Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Produkttyp

(316 träffar)

  CHTD

  CHTD

  Horisontell högtrycks-mantelhuspump med radialhjul, enkel- och dubbelsugande, flera steg, med flänsar/svetsstutsar enligt DIN och ANSI.

  ECOLINE SP/SO

  ECOLINE SP/SO

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, bröstfläns, metalliskt tätande, roterande spindel, invändig spindelgänga, hus och gjutjärn, sits av mässing.

  LUVA

  LUVA

  Vertikal kulhuspump, radialhjul, enkelsugande, ett till tre steg. Lämplig för maximalt tilloppstryck och högsta temperaturer. Integrerad våtlöpande motor enligt VDE. Pumpmediesmort lager, därför behövs inget oljeförsörjningssystem. Utförande enligt TRD, ASME eller IBR.

  AmaDS³

  AmaDS³

  Avloppspumpstation med system för separation av fasta partiklar. Indirekt hydraulisk matning av avloppsvatten med separation av fasta partiklar inkopplad före pumparna ger maximal lönsamhet, driftsäkerhet och underhållsvänlighet.

  ECOLINE GTV 150-300

  ECOLINE GTV 150-300

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med flänsar, gjutstål A351 CF8/CF8M, Trim 2 (304/304) och Trim 10 (316/316) för Class 150/300, utförande med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel, icke-roterande spindel, flexikil, integrerad tätningsyta, tätningsringar av rostfritt stål/grafit.

  ECOLINE GLV 150-300

  ECOLINE GLV 150-300

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med flänsar, gjutstål A351 CF8/CF8M, Trim 2 (304/304) och Trim 10 (316/316) för Class 150/300, med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel, integrerad tätningsyta, packboxpackning av grafit, tätningsringar av rostfritt stål/grafit.

  Amaclean

  Amaclean

  Självrengörande golv för gjutning, avsett för montering i nya betongbyggnadsverk eller sådana som behöver saneras, för avloppsvatten som innehåller mycket avfall och fibrer, för att förhindra att byggnadsverk blir smutsiga och att pumpen blir igensatt. Lämpar sig för pumpstationen där det luktar illa och/eller gaser frigörs.

  Cervomatic EDP.2

  Cervomatic EDP.2

  Brytarautomat för tryckberoende aktivering, valbar tryck- eller flödesberoende avstängning och övervakning av en pump.

  WKTB

  WKTB

  Vertikal sektionspump i tunnutförande på grundram, flera steg, första steget utfört som dubbelsugande sugpumphjul, radiala pumphjul. Fläns enligt DIN eller ANSI.

  Hya-Rain/Hya-Rain N

  Hya-Rain/Hya-Rain N

  Anslutningsklar kompakt anläggning för regnvattenanvändning i skyddshus, med automatisk dricksvattenmatning vid tom cistern, integrerat torrkörningsskydd och behovsorienterad automatisk styrning av pumpen. I utförandet Hya-Rain N därutöver med nivåmätning i cisternen och med integrerad funktionskörning.

  ECOLINE PTF 150-600

  ECOLINE PTF 150-600

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med flänsar, smidesstål A105, Trim 8 (stellit/13 %-kromstål), med reducerat genomlopp, bröstfläns, fjäderbelastad kägla.

  ECOLINE GTF 150-600

  ECOLINE GTF 150-600

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med flänsar, smidesstål A105, Trim 8 (stellit/13 %-kromstål), med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel, icke-roterande spindel, kil i ett stycke, grafit-packboxpackning, tätningsringar av rostfritt stål/grafit, reducerat genomlopp.

  MSE/MSD

  MSE/MSD

  MSE: Kompakt automatikskåp för nivåberoende styrning och skydd av en enfasväxelströmsmotor (230 V/50 Hz). Motorn kopplas på direkt.

  HERA-BHT

  HERA-BHT

  Slidventil enligt ANSI/ASME, med wafer-hus med centreringsöglor, hus av kolstål eller rostfritt stål, tätar på båda sidorna, med packboxpackning, genomgående slidventilplatta , stigande spindel, ej stigande handratt, levereras som standard med robust bygel för montering på ställdon.

  HERA-SH

  HERA-SH

  Slidventil enligt ANSI/ASME, hus med gängflänsöglor, hus av kolstål eller rostfritt stål, hus i ett stycka tätar på ena sidan, med packboxpackning, stigande spindel, ej stigande handratt.

  Rotex

  Rotex

  Vertikal enstegs-centrifugalpump, med en tryckstuts som går parallellt med pumpaxeln uppåt och en pumpfot som utformats som ett inloppsfilter. Pump och motor är fast förbundna via ett bärrör, anslutningsklar med 1,5 m anslutningsledning och nivåbrytare.

  SISTO-16TWA

  SISTO-16TWA

  Membranventil enligt DIN/EN med flänsar, i genomgångsform, för dricksvatteninstallationer enligt DIN 1988, med DIN-DVGW-vattengodkännande enligt kontroll W 270, enligt den senaste UBA-elastomerriktlinjen, tätning i genomföringen och utåt genom ett inkapslat och stöttat SISTOMaXX-membran, lägesindikering med integrerat spindelskydd, alla funktionsdelar är anordnade utanför driftmediet, underhållsfri.

  SISTO-16S

  SISTO-16S

  Membranventil enligt DIN/EN med flänsar, i kort bygglängd, i genomgångsform, med tätning i genomföringen och utåt genom ett uppstagat och inkapslat membran, hus med eller utan foder, lägesindikering med integrerat spindelskydd, alla funktionsdelar är anordnade utanför driftmediet, underhållsfri.

  RPH-RO

  RPH-RO

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump, torruppställd, superduplexutförande.

  RHR/RVR

  RHR/RVR

  RHR: Horisontell ringsektionspump med smidd eller gjuten tryckhylsa och styrhjulshydraulik. RVR: Vertikal ringsektionspump med smidd eller gjuten tryckhylsa och styrhjulshydraulik.

  RXN/RYN

  RXN/RYN

  Avstängningsventil med svetsändar för nukleära tillämpningar, låsbar, med lutande överdel, med packboxpackning eller bälg, av stål eller rostfritt stål.

  BOA-RPL

  BOA-RPL

  Kulbackventil enligt DIN/EN med flänsar eller invändig gänga, av gjutjärn, kula med NBR-beläggning, bröstfläns, användbar i vertikala eller horisontella rörledningar.

  ZYNB/ZYN

  ZYNB/ZYN

  Avstängningsventil med svetsändar för nukleära tillämpningar med SiWi-krav, packboxbackning eller bälg, med lutande överdel, i rostfritt stålgods.

  RHM/RVM

  RHM/RVM

  RHM: Horisontell tunnhuspump med flera steg. RVM: Vertikal tunnhuspump med flera steg.

  BOA-RFV

  BOA-RFV

  Munstycksbackventil enligt DIN/EN med flänsar, med hus i Venturi-utförande, maximal tillåten flödeshastighet 2,5 m/s, hus i gjutjärn, avstängningskägla av mässing och gjutjärn, säte av rostfritt stål, användbar i vertikala eller horisontala rörledningar, snabbavstängning utan tryckstötar.

  COBRA-SGP/SGO

  COBRA-SGP/SGO

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, kil med elastomerbeläggning, bröstfläns, roterande spindel, invändig spindelgänga, hus av gjutjärn med kulgrafit.

  YNK

  YNK

  Horisontell, radialdelad, enstegs, dubbelsugande vattenförpump för pannmatning (boostersystem) med dubbel- eller enkelspiralhus i gjutstål.

  SRL

  SRL

  Färdigpumpstation i glasfiberförstärkt polyester utrustad med två pumpar av typen Sewabloc på 2,2 till 30 kW i torr installation, integrerade ventiler och ett automatikskåp med frekvensomformare. Pumpdriften anpassas till det önskade flödet och energikostnaderna optimeras. Den underhållsvänliga pumpstationen undviker mellanlagring av avloppsvatten. Därmed förhindrar man att lukt uppstår.

  SRP

  SRP

  Anslutningsklar enkel- eller dubbelstation i kompakt konstruktion med pumpschakt för underjordsledningar i fiberglas

  SRS

  SRS

  Prefabricerad pumpstation i glasfiberförstärkt polyester för montering under markytan med två på fotrörskrökar monterade avloppsvattenpumpar med dränkbara motorer med dubbelt styrsystem. Komplett tryckledning i PVC med kulventiler och kulbackventiler monterade i schaktet.

  Surpress SPVP

  Surpress SPVP

  Helautomatiskt tryckstegringssystem i kompakt konstruktion med två eller tre vertikala högtryckspumpar. Steglös varvtalsjustering för varje pump för helelektronisk reglering av önskat matningstryck vid förbrukningspunkterna. Konstruktion och funktioner enligt DIN EN 806-2 och DIN 1988. Automatiserad med BoosterControl.

  CONDA-VLC

  CONDA-VLC

  Flottörventil enligt DIN/EN för reglering av högsta- och lägstanivå i behållare, med flänsar (DN 40-300) eller unionskoppling (DN 25-32), hus av gjutjärn med kulgrafit, kägla, spindel, flottör och säte av rostfritt stål.

  SICCA 900-2500 GLC

  SICCA 900-2500 GLC

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med svetsändar, i snedsätesutförande med självtätande ventilbröst, utanpåliggande spindelgänga och bygel, stigande spindel och ej stigande handratt, stellitbelagda tätningsytor och återtätning, med tätningsring av grafit och packboxpackning, kan levereras i kolstål och legerat stål.

  RHD

  RHD

  Horisontell, dubbelsugande reaktorvattenpump med ett steg i gjutet eller smitt utförande.

  BOAX-CBV13

  BOAX-CBV13

  Centrisk vridspjällventil med epoxibeläggning, absolut tätning i båda strömningsriktningarna, flänsanslutning enligt EN-normer, hus av gjutjärn med kulgrafit, ventilskiva av rostfritt stål.

  ZXNVB

  ZXNVB

  Avstängningsventil med svetsändar eller svetsmuffar för nukelära tillämpningar, med packboxpackning eller bälg, med rak överdel, i genomgångsform, av stål eller rostfritt stål.

  WKB

  WKB

  Vertikalt upphängd, enväggig, axeldriven skovelhuspump med inbyggt axiallager och utlopp genom stigrör enligt API 610/ISO 13709 (VS1). Tillgänglig i en- och flerstegskonfiguration samt med första steget i enkel- eller dubbelsugande utförande.

  ZRS

  ZRS

  Backventil enligt DIN/EN med svetsändar, med trycktätat ventilbröst, invändig axel, blocksmitt hus, tätningsytorna är av slitstarkt och korrosionsbeständigt stellit.

  AKG-A/AKGS-A

  AKG-A/AKGS-A

  Kilslidventil enligt DIN/EN med flänsar (AKG-A) eller svetsändar (AKGS-A), med trycktätat ventilbröst, smitt eller svetsat hus, icke-roterande spindel, rörliga kilplattor för exakt anpassning till hussätet, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt 17 %-kromstål eller stellit.

  BOAVENT-AVF

  BOAVENT-AVF

  Automatisk luftnings- och avluftningsventil med två flottörer och tre funktioner, med flänsar, hus av gjutjärn med kulgrafit, i dubbelkammarutförande med ABS-flottör. Luftnings- och avluftningsventilen garanterar en friktionsfri drift av rörledningssystem. Dess särskilda egenskaper är luftning och avluftning av stora luftmängder och avluftning av små luftmängder under drift.

  BOAVENT-SVA

  BOAVENT-SVA

  Automatisk luftnings- och avluftningsventil med en flottör och tre funktioner, med flänsar och unionskoppling hus av gjutjärn med kulgrafit, i enkammarutförande med flottör av polypropylen. Luftnings- och avluftningsventilen garanterar en friktionsfri drift av rörledningssystem. Dess särskilda egenskaper är luftning och avluftning av stora luftmängder och avluftning av små luftmängder under drift.

