KSB SuPremE

KSB SuPremE

IEC-kompatibel, givarlös, magnetlös Synkron-Reluktansmotor i verkningsgradsklass IE4/IE5 (Super/Ultra Premium Efficiency) enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för driften vid varvtalsregleringssystem KSB PumpDrive 2, PumpDrive 2 Eco eller PumpDrive R. Avsedd för anslutning till ett 3-fasigt spänningsnät 380–480 V (via PumpDrive). Fästpunkterna motsvarar EN 50347, som garanterar IEC-normmotorkompatibel användning och full utbytbarhet med IE2- eller IE3-asynkron-normmotorer. Kåpmåtten ligger inom de enligt DIN V 42673 (07-2011) föreslagna gränserna för IE2/IE3 motorer. Regleringen av motorn sker utan rotorlägesgivare. Motorns verkningsgrad är även vid 25 % av nominell effekt vid en kvadratisk vridmomentspumpkurvlinje > 95 % av nominell verkningsgrad. Motorn är i magnetfritt utförande, så kallade ”sällsynta jordartsmetaller” används inte vid tillverkningen. Tillverkningen av drivaggregatet är därför hållbar och miljöskyddad.

Huvudanvändningar

  • Torruppställda pumpar, särskilt med högt antal drifttimmar per år och varierande lastförhållanden
  • Rotationsdrivna maskiner

Fördelar

  • Energisnål drift vid märkpunkten genom hög verkningsgrad vid märkpunkten
  • Motorns verkningsgrad är även vid 25 % av nominell effekt vid en kvadratisk vridmomentspumpkurvlinje > 95 % av nominell verkningsgrad.
  • Full utbytbarhet med IE2-motorer tack vare överensstämmelse med DIN EN 50347 och kåpmått enligt DIN V 42673-4

Dokument

TitelFormat Storlek Senaste ändring
icon download-pdfKSB SuPremEpdf35104665/24/2019
icon download-pdfKSB SuPremEpdf386202411/26/2019