KSB servicepartner

KSB servicepartner: Servicenätverket för dina pumpar och din anläggning

När pumpanläggningar behöver service är det snabb och omfattande hjälp som efterfrågas. KSBs kunder kan lita på servicepartner med hög yrkeskompetens: KSBs servicepartner för pumpar med mera.

Flagga med märke för auktoriserad KSB-servicepartner

KSBs servicepartner erbjuder snabb och kompetent hjälp vid service av pumpanläggningar.

Kunder till KSB kan vid servicearbeten av alla de slag för sina pumpanläggningar lita på kvalificerad och skyndsam hjälp: KSBs servicepartner. KSBs servicepartnernätverk med runt 80 specialiserade företag i Tyskland garanterar en yttäckande försörjning för byggnadstekniska och industritekniska anläggningar samt vatten- och avloppsvattenanläggningar med omfattande tjänster för pumpar, motorer, ventiler och automationsprodukter.

Oavsett om det gäller enfamiljshus, kontorsbyggnader, reningsverk, pumpstation eller industrianläggning: KSBs servicepartner övertar alla uppgifter från konstruktion, leverans, uppställning, idrifttagning till reparation och inspektion.

Alla KSBs servicepartner är utbildade av KSB så att de känner till varje aggregat in i minsta detalj, och därmed kan inspektera, underhålla och även reparera dessa på ett fackmannamässigt korrekt sätt. Dessutom ger KSBs servicepartner råd både när det gäller energieffektiv användning och drift av pumpanläggningar liksom även för digitala lösningar för förebyggande underhåll.

För fall utanför normal kontorstid har KSBs servicepartner för övrigt även en jour: Dygnet runt, sju dagar i veckan står KSBs servicepartner därmed till din tjänst.

Vårt erbjudande

 • Fackmannarådgivning
 • Försäljning och uppställning av KSB-produkter
 • Idrifttagning av elektroniskt styrda och konventionella anläggningar, inklusive bussystem
 • Underhållsavtal
 • Reparationer – även av pumpar från andra tillverkare
 • Energieffektivitetsanalyser
 • Omfattande lagerhållning av reservdelar

Dina fördelar

 • Tillgängliga dygnet runt
 • Finns i närheten överallt och därmed snabbt på plats
 • Korta reparationstider
 • Hög yrkeskompetens genom regelbundna utbildningar enligt KSB-standarder