Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Smartphone med appen KSB Sonolyzer®

Sonolyzer

KSB Sonolyzer® – den första appen som hör om det går att spara energi

KSB presenterar världsnyheten! Med den nya appen tar KSB industri 4.0 direkt till din smartphone: på bara några sekunder mäter KSB Sonolyzer® asynkronmotorns ljudfrekvens och undersöker om det finns potential att spara energi genom att öka pumpeffektiviteten.

Hämta KSB Sonolyzer-appen nu

Den kostnadsfria energieffektivitetskontrollen för din roterande utrustning

KSB Sonolyzer-appen kan du hämta kostnadsfritt för din smartphone eller bärbara dator. Pump-appen är tillgänglig för Android- och för Apple-enheter.

Här hämtar du filerna:

Upptäck optimeringspotentialen i ditt system nu med KSBs Sonolyzer-app

KSB presenterar världsnyheten! Den första appen som hör om det går att spara energi.

Med den nya appen tar KSB industri 4.0 direkt till din smartphone: på bara några sekunder mäter KSB Sonolyzer asynkronmotorns ljudfrekvens och undersöker om det finns potential att spara energi genom att öka pumpeffektiviteten. För att göra det använder appen en uppskattningsalgoritm som utvecklats av KSB och som hittills är unik på marknaden. Den går inte bara att använda på KSB-pumpar, utan även på roterande utrustning från många andra tillverkare.

Smartphone med appen KSB Sonolyzer® som hålls upp vid en asynkronmotor

Upptäck KSB Sonolyzer®!

Smartphone med appen KSB Sonolyzer®

Steg 1

Hämta KSB Sonolyzer® kostnadsfritt


Smartphone med appen KSB Sonolyzer®

Steg 2

Välj pumptyp

Smartphone med appen KSB Sonolyzer®

Steg 3

Ange pumpdata

Smartphone med appen KSB Sonolyzer®

Steg 4

Starta mätning och håll bara smartphonen mot motorn. På bara 20 sekunder ger KSB-appen analysresultatet.

Smartphone med appen KSB Sonolyzer®

Steg 5

Mätresultatet indikerar då för dig om driftpunkten ligger innanför eller utanför dellastområdet.

Använd besparingspotentialen

Via KSB Sonolyzer®-appen kan du ta direkt kontakt med din KSB-rådgivare via e-post eller telefon lokalt, för att få en detaljerad effektivitetsanalys med analysverktygsprogrammen Pump Operation Check eller SES System Effektivitets Service® från KSB. Pumpappen meddelar din plats för detta och hänvisar dig direkt till den ansvariga rådgivaren.

Datapaketet som KSB-appen tillhandahåller utgör en perfekt utgångspunkt för en snar utförlig FluidFuture®-analys och utnyttjandet av energibesparingspotentialen som identifierats där, för att öka din pumps effektivitet.

Mer om FluidFuture® från KSB…

Analysverktyget SES systemeffektivitetsservice® anslutet till en pump

Vanliga frågor om KSB Sonolyzer®

1. Min mätning misslyckas trots upprepning flera gånger, vad kan jag göra?

 • Gjordes mätningen på en varvtalsreglerad maskin? KSB Sonolyzer® utför endast mätningar på maskiner utan frekvensomformare.
 • KSB Sonolyzer® ger bäst resultat när du håller din mobila enhets mikrofon nära motorfläkten.
 • KSB Sonolyzer® kräver det exakta märkvarvtalet för motorn (på motorns typskylt) och inte pumpens varvtal (pumpens typskylt).
 • Gjordes mätningen på en motor med för hög motoreffekt? KSB Sonolyzer® fungerar endast för maskiner med en motoreffekt på upp till 200 kW.


I princip betyder en misslyckad mätning att KSB Sonolyzer® inte kunde uppnå ett tillförlitligt mätresultat. För att undvika felaktiga utlåtanden visas i detta fall inte något mätresultat utan ett felmeddelande! En misslyckad mätning kan ha andra orsaker:

 • Starkt slitage på pumpaggregatet såsom t.ex. lagerskador eller kavitation kan leda till att KSB Sonolyzer® inte kan ge ett entydigt mätresultat.
 • KSB Sonolyzer® fungerar endast för luftkylda motorer
 • Nätvariationer kan påverka analyskvaliteten negativt.
 • Mätningen måste vara minst 20 sekunder. Om smartphonen vrids under mätningen för att man skall se på skärmen avbryts mätningen.

