Kundvagn
Flygfoto av ett reningsverk

Rening av avloppsvatten

Vid rening av avloppsvatten förlitar man sig på KSB – i hela världen

KSB sätter standarderna inom behandling av avloppsvatten i hela världen. Reningsverket i Shanghai, ett av de största i Asien, är endast ett av exemplen där KSB-produkter övertygar.

Utmaningarna inom rening av avloppsvatten ökar

Vid rening av avloppsvatten står anläggningskonstruktörer i hela världen inför samma utmaning: I avloppsvatten eller spill- respektive ytvatten finns allt mer fasta material såsom våtservetter och andra långfibriga innehåll som kan sätta igen pumparna. Trots det måste ett reningsverk – just i tider av minskande budgetar och ökande processkomplexitet – kunna drivas så effektivt, felfritt och med så lite underhåll som möjligt.


Med KSB lyckas reningen av avloppsvatten säkert och effektivt

Som expert inom behandling av avloppsvatten erbjuder KSB dig skräddarsydda kompletta lösningar för pumpar, ventiler och service, med vilka du kan driva din anläggning effektivare och säkrare. Med optimerade processer ökas din anläggnings prestanda och samtidigt förorsakas lägre underhållskostnader.

De energieffektiva pumparna från KSB med litet underhållsbehov används vid alla rengöringssteg i reningsverk, som exempelvis vid förbehandling i inloppsstationen, vid pumpning av primär- och flytslam liksom vid cirkulation av aktivslam vid biologisk behandling av avloppsvatten.


Avloppsvattenpumpar från KSB: blockeringsfria och driftsäkra

Avloppsvattenpumpar från modellserierna Amarex KRT och Sewatec från KSB sörjer med sina igensättningsfria pumphjul med stora fria genomflöden även vid hög andel fasta ämnen för effektivt avlopp. Energibesparande motorer, slitstarka material och en intelligent automatiseringsteknik optimerar dina processer, ökar din anläggnings prestanda och ger mindre underhållsbehov. Längsvattentäta kabelgenomföringar och mekaniska tätningar med täckt fjäder för extra slitande avloppsvatten är speciella detaljer som sörjer för ännu bättre säkerhet.

Blandare och omrörare från KSB understödjer nedbrytningen av skadliga ämnen genom cirkulation av avloppsvattnet. På så sätt sätter Amaprop-omröraren från KSB med optimerad hydraulik, brottsäker propeller och extra långa underhållsintervaller standarden inom sitt segment. Till det kommer tillförlitliga ventiler såsom skjutspjällventil HERA BD, vilken t.ex. används för att stänga av rörledningarna vid underhållsarbeten.

Alla prestandauppgifter för avloppspumparna kontrolleras i våra provrum i fabriken. För en optimal och ekonomisk dimensionering av pumparna erbjuder vi dig med KSB Helps och KSB EasySelect två professionella programvarulösningar.

KSB erbjuder dig tack vare årtionden på marknaden en omfattande tillämpningskunskap – även för stora projekt. Då drar du nytta av att ni har tillämpnings- och servicespecialister på er sida under hela din anläggnings livscykel.

Vårt erbjudande

KSB har ett brett sortiment för rening av avloppsvatten

 • Torruppställda avloppspumpar
 • Tryckstegringssystem
 • Högtryckspumpar
 • Inlinepumpar
 • Blandare, omrörare, bassängrengöringsanordningar
 • Normpumpar
 • Dränkbara recirkulationspumpar
 • Rörhus- och rörschaktpumpar
 • Pumphus
 • Pumpar med dränkbar motor

Användningsområden är

 • Reningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk behandling av avloppsvatten
 • Slambehandling
 • Flod- och regnöversvämning
 • Bassängrengöring
 • Dränering av ytvatten
 • Torrläggning

