Kundvagn
Flagga med märke för auktoriserad KSB-servicepartner

KSB servicepartner

KSB servicepartner: Servicenätverket för dina pumpar och din anläggning

När pumpanläggningar behöver service är det snabb och omfattande hjälp som efterfrågas. KSBs kunder kan lita på servicepartner med hög yrkeskompetens: KSBs servicepartner för pumpar med mera.

KSB:s servicepartner erbjuder snabb och kompetent hjälp vid service av pumpanläggningar.

Kunder till KSB kan vid servicearbeten av alla de slag för sina pumpanläggningar lita på kvalificerad och skyndsam hjälp: KSBs servicepartner. KSB:s servicepartnernätverk med runt 20 specialiserade företag i Sverige garanterar en yttäckande försörjning för byggnadstekniska och industritekniska anläggningar samt vatten- och avloppsvattenanläggningar med omfattande tjänster för pumpar, motorer, ventiler och automationsprodukter.

Oavsett om det gäller enfamiljshus, kontorsbyggnader, reningsverk, pumpstation eller industrianläggning: KSB:s servicepartner övertar alla uppgifter från konstruktion, leverans, uppställning, idrifttagning till reparation och inspektion.

Alla KSB:s servicepartner är utbildade av KSB så att de känner till varje aggregat in i minsta detalj, och därmed kan inspektera, underhålla och även reparera dessa på ett fackmannamässigt korrekt sätt. Dessutom ger KSB:s servicepartner råd både när det gäller energieffektiv användning och drift av pumpanläggningar liksom även för digitala lösningar för förebyggande underhåll.

För fall utanför normal kontorstid har KSB:s servicepartner för övrigt även en jour: Dygnet runt, sju dagar i veckan står KSB:s servicepartner därmed till din tjänst.

Vårt erbjudande

 • Fackmannarådgivning
 • Försäljning och uppställning av KSB-produkter
 • Idrifttagning av elektroniskt styrda och konventionella anläggningar, inklusive bussystem
 • Underhållsavtal
 • Reparationer – även av pumpar från andra tillverkare
 • Energieffektivitetsanalyser
 • Omfattande lagerhållning av reservdelar

Dina fördelar

 • Tillgängliga dygnet runt
 • Finns i närheten överallt och därmed snabbt på plats
 • Korta reparationstider
 • Hög yrkeskompetens genom regelbundna utbildningar enligt KSB-standarder