Kundvagn
Energieffektivitetsrådgivning (Fluid Future)

Energieffektivitets­rådgivning

Anläggningsoptimering med FluidFuture®

Optimera energieffektiviteten på din anläggning i fyra steg med FluidFuture®. KSBs systematiska förfarande garanterar maximal energibesparing.

Optimera energieffektiviteten av dina hydrauliska system.

Pumpar utgör den största andelen av den totala energiförbrukningen i branschen. Totalt är energiförbrukningen för pumpar 300 Terawattimmar per år i EU. KSBs produkter utvecklas därför med ett särskilt fokus på energieffektivitet. De största besparingarna med avseende på pumpoptimering möjliggörs dock genom att komponenter i hela systemet är exakt avpassade för varandra. När hydraulik, drivanordning och automation samt rörstorleken optimeras tillsammans blir det möjligt att spara upp till 60 % på pumpoptimering och i hela systemet. Detta kräver emellertid ett systematiskt och målinriktat tillvägagångssätt. KSB har därför definierat en energibesparingsprocess i fyra steg: energisparkonceptet FluidFuture®.

FluidFuture® är mer än en enkel energieffektivitetsrådgivning. FluidFuture® omfattar hela anläggningsoptimeringen. I det första steget säkerställer KSB maximal transparens med snabba uppskattningar av potentialen och välgrundade mätningar för att kunna identifiera sparpotentialen. I steg 2 definierar KSB anläggningsstrukturen och väljer passande högeffektiva pumpar och komponenter. I steg 3 tar KSB hand om fackmannamässig uppställning och professionell idrifttagning. Steg 4 av energibesparingskonceptet FluidFuture® är högeffektiv drift av anläggningen med intelligent pumpteknik och kontinuerlig övervakning.

Med FluidFuture® får du betydligt lägre driftkostnader och ger ett viktigt bidrag till en energieffektivare framtid. Så går anläggningsoptimering till idag!

Vårt erbjudande

 • Systematisk analys av energisparpotentialen på din anläggning
 • Dimensionering: Definition av en (optimerad) anläggningsstruktur
 • Fackmannamässig uppställning och idrifttagning
 • Kontinuerlig övervakning för högeffektiv drift
 • Över 3 500 servicespecialister över hela världen finns tillgängliga för dig

Dina fördelar

 • Transparens i din pumpsättning
 • En perfekt konfiguration av din anläggning för maximal energieffektivitet och avbrottssäkerhet
 • Besparingar på upp till 60 procent sänker driftkostnaderna


Optimera energihanteringen av ditt system i fyra steg:

Ritning över de fyra stegen i energibesparingskonceptet Fluid Future

1. Systemanalys

 • Få transparens
 • Fastställ lastförhållanden  


2. Systematisk dimensionering

 • Definiera anläggningsstruktur
 • Val av komponenter


3. Fackmannamässig idrifttagning

 • Fackmannamässig uppställning
 • Professionell idrifttagning


4. Högeffektiv drift

 • Intelligent pumpteknik
 • Kontinuerlig övervakning


KSB SuPremE

KSB SuPremE

IEC-kompatibel, givarlös, magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ är konstruerade med permanentmagneter) i verkningsgradsklass IE4/IE5 (Super/Ultra Premium Efficiency) enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med varvtalsregleringssystem KSB PumpDrive 2, PumpDrive 2 Eco eller PumpDrive R. Avsedd för anslutning till ett 3-fasigt spänningsnät 380–480 V (via PumpDrive). Fästpunkterna motsvarar EN 50347, som garanterar IEC-normmotorkompatibel användning och full utbytbarhet med IE2- eller IE3-asynkron-normmotorer. Kåpmåtten ligger inom de enligt DIN V 42673 (07-2011) föreslagna gränserna för IE2/IE3-motorer. Regleringen av motorn sker utan rotorlägesgivare. Motorns verkningsgrad är även vid 25 % av nominell effekt vid en kvadratisk vridmomentspumpkurvlinje > 95 % av nominell verkningsgrad. Motorn är i magnetfritt utförande, så kallade ”sällsynta jordartsmetaller” används inte vid tillverkningen. Tillverkningen av drivaggregatet är därför hållbar och miljöskyddad.

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

Självkyld frekvensomformare med modulär konstruktion, vilken möjliggör en steglös varvtalsjustering för asynkrona och synkrona reluktansmotorer via analoga standardsignaler, fältbuss eller manöverenhet. Tack vare självkylningen är PumpDrive möjlig att montera på motorn, på väggen alternativt i ett kopplingsskåp. Reglering av 2 till 6 pumpar utan ytterligare regulator.

PumpMeter

PumpMeter

Enhet för övervakning av driften av en pump. Det är en intelligent tryckgivare för pumpar med direktvisning av mätvärden och driftdata. Den registrerar pumpens belastningsprofil för att vid behov signalera optimeringspotentialen med avseende på ökad energieffektivitet och tillgänglighet. Enheten består av två tryckgivare och en visningsenhet. PumpMeter har monterats fullständigt och konfigurerats för respektive pump på fabriken. Den ansluts med en M12-stickkontakt och kan användas direkt.

Håll dig uppdaterad!

Missa inte den senaste informationen om KSB-pumpar, ventiler och tjänster och anmäl dig idag

 • Håll dig uppdaterad med vårt e-nyhetsbrev
 • Få värdefulla insikter och exklusiva kampanjer via e-post
Nyhetsbrev
Systemeffektivitetsservice

Systemeffektivitets­service

Pumpar som inte är optimalt anpassade för anläggningen förbrukar för mycket energi. Med SES systemeffektivitetsservice från KSB går det att ändra på det.

 • Energieffektivitetsanalys
 • Skadeanalys

Artiklar som kan vara intressanta för dig

Saving energy efficiently

Saving energy efficiently

Pumps and drives offer huge energy savings potential. By taking the right measures, power consumption can be reduced by up to 90 %. For proof, one need look no further than the projects already implemented by KSB.