Dina fördelar

 • Välj ut den perfekta produkten från vårt breda sortiment av pumptyper för alla processer inom hantering av avloppsvatten
 • Kompetent rådgivning inom planering, anläggningskonstruktion och drift som baseras på mångårig internationell erfarenhet
 • Igensättningsfria pumphjul och slitstarka manöverdon ger säker och effektiv drift
 • Rätt dimensionering av pumpar och val av ventiler med KSB Helps och KSB EasySelect
 • Pålitlig, internationell leverantör med över 150 års erfarenhet av pumpar, ventiler och service
 • Service- och reservdelslösningar som täcker hela livscykeln samt service dygnet runt genom drygt 3 000 specialister i över 170 servicecentra i hela världen

Hitta rätt pumpar för hantering av avloppsvatten nu

Oavsett om det gäller industriell eller kommunal behandling av avloppsvatten: KSB erbjuder rätt produkt för alla behov inom reningsverk.

Amarex KRT

Amarex KRT

Horisontal eller vertikal dränkbar motorpump med ett steg som blockaggregat med olika pumphjulsutföranden av nästa generation i våt- eller torruppställning, stationär eller transportabel med energisparmotor, kan fås i explosionsskyddat utförande.

Sewatec

Sewatec

Horisontal- eller vertikaluppställd spiralhuspump med olika pumphjulsformar av nästa generation med tryckfläns enligt DIN och ANSI-standard, tillgänglig i explosionssäker konstruktion.

AmaProp

AmaProp

Horisontell omrörare med dränkbar motor med självrengörande ECB-propeller i blockkonstruktion, drivning via koaxial rak växel, utförande med explosionsskydd möjligt.

Hitta rätt ventiler för hantering av avloppsvatten nu

HERA-BD

HERA-BD

Slidventil enligt DIN/EN i inklämt utförande, med endelat eller tvådelat hus av gjutjärn med kulgrafit, tätar på båda sidorna, med packboxpackning, ej stigande spindel, korrosionsskydd genom epoxibeläggning.

COBRA-SGP/SGO

COBRA-SGP/SGO

Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, kil med elastomerbeläggning, bröstfläns, roterande spindel, invändig spindelgänga, hus av gjutjärn med kulgrafit.

APORIS-DEB02

APORIS-DEB02

Dubbelexcentrisk vridspjällventil, med epoxibeläggning, absolut täthet i båda strömningsriktningarna, flänsanslutning enligt EN-normer, hus och ventilskiva av gjutjärn med kulgrafit.

Håll dig uppdaterad!

Missa inte den senaste informationen om KSB-pumpar, ventiler och tjänster och anmäl dig idag

 • Håll dig uppdaterad med vårt e-nyhetsbrev
 • Få värdefulla insikter och exklusiva kampanjer via e-post
Nyhetsbrev
Ritning över faserna i produktens livscykel

Service med KSB SupremeServ innebär att vara mycket väl omhändertagen

Från den personliga rådgivningen via monteringen och idrifttagningen till underhåll och reparation: KSB SupremeServ erbjuder dig omfattande service och reservdelar till pumpar, ventiler och annan utrustning – även till andra tillverkares produkter. Mer än 3 500 specialister i över 190 servicecentra i hela världen som du kan nå dygnet runt, sju dagar i veckan. Koncentrera dig på din kärnverksamhet – vi tar hand om resten.

Energieffektivitetsrådgivning (Fluid Future)

Energieffektivitets­rådgivning

Optimera energieffektiviteten på din anläggning i fyra steg med FluidFuture®. KSBs systematiska förfarande garanterar maximal energibesparing.

 • Systematisk analys
 • Tydliga åtgärdsrekommendationer
Montering och idrifttagning

Montering och idrifttagning

Säkerhet från början: KSB Service-specialisterna tar hand om pumpinstallation, ventilinstallation och montering av automationskomponenter. Fackmannamässigt, tillförlitligt, globalt.

 • En startfas enligt dina behov 
 • Även för produkter från andra tillverkare