Kundvagn

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Användarvillkor

Friskrivning från ansvar

KSB Sverige AB ansvarar inte för att informationen på den här webbplatsen är korrekt, komplett eller dagsaktuell. Ansvar tas vidare inte för eventuell skada som kan uppkomma genom direkt eller indirekt användning av webbplatsen och länkade webbplatser, såvida skadan inte har uppkommit genom uppsåt eller vårdslöshet.

Ansvar för externa länkar

Den här webbplatsen innehåller externa länkar, eller länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Vid den tidpunkt då de externa länkarna lagts till, var vi inte medvetna om några lagliga överträdelser. Regelbunden kontroll av det externa innehållet för att verifiera detta, utan att ha någon legitim anledning till att tro att en överträdelse har ägt rum, utgör inget juridiskt krav.
Innehållet som hör samman med de externa länkarna sträcker sig bortom vår direkta kontroll eller påverkan, varför vi inte tar något ansvar för det. Dessutom är vi inte ägare av sådant innehåll och tar därför uttryckligen avstånd från informationen i den. Om lagliga överträdelser faktiskt blir kända för oss, gör vi allt försök att ta bort innehållet i fråga så snabbt som möjligt.

Upphovsrätt

Innehållet som KSB Sverige AB publicerar på den här hemsidan är uteslutande ägt av och licensierat till KSB Sverige AB. För reproducering, spridning och offentliggörande av innehållet krävs skriftligt tillstånd. Tredje parts upphovsrättslag kommer att respekteras och upprätthållas i samtliga avseenden, då vi inte är ägare av innehållet.