Kundvagn
Öl- und Gas-Gewinnung und Förderung mit Pumpen und Armaturen von KSB

Olje- och gasindustri

Säker hantering av råolja med KSB:s kvalitetsprodukter

Vid hantering på land eller till havs, i raffinaderier, mellanlagringsanläggningar och ytterligare förfinade slutprodukter ser KSB:s produkter till att våra naturresurser hanteras på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Optimal funktion och maximal driftsäkerhet är avgörande, inte bara för att säkerställa smidiga processer, utan även för att skydda människor och miljö.

Säker och effektiv hantering av råolja kräver att alla komponenter är hundraprocentigt tillförlitliga. KSB uppfyller detta kriterium med största omsorg, speciellt när det gäller processpumpar och processventiler som används i raffinaderier.

KSB:s pumpar och ventiler är lämpliga för:

  • Extrema temperaturer
  • Lättflyktiga kolväten och högviskösa vätskor
  • Aggressiva vätskor som innehåller gas, fasta partiklar eller nötande ämnen

Applications in Oil and Gas in Technology

Fartyg för kolvätebearbetning och kolväteslagring till havs nära ett offshore-oljefält

Upstream-olje- och gasproduktion

I olje- och gasindustrin är upstream-branschen produktionskällan. Det är också där som några av våra tuffaste pumpar tar sig an det mest extrema.

Två pråmar på en flod förbereder sig för att docka vid ett stort raffinaderi

Transport och lagring inom midstream

I olje- och gasindustrin håller midstream-sektorn allt samman. Den ställer också specifika krav på pumpar. Läs mer om vår mångsidiga portfölj av midstream-produkter och fördelarna med att samarbeta med KSB.

Ett stort oljeraffinaderikomplex med en orangefärgad låga i mitten mot en ljusblå himmel

Kolvätebearbetning inom downstream

I och med att raffinaderierna omvandlar råolja till gödselprodukter och till produkter som är bränslet för vår ekonomi, hem och fabriker, förlitar de sig på kraftiga KSB-pumpar för hantering av krävande vätskor.

Huvudkolonn, reaktor och regenerator hos en fluidiserad katalytisk kracker

Fluidiserad katalytisk krackning i oljeraffinaderier

När det gäller katalytiska krackningsprocesser är konsekvens avgörande. Våra pumpar för katalytisk krackning säkerställer tillförlitliga flöden och maximal tillgänglighet, så att du kan hålla ett öga på helheten.

Rörledningsnät utanför en naturgasbearbetningsanläggning

Naturgasbearbetning

Naturgas kräver korrekt hantering från borrhål till anläggning och bortom. Våra pumpar för petrokemisk industri hjälper till att transportera den säkert och effektivt.

Ritning över faserna i produktens livscykel

Service med KSB SupremeServ innebär att vara mycket väl omhändertagen

Från den personliga rådgivningen via monteringen och idrifttagningen till underhåll och reparation: KSB SupremeServ erbjuder dig omfattande service och reservdelar till pumpar, ventiler och annan utrustning – även till andra tillverkares produkter. Mer än 3 500 specialister i över 190 servicecentra i hela världen som du kan nå dygnet runt, sju dagar i veckan. Koncentrera dig på din kärnverksamhet – vi tar hand om resten.