  BOAVENT-SVF

  BOAVENT-SVF

  Automatisk luftnings- och avluftningsventil med en flottör och tre funktioner, med flänsar (DN 25-300R) och unionskoppling (DN 25-150), hus av gjutjärn med kulgrafit (PN 16-40) eller kolstål (PN 64), enkammarutförande med flottör av polypropylen. Luftnings- och avluftningsventilen garanterar en friktionsfri drift av rörledningssystem. Dess särskilda egenskaper är luftning och avluftning av stora luftmängder och avluftning av små luftmängder under drift.

  ACTAIR NG

  ACTAIR NG

  Enkelverkande (DYNACTAIR NG) och dubbelverkande (ACTAIR NG) pneumatiska manöverdon för montering på 90°-delvarvsventiler (ventilskivor eller kulventiler). Huvudfläns enligt ISO 5211. Styrtryck upp till 8 bar. Kan monteras på ventiler med fyrkantig eller flatändad axelände. Kraftöverföringen via oket genererar vridmoment på upp till 8 000 Nm (ACTAIR NG) eller 4 000 Nm (DYNACTAIR NG), vilket ger särskild lämplighet för manövrering av 90°-delvarvsventiler. Återgången till säkerhetsläget vid frånvaro av manöverluft (DYNACTAIR NG) sker via fjäderpaketet. Visuell lägesindikering och inställbara ändstopp efter manöverdonsstorlek är standard. Utrustad för slutet eller slutet/öppet läge. Separat eller integrerad nödmanövrering som tillval. Styranordningar i serien AMTROBOX, AMTRONIC, SMARTRONIC eller andra enheter med gränssnitt enligt VDI/VDE 3845 kan monteras.

  HQ

  HQ

  Enkel- eller dubbelverkande hydrauliskt manöverdon (gaspatron eller fjäder) för montering på 90°-delvarvsventiler(ventilskivor eller kulventiler). Huvudfläns enligt ISO 5211. Styrtryck upp till 160 bar. Kan monteras på ventiler med fyrkantig eller flatändad axelände. Kraftöverföringen via drev och kuggstång eller ok genererar vridmoment på upp till 55 000 Nm, vilket ger särskild lämplighet för manövrering av 90°-delvarvsventiler. Med visuell lägesindikering och inställbara ändstopp för öppen/stängd som standard. Med manuell nödmanövrering som tillval. Kan utrustas med en hydraulikanläggning för avstängning, som säkerhetsblock, ESD-block eller bypass vid nödmanövrering. Alla ändbrytarboxar i modellserien AMTROBOX/AMTROBOX R kan monteras.

  SISTO-LAP

  SISTO-LAP

  Kolvdrivning i tungt industriutförande för montering på ventiler, vars ställdon utför en skjutrörelse (avstängningsventil, membranventil och kilslidventil). Toppfläns DIN/ISO 5210, finns med stängningsfjäder, öppningsfjäder eller i funktionen ”manöverluft öppnas och stängs”, lämplig för montering av ändlägesbrytare eller lägesregulatorer i kundspecifikt utförande.

  AMTROBOX

  AMTROBOX

  Multifunktionell ändbrytarbox AMTROBOX. För öppen/stängd lägesindikering via mekanisk ändlägesbrytare eller via lägessensorer. Montering av AMTROBOX (R1149) på reduktionsväxel i modellserien MR, pneumatiskt styrdon i modellserien ACTAIR NG samt på hydrauliskt styrdon i modellserien HQ.

  AMTROBOX M

  AMTROBOX M

  Ändbrytarbox speciellt för manuell manövrering. För öppen/stängd lägesindikering via mekanisk ändlägesbrytare eller via lägessensorer. Montering av AMTROBOX M på 90°-svänghandspak i modellserie S (R1020) och reduktionsväxel MA 12 och MA 25 (R1021).

  AMTROBOX R

  AMTROBOX R

  Tålig och multifunktionell. För öppen/stängd lägesindikering via mekanisk ändlägesbrytare eller via lägessensorer. Montering av AMTROBOX R (R1187) på reduktionsväxel i modellserien MR, pneumatiskt styrdon i modellserien ACTAIR NG, hydrauliskt styrdon i modellserien HQ och på alla styrdon med gränssnitt enligt VDI/VDE.

  AMTRONIC

  AMTRONIC

  Öppen/stängd-styrning av pneumatiska 90°-ställdon och ändlägessignalisering. Kompakt och robust helhetslösning tack vare direktmonteringen utan konsol på ACTAIR NG-styrdonet. På grund av den integrerade riktningsventilen krävs inga pneumatiska ledningar mellan AMTRONIC och styrdonet. Styrdonets manövertid kan ställas in med AMTRONIC via reglering av frånluftsmängden. AMTRONIC kan anslutas till Profibus DP- och AS-i-fältbussar. AMTRONIC har utvecklats speciellt för att minska kablagebelastningen på styrenheterna. Anslutningen till en fältbuss ger spänningsförsörjning och inhämtning av styr- och reglerinformation från processtyrsystemet.

  SMARTRONIC MA

  SMARTRONIC MA

  SMARTRONIC MA (R1310) är en elektropneumatisk digital lägesregulator. Spänningsförsörjningen sker via 4-20 mA-signalen. Montering på modellserien ACTAIR NG/DYNACTAIR NG med direkt styrluftförsörjning, på varje typ av 90°-ställdon med gränssnitt enligt VDI/VDE 3845 eller på lyftstyrdon enligt NAMUR. SMARTRONIC MA sänker investerings-, idrifttagnings- och driftkostnaderna eftersom den inte kräver manöverluft i pausläge.

  SMARTRONIC AS-i

  SMARTRONIC AS-i

  Elektropneumatisk digital ställningsregulator för anslutning till en AS-i-fältbuss. Certifiering genom AS International. Montering på modellserien ACTAIR NG/DYNACTAIR NG med direkt styrluftförsörjning, på varje typ av 90°-ställdon med gränssnitt enligt VDI/VDE 3845 eller på lyftstyrdon enligt NAMUR.

  SMARTRONIC PC

  SMARTRONIC PC

  SMARTRONIC PC (R1312) är en intelligent, kompakt och innovativ lägesregulator. Ett flerfunktionellt reglerdon med integrerade reglerfunktioner som möjliggör användning av den senaste styr- och reglertekniken för ventiler. Genom direktmontering utan konsol på styrdonet i modellserien ACTAIR NG och DYNACTAIR NG och utan extern rördragning ger en utrymmessnål och robust helhetslösning. SMARTRONIC PC uppfyller fyra funktioner: programmerbara pumpkurvor för öppning och stängning, intelligent lägesreglering, processövervakning och reglering. Programmeringen av SMARTRONIC PC sker via datorn. Anslutning till en Profibus DP-fältbuss är möjlig.

  ACTELEC

  ACTELEC

  Elektriskt styrdon BERNARD CONTROLS för direktmontering på 90°-delvarvsventiler (huvudfläns enligt ISO 5211) med en reduktionsväxel i modellserien MR (huvudfläns enligt ISO 5210). Strömförsörjning genom en- eller trefasväxelström eller likström. Utrustad med vridmomentbrytare, slagbegränsning och ändbrytarbox som standard. Öppen/stängd-styrning och -reglering. Integrerad lokal styrplats eller fjärrstyrning.

  BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420

  BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420

  BOATRONIC MS: Mätinstrument för mätning av BOA-Control och BOA-Control IMS med ultraljudssensorer, direkt visning av DN, media, aktuellt genomflöde och mediatemperatur på displayen utan inmatning av slaglängd. 4-knappsdrift för alla menyalternativ, dataöverföring mellan BOATRONIC MS och kundens datorsystem via USB-gränssnitt, självkontroll och kalibrering vid påslagning, mediaspecifika data kan väljas, med batterifack för 4x1,5 V AA MIGNON-batterier (ingår ej i leverans), automatisk varning när den lägsta tillåtna spänningen (BAT) underskrids, magnetiskt dockningsbar sensorsats för mätning av alla BOA-Control-ventiler ingår i leveransomfattningen. BOATRONIC MS-420: Mätinstrument för permanent mätning av BOA-Control IMS med ultraljudssensorer, direkt visning av DN, media, aktuellt genomflöde och mediatemperatur på displayen. Analog utsignal (4–20 mA) av det aktuella genomflödet och mediatemperaturen, 4-knappsdrift för alla menyalternativ, självkontroll och kalibrering vid påslagning, mediaspecifika data kan väljas, matningsspänning 24 VDC.

  MA/MN/MR/AB

  MA/MN/MR/AB

  Manuella styrdon i tungt utförande för manövrering av 90°-delvarvsventiler. Reduktionsväxel i modellserien MR, självhämmande snäckväxel eller patenterad AMRI-okkinematik. Handrattmanövrering som standard, montering av styrdon på pumpstorlekarna MR 400 till 1600 möjlig. Andra manövreringstyper, ändlägesbox, utförande för låga temperaturer etc. som tillval.

  UPA Control

  UPA Control

  KSB-automatikskåpet är lämpligt för nivåberoende styrning och skydd av djupbrunnspumpar, dränkbara pumpar och torruppställda pumpar med enfasväxelströmsdrivning 1~230 V eller trefasdrivning 3~230/400 V/50 Hz. Motorn aktiveras direkt. Skyddsklass: IP56 Mått: 205 x 255 x 170 mm (H x B x D)

  RDLP

  RDLP

  Horisontellt uppställd, längsdelad spiralhuspump med ett, två eller tre steg och dubbelsugande radialhjul, toppfläns enligt DIN, ISO eller ANSI.

  CHTC

  CHTC

  Horisontell högtrycks-mantelhuspump med radialhjul, enkel- och dubbelsugande, flera steg, med flänsar/svetsstutsar enligt DIN och ANSI.

  ECOLINE SCF 150-600

  ECOLINE SCF 150-600

  Backventil enligt ANSI/ASME med flänsar, smidesstål A105, Trim 8 (stellit/13 %-kromstål), med reducerat genomlopp, bröstfläns, invändig axel.

  SICCA 800-2500 GLF

  SICCA 800-2500 GLF

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med gänga NPT (F) eller svetsmuffar, eller gjuten fläns (Class 150–600) med bröstfläns (Class 150–800) eller tätsvetsat bröst (Class 1500/2500/4500), utvändig spindelgänga och fäste, stellitarmerat hussäte, konisk tätningsyta av 13 % kromstål med tätningsring av grafit och packboxpackning, kan levereras i kolstål samt låglegerat stål och rostfritt stål.

  Controlmatic E

  Controlmatic E

  Brytarautomat för tryckberoende aktivering, flödesberoende avstängning och övervakning av en pump

  HERA-BD

  HERA-BD

  Slidventil enligt DIN/EN i inklämt utförande, med endelat eller tvådelat hus av gjutjärn med kulgrafit, tätar på båda sidorna, med packboxpackning, ej stigande spindel, korrosionsskydd genom epoxibeläggning.

  SICCA 150-600 GLC

  SICCA 150-600 GLC

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med flänsar eller svetsändar, med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel. Stigande spindel, stellitbelagda tätningsytor av 13 % kromstål, med grafittätningsring och packboxpackning, kan levereras i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

  SICCA 150-600 GTC

  SICCA 150-600 GTC

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med flänsar eller svetsändar, med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel, med flexkil, stigande spindel, ej stigande handratt, stellitbelagda tätningsytor av 13 % kromstål, med tätningsring av grafit och packboxpackning, kan levereras i låglegerat stål och rostfritt stål.

