Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Användarvillkor

Friskrivning från ansvar

KSB Sverige AB ansvarar inte för att informationen på den här webbplatsen är korrekt, komplett eller dagsaktuell. Ansvar tas vidare inte för eventuell skada som kan uppkomma genom direkt eller indirekt användning av webbplatsen och länkade webbplatser, såvida skadan inte har uppkommit genom uppsåt eller vårdslöshet.

Ansvar för externa länkar

Den här webbplatsen innehåller externa länkar, eller länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Vid den tidpunkt då de externa länkarna lagts till, var vi inte medvetna om några lagliga överträdelser. Regelbunden kontroll av det externa innehållet för att verifiera detta, utan att ha någon legitim anledning till att tro att en överträdelse har ägt rum, utgör inget juridiskt krav.
Innehållet som hör samman med de externa länkarna sträcker sig bortom vår direkta kontroll eller påverkan, varför vi inte tar något ansvar för det. Dessutom är vi inte ägare av sådant innehåll och tar därför uttryckligen avstånd från informationen i den. Om lagliga överträdelser faktiskt blir kända för oss, gör vi allt försök att ta bort innehållet i fråga så snabbt som möjligt.

Upphovsrätt

Innehållet som KSB Sverige AB publicerar på den här hemsidan är uteslutande ägt av och licensierat till KSB Sverige AB. För reproducering, spridning och offentliggörande av innehållet krävs skriftligt tillstånd. Tredje parts upphovsrättslag kommer att respekteras och upprätthållas i samtliga avseenden, då vi inte är ägare av innehållet.

KSB - en av världens ledande tillverkare av ventiler och pumpar

KSB grundades 1871 i Frankenthal (Tyskland) och har varit en av de ledande leverantörerna av pumpar och ventiler i över 100 år. Med drygt 15 500 anställda över hela världen och egen försäljning och marknadsföring, tillverkningsanläggningar och serviceverksamhet, utvecklar och tillverkar KSB kundanpassade pumpar för olika applikationer.

Som erfaren pumptillverkare innehåller KSB:s produktportfölj VVS- och industriteknik, vattentransport, avloppsrening och kraftverksprocesser. Tack vare innovativ forskning och utveckling kan KSB möta de mest varierande kraven hos kunderna. Dra nytta av många års erfarenhet och teknisk expertis av en välkänd pumptillverkare.


KSB pumptillverkare: den bästa lösningen för din anläggningPumpar och ventiler från KSB täcker ett brett utbud av applikationer och är mycket energieffektiva. Produkterna övertygar med den mest innovativa tekniken såväl som med system som har prövats och testats under många år - inklusive vattenpumpen Etanorm. Med mer än 1,5 miljoner försäljningar över hela världen är Etanorm den mest framgångsrika vattennormpumpen. Med KSB reservdelar och service säkerställer KSB driftsäkerheten hos sina pumpar och ventiler. KSBs framgångsformel för högpresterande pumpar ligger i den teknologiska styrkan inom hydraulik, material och automatisering.

Kompetent service från start
De många produktionsanläggningarna säkerställer att KSB som pumptillverkare kan garantera närhet till kunderna och förstklassig service. De erfarna anläggningsspecialisterna är certifierade så att utmärkt kvalitet och omfattande erfarenhet säkerställs. KSB Service tar hand om driftsättning, inspektion, service och underhåll av dina pumpar, ventiler och kompletta system direkt på plats. KSB ger dig också reservdelar snabbt. Så får du den bästa servicen direkt från din pumptillverkare.