Kundvagn
Kemifabrik i skymning

Kemikalietillverkning

Standarden: kemiteknik med pumpar från KSB

Kemipumpar utsätts för extra hårda påfrestningar. Aggressiva medier ställer mycket höga krav på maskiner och material. KSB:s produkter lever upp till dem.

Med våra produkter vill vi ge dig en optimerad verksamhet vid kemikalieproduktion

En sak är säker: kemikalieproduktion är en bransch med extrema utmaningar. Vid transport av kemiska ämnen ställs det höga krav – antingen på processutrustningen eller på materialen den är tillverkad av. Därför krävs ett flertal tillämpliga säkerhetsåtgärder.

Vid kemikalieproduktion måste kemikaliepumpar tåla extremt tuffa förhållanden som starka vätskor som belastar maskiner och material till gränsen. Dessutom måste den vätskehanteringsteknik som används erbjuda problemfri, effektiv drift och lågt behov av underhåll för att garantera smidig drift oavsett när och minimera livscykelkostnaderna. Drifttillförlitlighet och driftsäkerhet samt vissheten att inga läckage inträffar – oavsett vid hantering av starka, korrosiva eller till och med explosiva vätskor – är absoluta måsten.

KSB:s avancerade vätskehanteringsprodukter säkerställer tillförlitlig processprestanda så att du kan fokusera på kärnverksamheten samt på säker och lönsam drift av anläggningen. Våra optimerade hydraulsystem och smarta drivenhetslösningar garanterar en energieffektiv drift. Och med hjälp av vår omfattande service – från installation och driftsättning till inspektion, underhåll och reparation på plats – och vår innovativa teknik minskar du den totala ägandekostnaden också. 


De många fördelarna med KSB-kemikaliepumpar är uppenbara: 

Du kan dra nytta av flexibla och individuella lösningar tack vare vår breda produktportfölj. Vi tillhandahåller även tillförlitlig pumpning och kontrollerad inneslutning av de mest svårbehandlade vätskorna – självklart i enlighet med de högsta säkerhetsstandarderna. Och även under extrema förhållanden tillhandahåller vi lämpliga lösningar tack vare våra produkters höga nötningshållfasthet och korrosionsbeständighet.

För att sammanfatta det kan vi erbjuda dig ett brett utbud av produkter för kemikalieproduktion som:

  • Standardiserade kemikaliepumpar och processpumpar
  • Tätningsfria pumpar
  • Pumpar för vätskor med fasta partiklar
  • Högtryckspumpar
  • Mekaniska tätningar och tätningsspolningar
  • Drivenheter och system med variabel hastighet

Applikationer för kemikalietillverkning

Anläggning för industrikemikalier med vy över järnväg nattetid

Produktion av bulkkemikalier

Den globala kemiska industrin är beroende av bulkkemikalier till konkurrenskraftiga priser. Vi hjälper dig att hålla produktionsprocesserna igång, så att du kan fokusera på säker drift och förbättrade affärsresultat.

Stora lagertankar i en specialanläggning för kemikalieproduktion

Produktion av specialkemikalier

Många branscher är beroende av högkvalitativa specialkemikalier som tillverkas på beställning. Våra flexibla lösningar stödjer jämna, korta cykler så att du kan fokusera på säkerhet och lönsamhet.

Omfattande utrustning och rörledning i en fabrik för kemiska hushållsprodukter

Produktion av kemiska hushållsprodukter

Produktionen av kemiska hushållsprodukter eller kemiska kroppsvårdsprodukter måste vara hygienisk, effektiv och skonsam för miljön. Vi hjälper dig att uppfylla alla relevanta standarder så att du kan fokusera på att nå och överträffa dina mål.

Ritning över faserna i produktens livscykel

Service med KSB SupremeServ innebär att vara mycket väl omhändertagen

Från den personliga rådgivningen via monteringen och idrifttagningen till underhåll och reparation: KSB SupremeServ erbjuder dig omfattande service och reservdelar till pumpar, ventiler och annan utrustning – även till andra tillverkares produkter. Mer än 3 500 specialister i över 190 servicecentra i hela världen som du kan nå dygnet runt, sju dagar i veckan. Koncentrera dig på din kärnverksamhet – vi tar hand om resten.