Energieffektivitetsrådgivning (Fluid Future)

Energieffektivitets­rådgivning

Anläggningsoptimering med FluidFuture®

Optimera energieffektiviteten på din anläggning i fyra steg med FluidFuture®. KSBs systematiska förfarande garanterar maximal energibesparing.

Optimera energieffektiviteten av dina hydrauliska system.

Pumpar utgör den största andelen av den totala energiförbrukningen i branschen. Totalt är energiförbrukningen för pumpar 300 Terawattimmar per år i EU. KSBs produkter utvecklas därför med ett särskilt fokus på energieffektivitet. De största besparingarna med avseende på pumpoptimering möjliggörs dock genom att komponenter i hela systemet är exakt avpassade för varandra. När hydraulik, drivanordning och automation samt rörstorleken optimeras tillsammans blir det möjligt att spara upp till 60 % på pumpoptimering och i hela systemet. Detta kräver emellertid ett systematiskt och målinriktat tillvägagångssätt. KSB har därför definierat en energibesparingsprocess i fyra steg: energisparkonceptet FluidFuture®.

FluidFuture® är mer än en enkel energieffektivitetsrådgivning. FluidFuture® omfattar hela anläggningsoptimeringen. I det första steget säkerställer KSB maximal transparens med snabba uppskattningar av potentialen och välgrundade mätningar för att kunna identifiera sparpotentialen. I steg 2 definierar KSB anläggningsstrukturen och väljer passande högeffektiva pumpar och komponenter. I steg 3 tar KSB hand om fackmannamässig uppställning och professionell idrifttagning. Steg 4 av energibesparingskonceptet FluidFuture® är högeffektiv drift av anläggningen med intelligent pumpteknik och kontinuerlig övervakning.

Med FluidFuture® får du betydligt lägre driftkostnader och ger ett viktigt bidrag till en energieffektivare framtid. Så går anläggningsoptimering till idag!

Vårt erbjudande

 • Systematisk analys av energisparpotentialen på din anläggning
 • Dimensionering: Definition av en (optimerad) anläggningsstruktur
 • Fackmannamässig uppställning och idrifttagning
 • Kontinuerlig övervakning för högeffektiv drift
 • Över 3 000 servicespecialister över hela världen finns tillgängliga för dig

Dina fördelar

 • Transparens i din pumpsättning
 • En perfekt konfiguration av din anläggning för maximal energieffektivitet och avbrottssäkerhet
 • Besparingar på upp till 60 procent sänker driftkostnaderna


Optimera energihanteringen av ditt system i fyra steg:

Fluid Future

1. Systemanalys

 • Få transparens
 • Fastställ lastförhållanden  


2. Systematisk dimensionering

 • Definiera anläggningsstruktur
 • Val av komponenter


3. Fackmannamässig idrifttagning

 • Fackmannamässig uppställning
 • Professionell idrifttagning


4. Högeffektiv drift

 • Intelligent pumpteknik
 • Kontinuerlig övervakning


KSB SuPremE

KSB SuPremE

IEC-compatible, sensorless, magnetless synchronous reluctance motor of efficiency class IE4/IE5 (super/ultra premium efficiency) to IEC TS 60034-30-2:2016 for operation on a KSB PumpDrive 2, PumpDrive 2 Eco or PumpDrive R variable speed system. Suitable for connection to three-phase 380-480 V mains (via PumpDrive). The motor mounting points comply with EN 50347 specifications to ensure compatibility with standardised IEC frame motor applications and full interchangeability with IE2 or IE3 standardised asynchronous motors. Envelope dimensions lie within the limits for IE2 / IE3 motors as recommended in DIN V 42673 (07-2011). The motor is controlled without rotor position sensors. The efficiency of the motor also exceeds 95 percent of nominal efficiency when the motor runs at 25 percent of its nominal power on a quadratic torque-speed curve. The motor is magnetless which means that, in particular, so-called rare earths are not used in production. Drive production is thus sustainable and environmentally friendly.

PumpDrive 2;PumpDrive 2 Eco

PumpDrive 2;PumpDrive 2 Eco

Self-cooling variable speed system which allows the motor speed to be varied continuously by means of standard signals and a field bus. As PumpDrive is self-cooling, it can be mounted on the motor, on the wall or in a control cabinet. From two to six pumps can be controlled without needing an additional controller.

PumpMeter

PumpMeter

The PumpMeter device is designed for monitoring pump operation. It is an intelligent pressure transmitter for pumps, with on-site display of measured values and operating data. It records the load profile of the pump in order to indicate any potential for optimising energy efficiency and availability. The device comprises two pressure sensors and a display unit. PumpMeter is supplied completely assembled and parameterised for the pump it is used with. It is ready for operation as soon as the M12 plug connector is plugged in.

Håll dig uppdaterad!

Missa inte den senaste informationen om KSB-pumpar, ventiler och tjänster och anmäl dig idag

 • Håll dig uppdaterad med vårt e-nyhetsbrev
 • Få värdefulla insikter och exklusiva kampanjer via e-post
Nyhetsbrev
Identifiering av potential för energibesparing

Identifiering av potential för energibesparing

KSB Sonolyzer® är KSB-appen för smartphone, som med ledning av motorljuden från din asynkronmotor identifierar om din pump går ekonomiskt eller förbrukar för mycket energi.

 • Kan hämtas kostnadsfritt
 • Sekundsnabb analys
Systemeffektivitetsservice

Systemeffektivitets­service

Pumpar som inte är optimalt anpassade för anläggningen förbrukar för mycket energi. Med SES systemeffektivitetsservice från KSB går det att ändra på det.

 • Energieffektivitetsanalys
 • Skadeanalys

Artiklar som kan vara intressanta för dig

Saving energy efficiently

Saving energy efficiently

Pumps and drives offer huge energy savings potential. By taking the right measures, power consumption can be reduced by up to 90 %. For proof, one need look no further than the projects already implemented by KSB.