  SICCA 150-600 SCC

  SICCA 150-600 SCC

  Backventil enligt ANSI/ASME med fläns- eller svetsändar, med bröstfläns. Invändig konsolmonterad axel (nominella bredder upp till NPS 12) eller axel monterad på huset (nominella bredder större än NPS 12). Större nominella bredder valfritt med ventilstötskydd/Dash-Pot-funktion, grafittätningar. Tätningsytor av 13 % kromstål med stellitbeläggning, finns i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

  SICCA 800-1500 GTF

  SICCA 800-1500 GTF

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med gänga NPT (F) eller svetsmuffar, eller gjuten fläns (Class 150–600) med bröstfläns (Class 150–800) eller tätsvetsat bröst (Class 1500/2500), kil i ett stycke utanpåliggande spindelgänga och bygel, stellitbelagda tätningsytor av 13 % kromstål, med tätningsring av grafit och packboxpackning, kan levereras i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

  SISTO-C

  SISTO-C

  Membranventil med svetsändar eller klämmor, genomgångsform, Y-form, T-form eller som flersätesventil, tätning i genomföringen och utvändigt genom ett inkapslat och uppstagat ´membran, utan dödvolym, steriliserbar, CIP- och SIP-specifik konstruktion, lägesindikering, alla funktionsdelar är anordnade utanför driftmediet, underhållsfri.

  ECOLINE BLT 150-300

  ECOLINE BLT 150-300

  Kulventil enligt ANSI/ASME med flänsar, tvådelat hus, avsmalnat genomlopp, flytande lagrad kula, plastomertätning (finns även i brandsäkert utförande).

  ECOLINE GTC 150-600

  ECOLINE GTC 150-600

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med flänsar, gjutstål A216 WCB, Trim 8 (stellit/13 %-kromstål) för klass 150/300/600, Trim 5 (Stellit/Stellit) för klass 600, med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel, icke-roterande spindel, flexikil, grafit-packboxpackning, tätningsringar av rostfritt stål/grafit.

  ECOLINE GT 40

  ECOLINE GT 40

  Kilslidventil enligt DIN/EN med flänsar eller svetsändar, med bröstfläns, hus av stålgjutgods, icke-roterande spindel, med flexikil, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt 13 %-kromstål eller stellit.

  ECOLINE GLB 800

  ECOLINE GLB 800

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med gängmuffar (NPT) eller svetsmuffar (SW), hus av gjutstål/rostfritt stål, inbyggda delar och bälg av rostfritt stål, utanpåliggande spindelgänga och bygel, tätning genom grafit-packboxpackning och metallbälg, tätningsringar av rostfritt stål/grafit.

  ECOLINE GLF 150-600

  ECOLINE GLF 150-600

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med flänsar, smidesstål A105, Trim 8 (Stellit/13 %-kromstål), med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel, grafit-packboxpackning, tätningsringar av rostfritt stål/grafit, reducerat genomlopp.

  ECOLINE GLF 800

  ECOLINE GLF 800

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med gängmuffar (NPT), svetsändar (BW) eller svetsmuffar (SW), Trim 8 (stellit/13 %-kromstål), med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel, grafit-packboxpackning, tätningsringar av rostfritt stål/grafit, kan levereras i kolstål och legerat stål.

  ECOLINE GTF 800

  ECOLINE GTF 800

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med gängmuffar (NPT), svetsändar (BW) eller svetsmuffar (SW), Trim 8 (stellit/13 %-kromstål), med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel, kil i ett stycke, grafit-packboxpackning, tätningsringar av rostfritt stål/grafit, kan levereras i kolstål och legerat stål.

  UPA C 100

  UPA C 100

  Centrifugalpump med flera steg i sektionsutförande, i rostfritt stål för brunndiameter från 100 mm (4 tum), utförande med enfasväxelströmsmotor eller trefasmotor med kort kabel.

  NUCA 320/-A 320/-ES Typ I, II, IV

  NUCA 320/-A 320/-ES Typ I, II, IV

  Avstängningsventil med svetsändar eller svetsmuffar för nukelära tillämpningar, med packboxpackning, utbytbart säte (NUCA-ES), rak överdel, i genomgångsform, av stål, rostfritt stål eller nickel.

  STAAL 100 AKD/AKDS

  STAAL 100 AKD/AKDS

  Kilslidventil enligt DIN/EN med flänsar (AKD) eller svetsändar (AKDS), med bröstfläns, smitt eller svetsat hus, icke-roterande spindel, rörliga kilplattor för exakt anpassning till hussätet, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt 17 %-kromstål eller stellit.

  STAAL 40 AKD/AKDS

  STAAL 40 AKD/AKDS

  Kilslidventil enligt DIN/EN med flänsar (AKD) eller svetsändar (AKDS), med bröstfläns, smitt eller svetsat hus, icke-roterande spindel, rörliga kilplattor för exakt anpassning till hussätet, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt 17 %-kromstål eller stellit.

  SISTO-20

  SISTO-20

  Membranventil enligt DIN/EN med flänsar, gängmuffsanslutning eller svetsmuffsanslutning, i genomgångsform, tätning i genomföringen och utåt genom ett uppstagat och inkapslat membran, hus med beläggning eller foder, lägesindikering med integrerat spindelskydd, alla funktionsdelar är anordnade utanför driftmediet, underhållsfri.

  SISTO-16

  SISTO-16

  Membranventil enligt DIN/EN med flänsar eller gängmuffsanslutning, i genomgångsform, tätning i genomföringen och utåt genom ett uppstagat och inkapslat membran, hus med beläggning eller foder, lägesindikering med integrerat spindelskydd, alla funktionsdelar är anordnade utanför driftmediet, underhållsfri.

  SISTO-KB

  SISTO-KB

  Membranventil enligt DIN/EN med flänsar, i genomgångsform, tätning i genomföringen och utåt genom inlagt membran, flödesgynnande hus, med hel genomföring, hus med beläggning eller foder, lägesindikering med integrerat spindelskydd, från DN 125 med gängbussning, alla funktionsdelar är anordnade utanför driftmediet, underhållsfri.

  SICCA 900-3600 GTC

  SICCA 900-3600 GTC

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med svetsändar, trycktätat ventilbröst, tvådelad kil, utanpåliggande spindelgänga och bygel, stigande spindel och ej stigande handratt, stellitbelagda tätningsytor och återtätning med tätningsring av grafit och packboxpackning, kan levereras i kolstål och legerat stål.

  ZTS

  ZTS

  Avstängningsventil enligt DIN/EN eller ANSI/ASME med svetsändar, med trycktätat ventilbröst, blocksmitt hus, tätningsytorna är av slitstarkt och korrosionsbeständigt stellit, rörliga kilplattor för exakt anpassning till hussätet.

  BOACHEM-FSA

  BOACHEM-FSA

  Smutsfilter enligt DIN/EN med flänsar, med hus av rostfritt stål, med grov- eller finmaskig sil, alla nominella bredder med avtappningsplugg i locket.

  ECOLINE FYC 150-600

  ECOLINE FYC 150-600

  Smutsfilter enligt ANSI/ASME med flänsar, i utförande med vinklat säte, med bröstfläns, gjutstål A216 WCB, sil av rostfritt stål 304, maskvidd 1,5 mm.

  ECOLINE FYF 800

  ECOLINE FYF 800

  Smutsfilter enligt ANSI/ASME med gängmuffar (NPT) eller svetsmuffar (SW), i utförande med vinklat säte, med bröstfläns, smidesstål A105, sil av rostfritt stål 304. maskvidd 0,8 till 0,9 mm.

  SEZ

  SEZ

  Vertikal rörhuspump med öppet skruvhjul, valbart inlopp med inloppsmunstycke eller insugningskrök, med valbar utdragbar roterande enhet, tryckstuts anordnad över eller under markytan, fläns enligt DIN eller ANSI möjlig.

  PHZ

  PHZ

  Vertikal rörhuspump med halvaxialt propellerpumphjul, valbart inlopp med inloppsmunstycke eller insugningskrök, med valbar utdragbar roterande enhet, tryckstuts anordnad över eller under markytan, fläns enligt DIN eller ANSI möjlig.

  Movitec VCI

  Movitec VCI

  Vertikal dränkbar högtryckspump med flera steg för montering på behållare eller plattformar.

  PNZ

  PNZ

  Vertikal rörhuspump med axial propellerpumphjul , valbar inlopp med inloppsmunstycke eller insugningskrök, med valbar utdragbar roterande enhet, tryckstuts anordnad över eller under markytan, fläns enligt DIN eller ANSI möjlig.

  RPH-V

  RPH-V

  Vertikal enstegs-sumppump enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ VS4 med inbyggt axiallager och separat tryckledning. ATEX-utförande tillgängligt.

  Comeo

  Comeo

  Flerstegscentrifugalpump i blockkonstruktion

  AU Monobloc

  AU Monobloc

  Horisontal självsugande centrifugalpump i blockkonstruktion, öppet eller halvöppet pumphjul med inställning genom slitageplatta, med mekanisk tätning, drivning med elmotorer eller förbränningsmotorer, ATEX-utförande finns.

  Etaseco/ Etaseco-I

  Etaseco/ Etaseco-I

  Horisontell/vertikal, axeltätningsfri pump i processuppbyggnad med helt sluten spaltrörsmotor, låg bulleremission, med radialhjul, ett steg, enkelsugande, med anslutningsmått för hölje enligt EN 733 eller inline

  Emporia MB

  Emporia MB

  Flerstegscentrifugalpumpar, med två pumphjul, för användning på offentliga och industriella områden

  Emporia PD

  Emporia PD

  Periferihjulspump i blockkonstruktion för användning i hemmet

  Movitec H(S)I

  Movitec H(S)I

  Flerstegs horisontella centrifugalpumpar med högt tryck, med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ utrustade med permanentmagneter) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare.

  ECOLINE PTF 800

  ECOLINE PTF 800

  Backventil enligt ANSI/ASME med gängmuffar (NPT), svetsändar (BW) eller svetsmuffar (SW), Trim 8 (stellit/13 %-kromstål), med bröstfläns, fjäderbelastad kägla, kan levereras i kolstål och legerat stål.

  BOACHEM-RXA

  BOACHEM-RXA

  Backventil enligt DIN/EN med flänsar, med hus av rostfritt stål, rak överdel, avstängningskägla med stängningsfjäder, läppade tätningsytor.

  SICCA 900-3600 SCC

  SICCA 900-3600 SCC

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med svetsändar eller flänsar (på begäran), trycktätat ventilbröst, tvådelad kil, utanpåliggande spindelgänga och bygel, stigande spindel och ej stigande handratt, stellitbelagda tätningsytor och återtätning med tätningsring av grafit och packboxpackning, kan levereras i kolstål och legerat stål.

  ECOLINE SCF 800

  ECOLINE SCF 800

  Backventil enligt ANSI/ASME med gängmuffar (NPT), svetsändar (BW) eller svetsmuffar (SW), Trim 8 (Stellit/13 %-kromstål), med bröstfläns (klass 800) eller tätsvetsat bröst (klass 1500 och 2500), invändig axel, kan levereras i kolstål och legerat stål.

  EPVM

  EPVM

  Helautomatiskt, anslutningsklart tryckstegringssystem med dubbla pumpar i kompakt konstruktion med varvtalsreglering

  ZXNB/ZYNB

  ZXNB/ZYNB

  Avstängningsventil med svetsändar för nukleära tillämpningar med SiWi-krav, med bälg, i genomgångsform, vinkelutförande eller som tvåvägsventil, av stål eller rostfritt stål.

  SISTO-DrainNA

  SISTO-DrainNA

  Membranventil med svetsändar för nukelära tillämpningar, tätning i genomföringen och utåt genom ett inkapslat avstängningsmembran, alla funktionsdelar är anordnade utanför mediet, underhållsfri.

  SISTO-20NA

  SISTO-20NA

  Membranventil med svetsändar för nukelära tillämpningar, tätning i genomföringen och utåt genom ett uppstagat och inkapslat avstängningsmembran, alla funktionsdelar är anordnade utanför driftmediet, underhållsfri.

