Kundvagn

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Allmänna leveransbestämmelser


KSB tillämpar de allmänna leveransbestämmelserna enligt standardavtalen NL 17, NLT 17 och NU 15 - om inget annat avtalats.

NL 17 är allmänna leveransbestämmelser för leverans av produkter och maskiner.

NLT 17 är tilläggsbestämmelser för montage och/eller idrifttagning av levererad utrustning.

NU 15 är allmänna bestämmelser för underhåll.

Standardavtalen NL 17, NLT 17 och NU 15 utarbetas av Teknikföretagen och kan laddas ner från deras webbplats.