Industri

Teknik för industri på högsta nivå – med pumpar och ventiler från KSB

KSB's industripumpar och -ventiler är lämpliga för nästan alla användningsområden inom industriteknik och arbetar ständigt på högsta nivå, även under de tuffaste förhållanden.

Olika processer, ett mål: effektiv och säker drift

Industripumpar och -ventiler måste hålla högsta kvalitet och prestanda. De behöver nämligen klara även de tuffaste utmaningarna – och säkerställa smidig drift även vid extrema temperaturer, högt tryck och vätskor som innehåller aggressiva, frätande eller fasta ämnen.

KSB's pumpar och ventiler för industriteknik kan användas inom flera områden: kemikalietillverkning, dryckes- och livsmedelsindustrin, metallproduktion, maskinteknik – det är bara ett urval av de omfattande användningsmöjligheterna.

Oavsett om det gäller den mångsidiga Eta-pumpfamiljen, den variationsrika högtryckspumpen Movitec, den beprövade normpumpen MegaCPK, det avancerade Magnochem eller hygieniska Vita-pumpar: industripumpar och -ventiler från KSB uppfyller praktiskt taget alla krav på industriella processer – och bidrar därmed väsentligt till systemets effektivitet.

KSB levererar inte bara pumpar för industrin som är perfekt skräddarsydda efter kundbehov, medier och användningsområde. KSB sätter standarder för forskning och utveckling. Som en del av digitaliseringen erbjuder KSB en rad smarta produkter och tjänster – från pumpövervakningssystemet KSB Guard till MyFlow Technology.

Ett stort praktiskt kunnande och årtionden av erfarenhet innebär även att KSB är den perfekta kontakten när det gäller att optimera dina industrianläggningar. KSB erbjuder därför omfattande och genomtänkt support – över hela världen.

Användningsområden inom industriteknik

Chemieproduktion: Pumpen und Armaturen von KSB für die Chemietechnik

Kemikalietillverkning

Kemipumpar utsätts för extra hårda påfrestningar. Aggressiva medier ställer mycket höga krav på maskiner och material. KSB:s produkter lever upp till dem.

Metallherstellung: Pumpen und Armaturen von KSB für die Metallerzeugung

Metalltillverkning

Inom metalltillverkning är alla material krävande. Aggressiva substanser och extrema förhållanden kräver produkter som klarar det mesta – precis som pumparna från KSB.

Getränkeproduktion: Lebensmittelpumpen von KSB für die Getränke- und Lebensmittelproduktion

Livsmedels- och dryckestillverkning

KSB's produkter för livsmedels- och dryckestillverkning garanterar alltid hög kvalitet, absolut processäkerhet och att alla hygienstandarder efterlevs.

Hygienische Pumpen für die Kosmetikproduktion

Läkemedels- och kosmetikaproduktion

Under tillverkning av kosmetika och läkemedel ställs otroligt höga krav på hygien och kvalitet. KSB har effektiva och pålitliga lösningar för alla behov.

Marineindustrie: KSB ist ein leistungsstarker Partner der Schiffbauindustrie

Marinindustri

Som mångårig partner till marinindustrin kan KSB erbjuda ett omfattande och flexibelt utbud av produkter för alla marina användningar.

OEM

OEM

Ventiler och OEM-pumpar måste inte bara leva upp till de hårdaste fysiska kraven utan även vara lönsamma.

Oberflächentechnik: Pumpen und Armaturen von KSB

Ytteknik

KSB är specialister inom ytteknik och har de rätta produkterna för många användningsområden. Den höga kvaliteten ger säkra processer.

Industrial water treatment with pumps and valves from KSB

Industriell vattenhantering

Det finns knappast någon industriell tillverkningsprocess utan vatttenberedning. Industripumpar och -ventiler från KSB utför det arbetet på ett pålitligt och vetenskapligt sätt.

Öl- und Gas-Gewinnung und Förderung mit Pumpen und Armaturen von KSB

Olje-och Gasindustri

Vid hantering på land eller till havs, i raffinaderier, mellanlagringsanläggningar och ytterligare förfinade slutprodukter ser KSB:s produkter till att våra naturresurser hanteras på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Ytterligare användningsområden inom industriteknik

KSB SupremeServ

Service med KSB SupremeServ innebär att vara mycket väl omhändertagen

Från den personliga rådgivningen via monteringen och idrifttagningen till underhåll och reparation: KSB SupremeServ erbjuder dig omfattande service och reservdelar till pumpar, ventiler och annan utrustning – även till andra tillverkares produkter. Mer än 3 500 specialister i över 190 servicecentra i hela världen som du kan nå dygnet runt, sju dagar i veckan. Koncentrera dig på din kärnverksamhet – vi tar hand om resten.

Maximal effektivitet – jobba effektivt med Eta-familjen

Maximal effektivitet – jobba effektivt med Eta-familjen

När du väljer pumpar från Eta-serien väljer du en av våra mest effektiva pumpserie. Det som gör Eta-pumpserien unik gällande dess hydrauliska konstruktion är att verkningsgrader upp till 85 % kan uppnås, vilket ger stora energibesparingar.