  Wey Sistag

  Wey Sistag

  Utrustade med det ett unikt tätningssystem är våra skjutpjällsventiler lämpliga för de mest krävande applikationerna. De kan hantera en mängd olika tryckscenarier och nötande och korrosiva material, för att inte tala om extrema temperaturer. De finns i olika material och utföranden samt flera alternativ för manövrering och styrning.

  KSB-läckagesensor

  KSB-läckagesensor

  KSB-läckagesensorn är ett smart övervakningssystem för detektering och lokal visning av läckage i plantätningar. Det består av en mätapparat för läckage och en displayenhet.

  BOA-Control SBV

  BOA-Control SBV

  Underhållsfri stryp- och mätventil med anslutning med innergänga, utförande med snett säte, steglös förinställning med 360 graders avläsningsbar lägesindikering. Inklusive slagbegränsning och 2 mätanslutningar med fast strypfläns (tolerans +/- 5 %) för differenstryck-, tryck- och genomflödesmätning. Utrymmesbesparande med handratt som inte stiger och placering av alla funktionsdelar på handrattssidan.

  KSB Safety Boost

  KSB Safety Boost

  Separationsstation för dricksvatten som är färdig för anslutning, enligt DIN EN 1717 Typ AB, för säker separation av dricksvatten och vätskor av kategori 5.

  MIL 21000

  MIL 21000

  Enkelreglerventil, styrd upptill, för hög belastning, stort temperaturområde.

  MIL 10000

  MIL 10000

  Dubbelreglerventilen som styrs upptill och nedtill kännetecknas av ett högt tillåtet tryckfall genom ventilen. De konstruktionsmässigt stora flödesmängderna medför en låg tryckåtervinning. Genomflöde på båda sidor är tillåtet, stort flödesområde, lämplig för viskösa medier.

  MIL 27000

  MIL 27000

  Kompakt, lätt konstruktion, robust spindelstyrning, styrdon som är reverserbara på plats, tättslutande.

  MIL 29000

  MIL 29000

  Kompakta mikroflödesventiler med högt reglerförhållande (500:1), snabbytt innergarnityr för anpassning av flödesvärdet på plats, robust burstyrning, anti-kavitationsutförande möjligt.

  MIL 41000

  MIL 41000

  Burstyrd enkelreglerventil för högsta belastning, högt tillåtet tryckfall, bullerreducering och anti-kavitationsåtgärder möjliga genom byte av standardbur.

  MIL 50000

  MIL 50000

  Reglerventiler för djuptemperatur med förlängt ventilhus, robust, styrd, förlängd kägla, koppling hus/överdel utanför Cold Box.

  MIL 70000

  MIL 70000

  Upptill styrd enkelreglerventil i hörnmodell för höga belastningar.

  MIL 71000

  MIL 71000

  Högpresterande burstyrd enkelhörnventil.

  MIL 76000

  MIL 76000

  Avrinningsventilerna i hörnmodell är anpassade för all användning där flashing (expansionsavdunstning) eller tvåfasströmningar (flytande eller gasformig) kan uppstå, ingen erosion av huset/innergarnityren, ingen vibrations- eller bullerutveckling. Hörnutförandet gör att ventilen tömmer sig själv.

  MIL 77000

  MIL 77000

  Tyst reglerventil med flera lägen med labyrintinnergarnityr.

  MIL 78000

  MIL 78000

  Anti-kavitationsreglerventil med flera lägen, förslitningsfast innergarnityr med flera lägen, med löstagbart flödesuttag/distansstycke.

  MIL 81000

  MIL 81000

  Trevägsbland- och -fördelningsreglerventiler.

  MIL 90000

  MIL 90000

  Friloppsbackventilen är en multifunktionsventil med den primära uppgiften att alltid upprätthålla en specificerad minsta flödesmängd genom centrifugalpumpen.

  MIL 37-38

  MIL 37-38

  MIL 37 (säkerhetsläge: fjädern stänger) och MIL 38 (säkerhetsläge: fjäder öppnar) är pneumatiska enfjädersmembranmanöverdon för ventiler.

  MIL 67-68

  MIL 67-68

  Dubbelverkande kolvmanöverdon med hög kraft och effekt, högt tilluftstryck (upp till 100 psi) tillåtet, tilluftsmedier kan vara anläggningsluft, naturgas eller andra ickekorrosiva gasformiga medier.

  MIL 91000

  MIL 91000

  Reglerventil med labyrintkägla och matrisinnergarnityr, tryckminskning med upp till 50 lägen och upp till 420 bar. Undviker kavitation, sänker kraftigt flödeshastigheten.

  DANAÏS CRYO AIR

  DANAÏS CRYO AIR

  Dubbelexcentrisk vridspjällventil för lågtemperaturteknik, ringformigt hus (T1), hus med gängflänsöglor (T4).

  SISTO-16RGAMaXX

  SISTO-16RGAMaXX

  Membranventil enligt DIN/EN med gängmuffsanslutning, i genomgångsform, hus av rostfritt stål för dricksvatteninstallationer enligt DIN 1988, med DIN-DVGW-vattengodkännande enligt kontroll W 270, enligt den senaste UBA-riktlinjen, tätning i genomföringen och utåt genom ett inkapslat och stöttat SISTOMaXX-membran, lägesindikering med integrerat spindelskydd, alla funktionsdelar är anordnade utanför driftmediet, underhållsfri.

  Vinco CF

  Vinco CF

  Tvådelad kulventil i gjutet husmaterial (CF3M eller WCB) med mjuktätning och flytande rostfri kula. Anslutning med flänsar enligt DIN. ATEX-klassad, brandsäker och antistatisk konstruktion. ISO-Top enligt 5211 för montering av automationstillbehör. Låsanordning tillgängligt som tillval.

  Vinco XF

  Vinco XF

  Tredelad kulventil i gjutet husmaterial (CF3M eller WCB) med mjuktätning och flytande rostfri kula. ATEX-klassad, brandsäker och antistatisk konstruktion. ISO-Top enligt 5211 för montering av automationstillbehör. Stor flexibilitet vid val av anslutningar och material. Låsanordning tillgängligt som tillval.

  APORIS-DEB02

  APORIS-DEB02

  Dubbelexcentrisk vridspjällventil, med epoxibeläggning, absolut täthet i båda strömningsriktningarna, flänsanslutning enligt EN-normer, hus och ventilskiva av gjutjärn med kulgrafit.

  COBRA-TDC01/03

  COBRA-TDC01/03

  Tippningsbackventilen enligt DIN/EN med flänsar, med handspak och motvikt/dämpning, hus och ventilskiva av gjutjärn med kulgrafit, hussäte av rostfritt stål.

  RUV

  RUV

  Vertikal huvudkylmedelpump med ett steg. Axeltätningslöst utförande med integrerad våtlöpande cirkulationspump och integrerat svänghjul. Pumpmediesmort lager, därför behövs inget oljeförsörjningssystem.

  RPH-LF

  RPH-LF

  Horisontell, enkelsugande, enstegs, radialdelad processpump med stöd i axelns mitt, ensidigt lager och ringsektion enligt API 610 (ISO 13709), typ OH2. Särskilt utförande för små volymflöden. ATEX-utförande tillgängligt.

  ZRN

  ZRN

  Backventil för nukleära tillämpningar med svetsändar, med bröstfläns, invändig axel, smitt hus, av stål eller rostfritt stål.

  PROFIN VT2L

  PROFIN VT2L

  Kulventil enligt ANSI/ASME med unionskoppling (BSP), tvådelat hus, fullt genomsläpp, stor kula, antistatiskt utförande, utblåssäker drivaxel, hus av rostfritt stål.

  PROFIN VT3

  PROFIN VT3

  Kulventil enligt ANSI/ASME med flänsar, unionskoppling (BSP) eller långa svetsändar, tredelat hus, fullt genomsläpp, stor kula, utblåssäker drivaxel, hus av rostfritt stål.

  PROFIN SI3

  PROFIN SI3

  Kulventil enligt ANSI/ASME med flänsar, unionskoppling (BSP) eller långa svetsändar, tredelat hus, fullt genomsläpp, massiv kula, toppfläns enligt ISO 5211, antistatiskt utförande, utblåssäker drivaxel, fjäderbelastad drivaxeltätning, hus av rostfritt stål.

  PROFIN VT1

  PROFIN VT1

  Kulventil enligt ANSI/ASME med unionskoppling (BSP), med hus i ett stycke, reducerat genomlopp, massiv kula, utblåssäker drivaxel, hus av rostfritt stål.

  ZTN

  ZTN

  Avstängningsventil med svetsändar för nukleära tillämpningar, med bröstfläns eller med trycktätat ventilbröst, smitt eller svetsat hus, ej roterande spindel, med kilplattor eller parallellplattor, av stål eller rostfritt stål.

  LUVm

  LUVm

  Vertikal pump med inbyggd motor, enkelsugande, ett till tre steg. Lämpar sig för högsta tilloppstryck och temperaturer. Integrerad våtlöpande motor enligt VDE. Pumpmediesmort lager, därför behövs inget oljeförsörjningssystem. Utformning enligt ASME Section 3, KTA, etc.

  COBRA-SMP

  COBRA-SMP

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, bröstfläns, metalliskt tätande, roterande spindel, invändig spindelgänga, hus och flexikil av gjutjärn med kulgrafit, spindel och säte av rostfritt stål.

  WKT

  WKT

  Vertikal sektionspump i tunnutförande för montering under markytan på bottenplatta i en gruva, radiella pumphjul, med flera steg, enkelsugande sugpumphjul, flänsar enligt DIN eller ANSI.

  WKTA

  WKTA

  Vertikal sektionspump i tunnutförande, radial och halvaxial hydraulik, enkel- och flersugande pumphjul

  HG

  HG

  Horisontell, radialdelad sektionspump med radialdelad pump, enkel- eller dubbelsugande, flera steg.

  AU

  AU

  Horisontal självsugande centrifugalpump, öppet eller halvöppet pumphjul med inställning genom slitageplatta, med mekanisk tätning, ATEX-utförande finns.

  AKR/AKRS

  AKR/AKRS

  Backventil enligt DIN/EN med flänsar (AKR) eller svetsändar (AKRS), med trycktätat ventilbröst, invändig axel, smitt och svetsat hus, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt 17 %-kromstål eller stellit.

  CHTRa

  CHTRa

  Horisontell, axiellt delad, enkelsugande flerstegsspiralhuspump lagrad på båda sidor med enkelhus och motroterande pumphjul enligt API 610 (ISO 13709), typ BB3. Första steget som tillval i dubbelsugande utförande för lägre NPSH-krav. ATEX-utförande tillgängligt.

  ECOLINE SCC 150-600

  ECOLINE SCC 150-600

  Backventil enligt ANSI/ASME med flänsar, gjutstål A216 WCB, Trim 8 (stellit/13 %-kromstål) för klass 150/300/600, Trim 5 (Stellit/Stellit) för Class 600, med bröstfläns, invändig axel (2"–12") tätningsringar av rostfritt stål/grafit.

  SNW

  SNW

  Vertikal rörhuspump med halvaxialt pumphjul, enstegs, med underhållsfritt Residur-lager, tryckstuts anordnat över eller under markyta.

  PumpDrive R (KSB202)

  PumpDrive R (KSB202)

  Självkyld frekvensomformare med modulär konstruktion, vilken möjliggör en steglös varvtalsjustering för asynkrona och synkrona reluktansmotorer via analoga standardsignaler, fältbuss eller manöverenhet. Tack vare självkylningen är PumpDrive R möjlig att montera på vägg, alternativt i ett kopplingsskåp. Reglering av upp till 6 pumpar utan ytterligare regulator. PumpDrive R är kapacitetsutökningen till PumpDrive 2 med en nominell effekt på upp till 250 kW (standard), 1 400 kW (på begäran).

