Kreditvärdighet för trygga och långsiktiga relationer

KSB Sverige AB:s kreditvärdighet enligt UC:s objektiva riskvärderingsmodell UC Risk och Soliditets kreditvärderingsmodell. Informationen uppdateras dagligen.

Sigillet är en kvalitetsstämpel som visar kreditvärdigt och överlevnadsförmåga enligt UC:s objektiva riskvärderingsmodell UC Risk. Klicka på bilden för information om UC:s riskklasser. Sigillet uppdateras dagligen av UC med dagens datum.

KSB Sverige AB har tilldelats AAA för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem. Kreditbetyget valideras varje dag - logotypen i kombination med dagens datum indikerar att kreditbetyget är dagsaktuellt.