KSB-koncernens policy avseende behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) är:

KSB Sverige AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg
Sverige
Tel.: +46 31 720 24 00

E-post: gdpr.se@ksb.com
Webbsida: www.ksb.se

KSB SE & Co. KGaA och de övriga bolag som ingår i dess koncern ("KSB-koncernen") är en ledande leverantör av pumpar, ventiler och relaterade tjänster till hela världen.

KSB SE & Co. KGaA är även ansvarig för personuppgiftsbehandling som sker via internet hos koncernens övriga bolag i Tyskland (t. ex. KSB Service GmbH, Dynamik-Pumpen GmbH, KAGEMA Industrieausrüstungen GmbH, Pumpen-Service Bentz GmbH, PMS-BERCHEM GmbH och Uder Elektromechanik GmbH) men även i andra medlemsstater inom den Europeiska Unionen och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (t. ex. KSB Sverige AB (Göteborg, Sverige) och andra).