  NUCA 320/-A 320/-ES Typ V

  NUCA 320/-A 320/-ES Typ V

  Backventil för nukleära tillämpningar med svetsändar, med utbytbart säte (NUCA-ES), rak överdel, i genomgångsform, av stål eller rostfritt stål.

  WKTR

  WKTR

  Vertikalt upphängd, axeldriven skovelhuspump med dubbla väggar och med inbyggt axiallager och utlopp genom stigarrör enligt API 610/ISO 13709 (VS6). Tillgänglig i en- och flerstegskonfiguration samt med första steget i enkelsugande utförande.

  SISTO-RSKNA

  SISTO-RSKNA

  Backventil med flänsar, med eller utan foder, mjuktätande och utan dödvolym, i genomgångsform och med fri genomgång, med tätning i utförande med vinklat säte, statisk tätning utåt och mjukgummimantlad, förspänd ventilskiva med kort sättslag.

  STAAL 40 AKK/AKKS

  STAAL 40 AKK/AKKS

  Backventil enligt DIN/EN med flänsar (AKK) eller svetsändar (AKKS), med bröstfläns, invändig axel, svetsat hus, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt 17 %-kromstål.

  STAAL 100 AKK/AKKS

  STAAL 100 AKK/AKKS

  Backventil enligt DIN/EN med flänsar (AKK) eller svetsändar (AKKS), med bröstfläns, invändig axel, smitt eller svetsat hus, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt 17 %-kromstål eller stellit.

  SISTO-RSK

  SISTO-RSK

  Backventil enligt DIN/EN med flänsar, i genomgångsform och med fri genomgång, hus med beläggning eller foder, tätning i utförande med vinklat säte, tätning i utförande med vinklat säte och mjukgummimantlad, förspänd ventilskiva med kort låsväg.

  SISTO-RSKS

  SISTO-RSKS

  Backventil enligt DIN/EN med flänsar, kort bygglängd, i genomgångsform och med fri genomgång, hus med beläggning eller foder, tätning i utförande med vinklat säte, tätning i utförande med vinklat säte och mjukgummimantlad, förspänd ventilskiva med kort låsväg.

  CHTR

  CHTR

  Horisontell högtrycksmantelhuspump med radialhjul, enkel- och dubbelsugande, flera steg, med flänsar/svetsstutsar enligt DIN, API 610 och ANSI.

  Emporia CP

  Emporia CP

  Enstegscentrifugalpump i blockkonstruktion, med extremt tyst gång, för användning i hushåll, samt för offentliga och industriella tillämpningar

  INVCP

  INVCP

  Vertikal, våt- eller torruppställd dränkbar pump med slutet eller halvöppet pumphjul. Med tryckrör till ovanför bottenplattan (INVCP) eller utan tryckrör (INVCN). ATEX-utförande tillgängligt.

  HPH

  HPH

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad, med pumpfötter mitt på axeln, med radialhjul, enkelsugande, med ett steg. TRD-modellseriegodkännande kan utföras av TÜV. ATEX finns.

  PNW

  PNW

  Vertikal rörhuspump med axial propeller, enstegs, med underhållsfritt Residur-lager, tryckstuts över eller under markytan.

  RPHb/RPHd/RPHbd

  RPHb/RPHd/RPHbd

  Heavy-duty, horisontellt, radialdelat spiralhuspump lagrat på båda sidor enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty) typ BB2, med radialhjul, enkel- eller dubbelsugande, ett eller två steg, pumpfötter mitt för axeln. ATEX-utförande tillgängligt.

  UPA C 150

  UPA C 150

  Centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation, helt i rostfritt stål för brunndiameter från 150 mm (6 tum).

  Vitastage

  Vitastage

  Flerstegs-centrifugalpump i vertikalt eller horisontellt utförande som blockpumpaggregat. Alla delar som kommer i kontakt med medium är utförda i rostfritt stål 1.4401/1.4408 (AISI 316/CF8M). Mångsidig, robust, särskilt energieffektiv. CIP/SIP-kapacitet. Alla material är FDA-konforma och motsvarar EN 1935/2004. Som tillbehör finns bl.a. även transportvagnar.

  BOACHEM-ZXA

  BOACHEM-ZXA

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med hus av rostfritt stål, packboxpackning, rak överdel, roterande spindel, med avstängningskägla eller strypkägla.

  BOA-CVE H

  BOA-CVE H

  Lättservad reglerventil enligt DIN/EN med flänsar, linjär eller likprocentig reglerkarakteristik vid Kvs-värden från 0,1 till 630 m³/h och stängningstryck till och med 40 bar, enklare byte av inre delar utan specialverktyg inklusive sätet som kan användas på båda sidor, standardmonterad bullerminskning genom tryckminskning i två steg via kombination av parabolkägla och hålbur, med elektriskt styrdon.

  BOA-CVP H

  BOA-CVP H

  Lättservad reglerventil enligt DIN/EN med flänsar, linjär eller likprocentig reglerkarakteristik vid Kvs-värden från 0,1 till 630 m³/h och stängningstryck till och med 40 bar, enklare byte av inre delar utan specialverktyg inklusive sätet som kan användas på båda sidor, standardmonterad bullerminskning genom tryckminskning i två steg via kombination av parabolkägla och hålbur, med pneumatiskt styrdon.

  BOACHEM-ZXAB

  BOACHEM-ZXAB

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, med hus av rostfritt stål, bälg, rak överdel, utbytbar avstängningskägla eller strypkägla.

  ECOLINE GTB 800

  ECOLINE GTB 800

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med gängmuffar (NPT) eller svetsmuffar (SW), hus av gjutstål/rostfritt stål, inbyggda delar och bälg av rostfritt stål, med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel, tätning genom grafit-packboxpackning och metallbälg, tätningsringar av rostfritt stål/grafit.

  ECOLINE BLC 1000

  ECOLINE BLC 1000

  Kulventil enligt ANSI/ASME med gängändar (NPT), svetsändar eller svetsmuffar, tredelat hus, avsmalnat genomlopp, flytande lagrad kula. Plastomertätning (finns även i brandsäkert utförande).

  ECOLINE GLB 150-600

  ECOLINE GLB 150-600

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med flänsar, hus av gjutstål/rostfritt stål, inbyggda delar och bälg av rostfritt stål, med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel, tätning genom grafit-packboxpackning och metallbälg, tätningsringar av rostfritt stål/grafit.

  ECOLINE GLC 150-600

  ECOLINE GLC 150-600

  Avstängningsventil enligt ANSI/ASME med flänsar, gjutstål A216 WCB, Trim 8 (stellit/13 %-kromstål) för klass 150/300/600, Trim 5 (Stellit/Stellit) för klass 600, med bröstfläns, utanpåliggande spindelgänga och bygel, grafit-packboxpackning, tätningsringar av rostfritt stål/grafit.

  Amacan S

  Amacan S

  Dränkbar pump för våtuppställning i rörschaktsutförande med D-pumphjul, ett steg. ATEX-utförande finns.

  Amaline

  Amaline

  Våtinstallerade horisontella propellerpumpar med dränkbar motor, drivna direkt eller med rak växel, ECB-propeller med 3 fasta fiberavvisande skovlar, med en skruvfri anslutning till tryckledningen. Explosionsskyddat utförande finns tillgängligt.

  Amacan K

  Amacan K

  Dränkbar pump för våtuppställning i rörschaktsutförande med kanalhjul, ett steg, enkelsugande. ATEX-utförande tillgängligt.

  KSB Guard

  KSB Guard

  Smart lösning för statusövervakning av pumpar och andra roterande maskiner. Maskinens sensorer registrerar mätdata för behandling i KSB Cloud. Information om maskinstatus kan öppnas via mobiltelefon eller dator. Sensorenheten kan utan problem eftermonteras under drift för registrering av vibrationer och temperatur i torruppställda pumpar och andra roterande maskiner. KSB Guard Systems komponenter: sensorer, sändare och KSB Guard Gateway. För torruppställda pumpar återfinns sensorerna i sensorenheten samt tillhörande sändnings- och batterienhet i KSB Guard Kit. För att få tillgång till driftdata krävs åtkomst till KSB Guard:s webbportal www.ksbguard.net (dator) eller KSB Guard-appen. En KSB Guard-gateway kan användas för upp till 40 pumpar.

  UPA 200 / UPA S 200

  UPA 200 / UPA S 200

  Enkelsugande centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation. Backventil eller anslutningsstuts kan väljas. För brunnsdiametrar från 8 tum.

  UPA 250 / UPA S 250

  UPA 250 / UPA S 250

  Enkelsugande centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation. Halvaxial hydraulik med avsvarvningsbara pumphjul. Backventil eller anslutningsstuts kan väljas. För brunnsdiametrar från 10 tum.

  UPA 300 / UPA S 300

  UPA 300 / UPA S 300

  Enkelsugande centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation. Halvaxial hydraulik med avsvarvningsbara pumphjul. Backventil eller anslutningsstuts kan väljas. För brunnsdiametrar från 12 tum.

  UPA 350 / UPA S 350

  UPA 350 / UPA S 350

  Enkelsugande centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation. Halvaxial hydraulik med avsvarvningsbara pumphjul. Backventil eller anslutningsstuts kan väljas. För brunnsdiametrar från 14 tum.

  BOA-Control DPR

  BOA-Control DPR

  Regulator för strängdifferentialtryck/proportionell regulator för konstant reglering av ett justerbart differenstrycksbörvärde utan hjälpenergi, med unionskoppling (DN 15 - 50) och flänsanslutning (DN 65 - 100). Steglöst inställbart börvärde och avläsbart utifrån när som helst. Automatiskt slutande ventil vid stigande tryck. Inklusive snabbmätningsnipplar för tryckförlustmätning. Tillgänglig i olika tryckregleringsområden (LP/HP) från 5 till 80 kPa i unionskopplingsområdet och 80 till 160 kPa för flänsområdet.

  RSR

  RSR

  Vertikal huvudkylmedelpump med ett steg och gjutet eller smitt hus i utförande med stödlager.

  SERIE 2000

  SERIE 2000

  Tvåbladig backventil i sandwichutförande, hus i ett stycke av gjutjärn med lamellgrafit, gjutjärn med kulgrafit, stål, rostfritt stål, metall-/elastomerbröstpackning eller metall/metallbröstpackning , underhållsfri, anslutningar enligt EN, ASME eller JIS.

  BOAX-S/SF

  BOAX-S/SF

  Centrisk vridspjällventil, med värmespärr, elastomerringbälg (EPDM XU eller nitril K), med handspak, manuell reduktionsväxel eller elektriskt styrdon (BOAXMAT-S och BOAXMAT-SF), hus med centreringsöglor (T2), hus med gängflänsöglor (T4) för ensidig flänsning och installation som ändventil, ventilskiva av rostfritt stål 1.4308, anslutningar enligt EN.

  BOAX-B

  BOAX-B

  Centrisk vridspjällventil, tätning genom elastomerringbälg, (EPDM XC/XU eller Nitril K), med handspak, manuell reduktionsväxel, pneumatiskt eller elektriskt manöverdon, hus med centreringsöglor (T2), hus med gängflänsöglor (T4). Hustyperna T2 och T4 medger ensidig flänsning och installation som ändventil. Ventilskiva av gjutjärn med kulgrafit eller rostfritt stål. Anslutningar enligt EN.