2. Hur exakt fungerar KSB Sonolyzer®?

 • I det första steget undersöker KSB Sonolyzer® motorfläktens ljudsignal och bestämmer utifrån denna asynkronmotorns momentana varvtal. Med ledning av denna storhet härleder den med hjälp av en lämplig motordatamodell maskinens momentana effektbehov. Utifrån detta fastställer KSB Sonolyzer® baserat på lämpliga pumpkarakteristikkurvor pumpaggregatets lastområde.

3. Hur bindande är uppgiften som KSB Sonolyzer® ger?

 • Tusentals mätningar med lyckade resultat bevisar den praktiska prestationsförmågan för KSB Sonolyzer®. KSB Sonolyzer® ger en driftpunktsindikering för maskiner med asynkronmotor. Den hjälper då till att identifiera besparingspotentialen för maskiner. Om och hur dessa kan förverkligas beror på en mängd faktorer som ska fastställas i det enskilda fallet, vilka inte helt kan registreras av KSB Sonolyzer®. För att få bindande resultat krävs en analys på plats av en fackman. Du får gärna kontakta din ansvarige KSB-försäljningspartner via appen för detta.
 • Se även http://www.elektrotechnik.vogel.de/einfach-betriebsdaten-von-antrieben-per-app-und-sensor-kaestchen-messen-a-550179/

4. Kan störande ljud påverka KSB Sonolyzer®-mätningen?

 • KSB Sonolyzer® är utomordentligt robust mot typiska störande ljud i praktiken, såsom t.ex. intilliggande maskiner. Det viktiga här är att hålla den mobila enhetens mikrofon så nära motorfläkten på aggregatet som ska mätas som möjligt. Härigenom säkerställs ett tillräckligt signal-brus-förhållande för att garantera en korrekt mätning.

5. Kan KSB Sonolyzer® även användas på maskiner från andra tillverkare?

 • Ja, KSB Sonolyzer® är lämplig för att även analysera många pumpar från andra tillverkare som drivs av en asynkronmotor med konstant nätfrekvens. Ett urval av dessa aggregat hittar du i urvalslistan i appen under ”Ljudanalys”.

6. Min pump finns inte i appens urvalslista. Kan jag trots det använda KSB Sonolyzer®?

 • Om din pump är jämförbar med en maskin i listan, särskilt när det gäller dess effektkarakteristik, kommer KSB Sonolyzer® med stor sannolikhet att ge ett korrekt mätresultat.

7. Vad kostar appen?

 • KSB Sonolyzer® kan hämtas och användas kostnadsfritt i både Google Play Store liksom även i Apple App Store.

8. Jag har förslag på förbättringar för KSB Sonolyzer®. Vad kan jag göra?

 • Vi är tacksamma för alla former av återkoppling till sonolyzer@ksb.com, vilka vi kommer att införa i kommande versioner.
Energieffektivitetsrådgivning (Fluid Future)

Energieffektivitets­rådgivning

Optimera energieffektiviteten på din anläggning i fyra steg med FluidFuture®. KSBs systematiska förfarande garanterar maximal energibesparing.

 • Systematisk analys
 • Tydliga åtgärdsrekommendationer
Systemeffektivitetsservice

Systemeffektivitets­service

Pumpar som inte är optimalt anpassade för anläggningen förbrukar för mycket energi. Med SES systemeffektivitetsservice från KSB går det att ändra på det.

 • Energieffektivitetsanalys
 • Skadeanalys
Planeringsverktyg

Planeringsverktyg

Från förberedelse av CAD- och BIM-data till komplex planeringsprogramvara för att välja ut precis rätt pumpar och ventiler: KSB erbjuder flera olika verktyg för effektiv planering av anläggningen.

Driftsverktyg

Driftsverktyg

Allt från den senaste programvaran för pumpar och automationslösningar till appar för optimering av anläggningen: KSB:s driftsverktyg hjälper dig i det dagliga arbetet.

Kunskap

Kunskap

Som en av de ledande leverantörerna av pumpar, armaturer och tjänster har KSB en bred expertis. Den värdefulla kunskapen delar KSB gärna med sig av till dig.