armatúry a ventily, uzatváracie klapky Šupátka

Oblasti použitia sú

 • Chladiace okruhy, bezpečnostné systémy, čistiace systémy, chemické kontrolné systémy

Vaše výhody

 • Vždy absolútne bezpečná prevádzka vášho zariadenia pri maximálnej dostupnosti
 • Spoľahlivé výrobky, ktoré zodpovedajú medzinárodným normám
 • Zníženie nákladov na životný cyklus pri maximálnej výkonnosti
 • Mnohoročné skúsenosti v oblasti inžinieringu na trhu s jadrovou energiou
 • Progresívne výrobky vďaka vysokokvalitným materiálom
 • Dovybavenie a zmena výstroja čerpadiel a armatúr – aj pre výrobky iných výrobcov
 • Reverzný inžiniering pre všetky jadrové aplikácie 
 • 24-hodinový servis vo viac ako 170 servisných centrách na celom svete

NUCA 320/-A 320/-ES Typ I, II, IV

NUCA 320/-A 320/-ES Typ I, II, IV

Uzatvárací ventil s koncami alebo hrdlami na navarenie na aplikácie v jadrovej technike, s obalom upchávky, vymeniteľným sedlom (NUCA-ES), priamou hornou časťou, v priechodnom tvare, z ocele, ušľachtilej ocele alebo niklu.

ZRN

ZRN

Spätná klapka na aplikácie v jadrovej technike s koncami na navarenie, so slepou prírubou, vnútri uloženým hriadeľom, kovaným telesom, z ocele alebo ušľachtilej ocele.

ZTN

ZTN

Uzatváracie šupátko s koncami na navarenie na aplikácie v jadrovej technike, so slepou prírubou alebo so samotesniacim uzáverom vekom, kovanými a zvarenými telesami, nerotujúcim vretenom, s klinovými alebo paralelnými doskami, z ocele alebo ušľachtilej ocele.

Certifikovaná kvalita

Certifikát ASME N/NS/NPT

Certifikát ASME N/NS/NPT

Globálne

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servis v rámci služby KSB SupremeServ znamená mať kompletnú starostlivosť

Od osobného poradenstva, cez montáž a uvedenie do prevádzky až po údržbu a opravy: služba KSB SupremeServ vám poskytuje rozsiahly servis a náhradné diely pre čerpadlá, armatúry a ďalšie príslušenstvo – aj pre výrobky od iných výrobcov. K dispozícii je vám viac ako 3 500 špecialistov vo viac ako 170 servisných centrách po celom svete – nonstop, sedem dní v týždni. Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť – o zvyšok sa postaráme my.

Maintenance inspection management

Manažment revízií

Kontrola a opravy agregátov pri najkratších odstávkach: Servis KSB ponúka rozsiahly manažment revízií pre priemyselné zariadenia a elektrárne. 

 • Revízia čerpadiel

 • Revízia armatúr

Spare parts inventory management

Manažment skladu náhradných dielov

Prostredníctvom svojho skladového manažmentu vám spoločnosť KSB odporučí optimálne predzásobenie náhradnými dielmi a zabráni tak nadbytočným zásobám alebo nedostatku náhradných dielov.

 • Nižšie náklady na skladovanie

 • Lepšia dostupnosť