  DANAÏS 150

  DANAÏS 150

  Dubbelexcentrisk vridspjällventil, med plastomersäte (även i brandsäkert utförande), metall- eller elastomersäte (FKM [VITON R] eller NBR [Nitril]). Handspak eller reduktionsväxel, pneumatiskt, elektriskt eller hydrauliskt styrdon. Hus av gjutjärn med kulgrafit, gjutstål, rostfritt stål eller rostfritt Duplex-stål (254 SMO). Ringformig kåpa (T1), hus med gängflänsöglor (T4), T4 för ensidig flänsning och användning som ändventil med motfläns. Anslutningar enligt EN, ASME eller JIS. Brandsäkerhetstestning och -certifiering enligt API 607. Utsläppskrav och certifiering enligt ISO 15848-1. ATEX-utförande enligt riktlinje 2014/34/EU.

  DANAÏS MT II

  DANAÏS MT II

  Dubbelexcentrisk vridspjällventil med plastomersäte eller metallsäte (brandsäkert), utan packboxpackning, underhållsfri, med handspak eller reduktionsväxel, pneumatiskt, elektriskt eller hydrauliskt styrdon, hus av stål eller rostfritt stål. Ringsektion (T1), hus med gängflänsöglor (T4), flänshus (T7) med eller utan tätningslist. Hustyp T4 och T7 möjliggör användning som ändventil. Anslutningar enligt EN, ASME eller JIS. Certifiering i enlighet med TA-Luft.

  KE

  KE

  Centrisk vridspjällventil med PFA-ringbälg. Med handspak, handväxel, pneumatiskt eller elektriskt styrdon. Med ringsektion (T1), hus med gängflänsöglor (T4) eller hus i U-form med tätningslist (T6). Anslutningar enligt EN, ASME, JIS möjliga.

  ISORIA 10/16

  ISORIA 10/16

  Centrisk vridspjällventil, elastomer-ringbälg, med handspak eller manuell reduceringsväxel, pneumatiskt, elektriskt eller hydrauliskt styrdon, ringformig kåpa (T1), hus med centreringsöglor (T2), hus med gängflänsöglor (T4), hus i U-profil-form utan tätningslist (T5). Hustyp T2 och T4 möjliggör ensidig flänsning och installation som ändventil med motfläns. Anslutningar enligt EN, ASME, JIS.

  ISORIA 20/25

  ISORIA 20/25

  Centrisk vridspjällventil, elastomer-ringbälg, med handspak eller manuell reduktionsväxel, pneumatiskt, elektriskt eller hydrauliskt styrdon, hus med centreringsöglor (T2), hus med gängflänsöglor (T4), hus i U-profil-form utan tätningslist (T5). Hustyp T2, T4 och T5 möjliggör ensidig flänsning och installation som ändventil med motfläns. Anslutningar enligt EN, ASME, JIS.

  TRIODIS 150

  TRIODIS 150

  Trippelexcentrisk vridspjällventil, metallisk tätning (brandsäker), utan packboxpackning, underhållsfri, med handspak eller reduktionsväxel, pneumatiskt, elektriskt eller hydrauliskt styrdon. Hus av stål eller rostfritt stål, hus med gängflänsöglor (T4), flänshus (T7) med eller utan tätningslist, hus med svetsändar (BWSE). Hustyp T4 och T7 möjliggör användning som ändventil. Anslutningar enligt EN, ASME eller JIS. Anslutningar enligt ASME: schema 10S, 10, STD och XS enligt NPS för ventiler med svetsändar (andra anslutningar på begäran). Utsläppsprestanda prövade och certifierade enligt EN ISO 15848-1. Certifiering enligt TA Luft, Brandsäkerhetstestning och -certifiering enligt EN ISO 10497 (BS 6755 – API 6FA). ATEX-utförande enligt direktivet 2014/34/EU. Enligt NACE MR0175/ISO 15156 och MR 0103.

  TRIODIS 600

  TRIODIS 600

  Trippelexcentrisk vridspjällventil, metallisk tätning (brandsäker), utan packboxpackning, underhållsfri, med handspak eller reduktionsväxel, pneumatiskt, elektriskt eller hydrauliskt styrdon. Hus av stål eller rostfritt stål, hus med gängflänsöglor (T4), flänshus (T7) med eller utan tätningslist. Hustyp T4 och T7 möjliggör användning som ändventil. Anslutningar enligt EN, ASME eller JIS (andra anslutningar på begäran). Utsläppsprestanda prövade och certifierade enligt EN ISO 15848-1. Certifiering enligt TA Luft. Brandsäkerhetstestning och -certifiering enligt BS 6775-2. ATEX-utförande enligt riktlinje 2014/34/EU. Enligt NACE MR0175/ISO 15156 och MR 0103.

  TRIODIS 300

  TRIODIS 300

  Trippelexcentrisk vridspjällventil, metallisk tätning (brandsäker), utan packboxpackning, underhållsfri, med handspak eller reduktionsväxel, pneumatiskt, elektriskt eller hydrauliskt styrdon. Hus av stål eller rostfritt stål, hus med gängflänsöglor (T4), flänshus (T7) med eller utan tätningslist, hus med svetsändar (BWSE). Hustyp T4 och T7 möjliggör användning som ändventil. Anslutningar enligt EN, ASME eller JIS. Anslutningar enligt ASME: schema 40S, och STD enligt NPS för ventiler med svetsändar (andra anslutningar på begäran). Utsläppsprestanda prövade och certifierade enligt EN ISO 15848-1. Certifiering enligt TA Luft. Brandsäkerhetstestning och -certifiering enligt EN ISO 10497 (BS 6755 – API 6FA). ATEX-utförande enligt direktivet 2014/34/EU. Enligt NACE MR0175/ISO 15156 och MR 0103.

  DANAÏS CRYO

  DANAÏS CRYO

  Dubbelexcentrisk vridspjällventil för lågtemperatursteknik, flänshus (T7) med tätningslist, hus med svetsändar av rostfritt stål ASME Class 150, JIS, brandsäkerhetsgodkännande.

  MAMMOUTH

  MAMMOUTH

  Centrisk vridspjällventil, med elastomerringbälg, handväxel, elektriskt eller hydrauliskt styrdon eller styrdon med motvikt, hus i U-profilform utan tätningslist (T5), anslutningar enligt EN, ASME eller JIS.

  B pump

  B pump

  Borrhålspump enligt AWWA E101-88, med radialdelade utbytbara skovelhus, slitringar och pumphjul; stigarrörssats med utbytbara lager och stigarrör för modulär förlängning för olika nedsänkningsdjup.

  BOA-Control PIC

  BOA-Control PIC

  Tryckoberoende kombinationsventil, bestående av en kontinuerligt justerbar genomflödesregulator och en reglerventil för hydraulisk kalibrering och dynamisk volymflödesreglering vid konstant ventilstyrning, med unionskoppling (DN 10 - 50) och flänsanslutning (DN 65 - 150). Steglös inställning av volymflödesbörde direkt på ventilen tack vare digitalskala med mekanisk blockeringsfunktion. Med mätnipplar för att bestämma genomflöde, temperatur och tryckförlust. Finns i olika volymflödesregleringsområden (LF/HF) från 43 till 8586 l/h i unionskopplingsområdet och från 4,4 till 160 m³/h i flänsområdet. Med det extra alternativet att ställa in ett manöverdon (M 30 x 1,5) för elektrisk styrning av en ytterligare variabel som rumstemperatur genom att justera volymflödet.

  KSB Delta Compact

  KSB Delta Compact

  Helautomatiskt, anslutningsklart tryckstegringssystem med enskild pump/tryckstegringssystem med dubbla pumpar i kompakt konstruktion med varvtalsreglering

  KSB Delta Solo

  KSB Delta Solo

  Helautomatiskt enkelpumpsystem i två utföranden med variabelt varvtal. Utförandena MVP och SVP med variabelt varvtal har en steglös varvtalsreglering för pumpen per frekvensomformare på pumpen för asynkronmotorer (MVP) eller varvtalsregleringssystemet PumpDrive och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk reglering av nödvändigt försörjningstryck.

  KSB Delta Basic

  KSB Delta Basic

  Helautomatiskt tryckstegringssystem med 2 till 3 (MVP)/4 (SVP) vertikala högtryckspumpar i två utföranden med variabelt varvtal. Utförandena MVP och SVP med variabelt varvtal har en steglös varvtalsreglering för varje pump per frekvensomformare på pumpen för asynkronmotorer (MVP) eller varvtalsregleringssystemet PumpDrive och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk styrning av nödvändigt försörjningstryck. Utrustade med central säkringsdosa.

  Hya-Solo D

  Hya-Solo D

  Helautomatisk enkelpumpanläggning i kompakt konstruktion med membrantryckbehållare på 8 liter. Anläggningen aktiveras och stängs av tryckberoende.

  KSB Delta Primo

  KSB Delta Primo

  Helautomatiskt tryckstegringssystem i kompakt konstruktion med 2 till 3 (VC)/4 (F/SVP) vertikala kaskadkopplade högtryckspumpar och två versioner med varvtalsreglerat utförande. Kaskadreglering (F) för att säkerställa önskat försörjningstryck. De varvtalsreglerade versionerna VC och SVP har en steglös varvtalsreglering för varje pump via frekvensomformaren i kopplingsskåpet (VC) eller via PumpDrive-varvtalsregleringssystemet och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk reglering av nödvändigt försörjningstryck. Automatiserat med BoosterCommand Pro (+).

  KSB Delta Macro

  KSB Delta Macro

  Helautomatiskt tryckstegringssystem i kompakt konstruktion med 2 till 4 (F)/6 (VC/SVP) vertikala kaskadkopplade högtryckspumpar och två versioner med varvtalsreglerat utförande. Kaskadreglering (F) för att säkerställa önskat försörjningstryck. De varvtalsreglerade versionerna VC och SVP har en steglös varvtalsreglering för varje pump via frekvensomformaren i kopplingsskåpet (VC) eller via PumpDrive-varvtalsregleringssystemet och KSB SuPremE-motor (SVP) för helt elektronisk reglering av nödvändigt försörjningstryck. Automatiserat med BoosterCommand Pro (+).

  Estigia

  Estigia

  Vertikal, våtuppställd dränkbar pump med olika pumphjulsformer för att klara de olika kraven för olika pumpmedier. Med tryckrör upp till ovanför täckplattan, DN enligt nominellt flöde. Tätning med radialtätningsring, enkel eller dubbel mekanisk tätning av patrontyp. ATEX-utförande tillgängligt.

  ILN

  ILN

  Vertikal in-line-cirkulationspump med slutet pumphjul och mekanisk tätning. ILNS med vakuumhjälppump, ILNE med suganordning (ejektor). Processutformning möjliggör utbyggnad av pumphjulet utan demontering av rörledningarna och motorn. ATEX-utförande tillgängligt.

  ILNC

  ILNC

  Vertikal centrifugalpump i blockkonstruktion och in-line-utförande, med elmotor, slutet pumphjul och mekanisk tätning. ILNCS med vakuumhjälppump, ILNCE med suganordning (ejektor). IEC-normmotor. ATEX-utförande tillgängligt.

  HGM

  HGM

  Horisontell, radialdelad mediesmord sektionspump med flera steg och radialhjul, inlopp axialt och radialt enkelsugande.

  PSR

  PSR

  Vertikal enhet som är integrerad på botten av reaktorbehållaren som axeltätningslös pump med läckagefri våtlöpande motor med litet underhållsbehov.

  RER

  RER

  Vertikal enstegs-huvudkylmedelpump med smidd, innerbeklädd ringsektion, styrhjulshydraulik, i utförande med eget eller externt stödlager.

  FGD

  FGD

  Vitjärnspump för stora matarmängder vid låga matningshöjder, med enkelväggshus och pumphjul med hög verkningsgrad. Endelad sugkåpa med integrerad monteringsplatta.

  LSA

  LSA

  Robust, beprövad, högeffektiv pump för hög uppfordringshöjd med pumpkomponenter av nötningsbeständigt vitt gjutjärn som är konstruerad för hydraulisk matning av fasta ämnen vid olika kornstorlekar och driftsförhållanden. Stabil, beprövad, driftsäker och underhållsvänlig

  LHD

  LHD

  Horisontell spiralhuspump för hydraulisk pumpning av fasta ämnen i stora mängder. Lämplig för stora och mycket stora partikelstorlekar med mycket god sugförmåga vid höga verkningsgrader. Användning i lågtryckområdet. Pumpdelar i vitjärn.

  HVF

  HVF

  Dessa pumpar möjliggör permanent drift utan urdrifttagning eller ingrepp från driftspersonal. Genom den nya hydrauliska designen avlägsnas luften från sugmunnen medan pumpen är i drift. Pumpen kan eftermonteras i flera befintliga anläggningar.

  LCC-M

  LCC-M

  De delar av pumpen som är i kontakt med pumpmediet (hus, pumphjul och sugvägg/liner) består av vitjärn. Optimerad konstruktion för lätt demontering och montering i underhålls- och inspektionssyfte.

  RVT

  RVT

  Vertikal tunnhuspump med flera steg, dubbelsugande sugpumphjul och smitt fördelarhus.

  LCV

  LCV

  Vertikal, robust dränkbar axelpump med hus, pumphjul och sugkåpa/liner av vitjärn, lagring utanför pumpmediet. Utbytbara delar i kontakt med pumpmediet som är gjorda av vitjärn eller naturgummi.

  LCC-R

  LCC-R

  Utbytbart eller gummerat utförande eller delvis i metall. Anpassning av befintliga pumpar till nya användningsområden genom ett enkelt byte av de pumpdelar som är i kontakt med pumpmediet.

  Filtra N

  Filtra N

  Enstegs självsugande centrifugalpump i blockkonstruktion.

  Amacontrol

  Amacontrol

  Skyddsmodul för vatten- och avloppsvattenprodukter som allt-i-ett-enhet för motortemperaturmätning, lagertemperaturmätning, läckagemätning, vibrationsmätning och spänningsmätning samt diagnos för felfri och säker drift av pumpen, pumpsystemet och omröraren med dränkbar motor.

  TBC

  TBC

  Horisontell högtryckscentrifugalpump med axialt inlopp för maximal slitbeständighet vid enkelt underhåll. Den konventionella enkelväggskonstruktionen avleder vid höga tillåtna tryck belastningen på slitdelarna till huslocket. Pumpdelar av mycket slitstarkt vitjärn.

  MHD

  MHD

  Horisontell spiralhuspump för hydraulisk pumpning av fasta ämnen i stora mängder. Lämplig för stora och mycket stora partikelstorlekar med mycket god sugförmåga vid höga verkningsgrader. Pumpdelar i vitjärn.

  WBC

  WBC

  Patenterad konstruktion med högmodern hydraulik och mycket slitstark materialteknik för högtrycksanvändning. Den robusta konstruktionen möjliggör maximala belastningar av pumphuset, t.ex. vid tryckstötar.

  MDX

  MDX

  GIW:s senaste tekniska utveckling med överlägsna slitageegenskaper och mycket kraftigt förlängd brukstid. För pumpning av aggressiva pumpmedier som innehåller fasta partiklar.

  KWP

  KWP

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processkonstruktion, ett steg, enkelsugande med flera pumphjulsutformningar: stängt flerkanalshjul, öppet pumphjul med flera blad och friströmshjul. ATEX-utförande tillgängligt.

  BOA-Control/ BOA‑Control IMS

  BOA-Control/ BOA‑Control IMS

  Reglerventil enligt DIN/EN med flänsar, hus i ett stycke, strypkägla, skalad lägesindikering, slagbegränsning och isoleringskåpa med daggpunktsspärr, underhållsfri, fullt isolerbar, med ultraljudssensorteknik för mätning av flödesmängd och temperatur utan mediumkontakt, mobil mätning med mätdatorn BOATRONIC MS, permanent mätning med mätdatorn BOATRONIC MS-420, enhetlig noggrannhet oberoende av differenstryck. Finns också som DVGW-certifierat dricksvattenutförande med elektrostatisk plastbeläggning (BOA-Control EKB och BOA-Control IMS EKB; till DN 200).

  BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

  BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

  Reglerventil enligt DIN/EN för standardmodellserierna BOA-Compact, BOA-SuperCompact, BOA-W, BOA-Compact EKB, BOA-Compact IMS EKB, BOA-Control IMS och BOA-Control IMS EKB, med tryckförande hus i ett stycke med mjuktätande kägla för valbar läckagehastighet på 0,05 % till dropptäthet, Kvs-värden mellan 6,3 och 700 m³/h och stängningstryck till och med 16 bar, med intelligent mikroprocessorstyrd och förinställda elektriska manöverdon från 1000 N till 14000 N, elektronisk konfiguration utifrån flödespumpkurvor, Kvs-värde, reglersignal och reglertid via dator- eller handparameterverktyg, förinställning enligt kundönskemål.

  Hya-Solo D FL

  Hya-Solo D FL

  Helautomatisk enkelpumpanläggning med kompakt konstruktion. Anläggningen kopplas in tryckberoende och stängs av flödesberoende. Konstruktion och funktion motsvarar DIN 14462.

  Hya-Solo DSV

  Hya-Solo DSV

  Helautomatisk varvtalsreglerad enkelpumpsanläggning i kompakt utförande med PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco. Anläggningen aktiveras tryckberoende och inaktiveras mängdberoende.

  Ama-Drainer 4 / 5/Ama-Drainer 80/100

  Ama-Drainer 4 / 5/Ama-Drainer 80/100

  AmaDrainer 4../5..: Vertikala, enstegs, helt dränkbara pumpar i blockkonstruktion, IP68, med eller utan nivåbrytare med ett maximalt nedsänkningsdjup på 7 m. AmaDrainer 80/100: Vertikala, enstegs, helt dränkbara pumpar i blockkonstruktion, IP68, med eller utan nivåbrytare och med ett maximalt nedsänkningsdjup på 10 m.

  Calio-Therm NC

  Calio-Therm NC

  Underhållsfri, oreglerad dricksvattencirkulationspump i våtlöpande utförande med unionskoppling, elmotor med varvtalsändring med flera steg för användning i dricksvattenförsörjningssystem.

  Ixo-Pro

  Ixo-Pro

  Flerstegs-djupbrunnspump med integrerad tryckbrytare, flödessensor och backventil. Elektroniskt torrkörningsskydd med fyra startförsök i rad, kondensator integrerad. Inklusive 15 m anslutningskabel H07 RN-F med Schuko-kontakt.

  CPKN

  CPKN

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad, med radialhjul, enkelsugande, ett steg, enligt ISO 2858/ISO 5199, även som variant med våt axel, koniskt tätningsutrymme och/eller halvöppet pumphjul. ATEX-utförande tillgängligt.

  RPH

  RPH

  Horisontell radialdelad enstegspump i processuppbyggnad enligt API 610 ISO 13709 (heavy-duty), typ OH2, med radialhjul, enkelsugande, pumpfötter mitt på axeln, ev. med sugpumphjul (inducer). ATEX-utförande tillgängligt.

  Amacan P

  Amacan P

  Dränkbar pump för våtuppställning i rörschaktsutförande med axialpropeller i ECB-utförande, ett steg, enkelsugande. ATEX-utförande tillgängligt.

  Amamix

  Amamix

  Horisontell omrörare med dränkbar motor med självrengörande ECB-propeller i blockkonstruktion, med direkt drivning. ATEX-utförande tillgängligt.

  Amaprop

  Amaprop

  Horisontell omrörare med dränkbar motor med självrengörande ECB-propeller i blockkonstruktion, driven via koaxial rak växel. ATEX-utförande tillgängligt.

  RGS

  RGS

  Backventil enligt DIN/EN med svetsändar eller svetsmuffar, med bälg, lutande överdel, backkägla med stängningsfjäder, självtätande ventilbröst, tätningsytor i huset med Hastelloy-armering.

  BOA-H/HE/HV/HEV

  BOA-H/HE/HV/HEV

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar (BOA-H och BOA-HV), svetsändar eller svetsmuffar (BOA-HE och BOA-HEV), med bälg, rak överdel, med avstängningskägla eller strypkägla, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt kromstål eller rostfritt stål.

  NORI 40 ZXLB/ZXSB

  NORI 40 ZXLB/ZXSB

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar (ZXLB), svetsändar eller svetsmuffar (ZXSB), med bälg, rak överdel, konisk avstängningskägla eller strypkägla, tvådelad spindel, integrerad lägesindikering, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt kromstål eller krom-nickelstål.

  NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

  NORI 40 ZXLBV/ZXSBV

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar (ZXLBV), svetsändar eller svetsmuffar (ZXSBV), med bälg, rak överdel, konisk avstängningskägla eller strypkägla, tvådelad spindel, integrerad lägesindikering, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt kromstål eller krom-nickelstål.

  NORI 320 ZXSV

  NORI 320 ZXSV

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, svetsändar eller svetsmuffar, med packboxpackning, rak överdel, med strypkägla, icke-roterande spindlar, hus-bygelkoppling genom bajonett, integrerad lägesindikering, tätningsytor av stellit.

  NORI 160 ZXLF/ZXSF

  NORI 160 ZXLF/ZXSF

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar (ZXLF), svetsändar eller svetsmuffar (ZXSF), med packboxpackning, rak överdel, med avstängningskägla eller strypkägla, icke-roterande spindlar, integrerad lägesindikering, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt 17 %-kromstål eller stellit.

  NORI 500 ZXSV

  NORI 500 ZXSV

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med svetsändar eller svetsmuffar, med packboxpackning, rak överdel, strypkägla, icke-roterande spindlar, hus-bygelkoppling genom bajonett, integrerad lägesindikering, tätningsytor av stellit.

  NORI 40 ZYLB/ZYSB

  NORI 40 ZYLB/ZYSB

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar (ZYLB) eller svetsändar (ZYSB), med bälg, lutande överdel, med utbytbar strypkägla eller (till DN 100) eller avstängningskägla (från DN 125), icke-roterande spindel i ett stycke, med lägesindikering, slagbegränsning, låsanordning, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt kromstål eller krom-nickelstål.

  NORI 40 FSL/FSS

  NORI 40 FSL/FSS

  Smutsfilter enligt DIN/EN med flänsar (FSL) eller svetsändar (FSS) av stålgjutgods, med grov- eller finmaskig sil, alla nominella bredder med avtappningsplugg i locket, magnetinsats som tillval.

  NORI 160 RXL/RXS

  NORI 160 RXL/RXS

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar (RXL), svetsändar eller svetsmuffar (RXS), med bälg, rak överdel, med avstängningskägla eller strypkägla, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt 17 %-kromstål eller stellit.

  NORI 40 ZXLF/ZXSF

  NORI 40 ZXLF/ZXSF

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, svetsändar eller svetsmuffar, med packboxpackning, rak överdel, med avstängningskägla eller strypkägla, icke-roterande spindlar, integrerad lägesindikering, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt kromstål eller kromnickelstål.

  NORI 40 RXL/RXS

  NORI 40 RXL/RXS

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar (RXL), svetsändar eller svetsmuffar (RXS), med bälg, rak överdel, med avstängningskägla eller strypkägla, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt kromstål eller krom-nickelstål.

  NORI 40 ZXL/ZXS

  NORI 40 ZXL/ZXS

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar (ZXL), svetsändar eller svetsmuffar (ZXS), med packboxpackning, rak överdel, med avstängningskägla eller strypkägla, roterande spindlar, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt kromstål eller krom-nickelstål.

  Pumpstation CK 800/Pumpstation CK 1000

  Pumpstation CK 800/Pumpstation CK 1000

  Anslutningsklar enkelpumpstation/dubbelpumpstation i kompakt konstruktion med pumpschakt för installation i marken av PE-LLD (polyeten), med en eller två avloppsvattenpumpar med dränkbara motorer Amarex N (med eller utan explosionsskydd) eller Ama-Porter (utan explosionsskydd), schaktutförande enligt DIN 1986-100 och EN 752/EN 476

  AmaDrainer 3

  AmaDrainer 3

  Vertikal, helt dränkbar enstegspump i blockkonstruktion, med inbyggd nivåbrytare för automatisk styrning eller valbar för styrning via extern strömställare, med ett maximalt nedsänkningsdjup på 2 m.

  Multi Eco

  Multi Eco

  Flerstegs självsugande centrifugalpump i blockkonstruktion.

  Ixo N

  Ixo N

  Flerstegs-centrifugalpump i blockkonstruktion för helt eller delvis dränkt drift (minsta dränkdjup 0,1 m), djupliggande inlopp, silhus med max. maskvidd 2,0 mm.

  Amarex KRT

  Amarex KRT

  Horisontal eller vertikal dränkbar motorpump med ett steg som blockaggregat med olika pumphjulsutföranden av nästa generation i våt- eller torruppställning, stationär eller transportabel med energisparmotor, kan fås i explosionsskyddat utförande.

  NORI 160 ZXL/ZXS

  NORI 160 ZXL/ZXS

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar (ZXL), svetsändar eller svetsmuffar (ZXS), med packboxpackning, rak överdel, med avstängningskägla eller strypkägla, roterande spindlar, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt 17 %-kromstål eller stellit.

  Calio-Therm NC

  Calio-Therm NC

  Underhållsfri, högeffektiv dricksvattencirkulationspump i våtlöpande utförande med unionskoppling, elmotor med varvtalsändring med flera steg för användning i dricksvattenförsörjningssystem.

  BOA-SuperCompact

  BOA-SuperCompact

  Avstängningsventil enligt DIN/EN i sandwichutförande, superkompakt DN-bygglängd enligt EN 558/94, utförande med vinklat säte och rak överdel, flänsöglor för centrering, ensidig flänsning och för användning som ändventil, hus i ett stycke, isoleringskåpa med daggpunktsspärr som standard, lägesindikering, låsanordning, slagbegränsning, mjuktätande genomgångs- och returtätning, underhållsfri, fullt isolerbar.

  BOA-Compact EKB

  BOA-Compact EKB

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, kompakt bygglängd för dricksvattenförsörjningsanläggningar, elektrostatisk plastbeläggning in- och utvändigt, utförande med vinklat säte med rak överdel, EPDM-mantlad strypkägla, hus i ett stycke, lägesindikering, låsanordning, slagbegränsning, mjuktätande genomloppstätning och återtätning, underhållsfri, (DVGW-godkännande PN 10).

  BOA-S

  BOA-S

  Smutsfil enligt DIN/EN med flänsar, med grov- eller finmaskig sil, alla nominella bredder med avtappningsplugg i locket, av gjutjärn eller gjutjärn med kulgrafit.

  BOA-RVK

  BOA-RVK

  Backventil enligt DIN/EN i inklämt utförande, centrering över höljet, tätning genom fjäderbelastad platta eller kägla, förflyttning av platta eller kägla genom tre bultar av rostfritt stål, bullerreducerande utförande med plastplatta (DN 15 - 100) eller kägla med O-ring (DN 125 - 200), underhållsfri.

  BOA-Compact

  BOA-Compact

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, i kort bygglängd EN 558/14, snedsätesutförande med rak överdel, hus i ett stycke, EPDM-mantlad reglerkägla, mjukstängande genomgångs- och återtätning, lägesindikering, låsningsanordning, slagbegränsning, isoleringskåpa med daggpunktsspärr, underhållsfri, fullt isolerbar.

  BOA-W

  BOA-W

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, i standardlängd enligt EN 558/1, snedsätesutförande med rak överdel, hus i ett stycke, EPDM-mantlad reglerkägla, mjukstängande genomgångs- och återtätning, lägesindikering, låsningsanordning, slagbegränsning, isoleringskåpa med daggpunktsspärr, underhållsfri, fullt isolerbar.

  MegaCPK

  MegaCPK

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad med radialhjul, enkelsugande, ett steg, enligt DIN EN ISO 2858/ISO 5199, med stor mångfald av material och tätningar, även som variant med våt axel och koniskt tätningsutrymme. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 Eco utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Calio Z

  Calio Z

  Underhållsfri, högeffektiv våtlöpande cirkulationspump med tvillingpumpstyrning med unionskoppling eller flänsanslutning, högeffektiv elmotor och steglös differenstrycksreglering.

  Calio S

  Calio S

  Underhållsfri, högeffektiv våtlöpande cirkulationspump med unionskoppling, högeffektiv elmotor och steglös differenstrycksreglering.

  Calio-Therm

  Calio-Therm

  Underhållsfri, högeffektiv, reglerbar dricksvattencirkulationspump i våtlöpande utförande med unionskoppling eller flänsanslutning, elmotor och steglös differenstrycksreglering för användning i dricksvattenförsörjningssystem och varmvattenförsörjningssystem.

  LevelControl Basic 2

  LevelControl Basic 2

  Level control-automatikskåp för styrning och skydd av en eller två pumpar. Direktinkoppling upp till 4 kW, stjärntriangelinkoppling upp till 22 kW. Större effekter på förfrågan.

  MK

  MK

  Vertikal dränkbar pump med trekanalshjul och ett spiralhus utformat som inloppsfilter.

  AmaDrainer-Box/AmaDrainer-Box Mini

  AmaDrainer-Box/AmaDrainer-Box Mini

  Standfester Überflur-Kunststoffsammelbehälter oder schlagfester Unterflur-Kunststoffsammelbehälter mit Bodenablauf und Geruchsverschluss, jeweils mit automatisch schaltender Tauchmotorpumpe AmaDrainer und Rückschlagklappe

  Amarex

  Amarex

  Vertikal, dränkbar motorpump med ett steg i våt installation med friströmshjul (F-max) eller öppet dubbelbladigt hjul (D-max) i stationärt och transporterbart utförande. Enstegs, enkelsugande, inte självsugande pumpaggregat i blockkonstruktion. ATEX-utförande tillgängligt.

  Calio

  Calio

  Underhållsfri, högeffektiv våtlöpande cirkulationspump med skruvförbands- eller flänsanslutning, högeffektiv elmotor och steglös differenstrycksreglering.

  Amarex N

  Amarex N

  Vertikal, nedsänkbar enstegspump med skärhjul (S) i våtuppställning, stationär och transporterbar. Amarex N-pumpar är blockaggregat med ett steg som är dränkbara och icke-självsugande med en flödesriktning. ATEX-utförande tillgängligt.

  Vitacast

  Vitacast

  Spiralhuspump med lågt underhållsbehov och med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ är utformade med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystemet PumpDrive. Alla delar som kommer i kontakt med pumpmediet är utförda i rostfritt stål 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Konstruktion med litet dödutrymme, öppet pumphjul, elektropolerad yta, med utmärkt verkningsgrad. Hygienisk konstruktion för rengöring utan rester (CIP/SIP-kompatibel), certifierad av TNO-institutet enligt EHEDG-riktlinjer. Alla material är FDA-konforma och motsvarar EN 1935/2004. ATEX-utförande finns.

  Vitachrom

  Vitachrom

  Normalsugande enstegshygienpump med lågt underhåll i blockkonstruktion och processkonstruktion med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ är utformade med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystemet PumpDrive. Pumpen har ett halvöppet pumphjul, elektropolerade ytor och kan på grund av minimalt dödutrymme och frihet från springor rengöras mycket väl med CIP/SIP. Alla komponenter som kommer i kontakt med produkten är utförda i rostfritt stål 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Vitachrom är certifierad av EHEDG. Alla material är FDA-konforma och motsvarar EN 1935/2004. ATEX-utförande finns.

  Vitacast Bloc

  Vitacast Bloc

  Spiralhuspump med lågt underhållsbehov och med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ är utformade med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystemet PumpDrive. Alla delar som kommer i kontakt med pumpmediet är utförda i rostfritt stål 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Konstruktion med litet dödutrymme, öppet pumphjul, elektropolerad yta, med utmärkt verkningsgrad. Hygienisk konstruktion för rengöring utan rester (CIP/SIP-kompatibel), certifierad av TNO-institutet enligt EHEDG-riktlinjer. Alla material är FDA-konforma och motsvarar EN 1935/2004. Som tillbehör finns bl.a. även transportvagnar. ATEX-utförande finns.

  Vitaprime

  Vitaprime

  Sidokanalspump (självsugande) som blockpumpaggregat med lågt underhållsbehov och med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ är utformade med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystemet PumpDrive. Alla komponenter som kommer i kontakt med pumpmediet är utförda i rostfritt stål 1.4404/1.4409 (AISI 316 L/CF3M). Hygienisk konstruktion för rengöring utan rester som gör att den kan rengöras mycket väl med CIP/SIP. Alla material är FDA-konforma och motsvarar EN 1935/2004. Som tillbehör finns bl.a. även transportvagnar. ATEX-utförande finns.

  Etachrom B

  Etachrom B

  Horisontell blockpump med ringsektion och ett steg, med märkeffekt samt viktiga mått enligt EN 733, med utbytbara spaltringar och varvtalsregleringssystem monterat på motorn. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Etachrom L

  Etachrom L

  Horisontell blockpump med ringsektion och ett steg, med märkeffekt samt viktiga mått enligt EN 733, med utbytbara spaltringar och varvtalsregleringssystem monterat på motorn. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ har försetts med permanentmagneter) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem av typen KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 Eco utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Etanorm V

  Etanorm V

  Spiralhuspump med ett steg för vertikal montering i sluten behållare som befinner sig under atmosfäriskt tryck, med effekt enligt EN 733.

  Movitec

  Movitec

  Vertikal högtryckscentrifugalpump i komponentutförande med flera steg och motstående sug- och tryckstutsar med samma nominella bredd (in-line-utförande) och blockkonstruktion för drivning. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ utrustade med permanentmagneter) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare. Fästpunkt enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Omega

  Omega

  Horisontellt eller vertikalt uppställd längsdelad enstegspump och dubbelsugande radialhjul, anslutningsfläns enligt DIN, EN eller ASME.

  Multitec E/F/V

  Multitec E/F/V

  Horisontell eller vertikal centrifugalpump med flera steg i komponentutförande, i block- eller bottenplatteutförande. Med axial eller radial sugstuts, gjutna radialpumphjul och motormonterat varvtalsregleringssystem. ATEX-utförande tillgängligt.

  HPK

  HPK

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad, med radialhjul, enkelsugande, med ett steg, enligt ISO 2858/ISO 5199. TRD-modellseriegodkännande kan utföras av TÜV. ATEX-utförande finns.

  HPK-L

  HPK-L

  Horisontell, radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad, med en värmespärr och ett luftkylt tätningsutrymme genom ett integrerat fläkthjul, utan extern kylning, radialhjul, enkelsugande, ett steg, enligt ISO 2858/ISO 5199, ATEX-utförande finns.

  Multitec

  Multitec

  Horisontell eller vertikal centrifugalpump med flera steg i komponentutförande, i block- eller bottenplatteutförande. Med axial eller radial sugstuts, gjutna radialpumphjul och motormonterat varvtalsregleringssystem. ATEX-utförande tillgängligt.

  PumpMeter

  PumpMeter

  Enhet för övervakning av driften av en pump. Det är en intelligent tryckgivare för pumpar med direktvisning av mätvärden och driftdata. Den registrerar pumpens belastningsprofil för att vid behov signalera optimeringspotentialen med avseende på ökad energieffektivitet och tillgänglighet. Enheten består av två tryckgivare och en visningsenhet. PumpMeter har monterats fullständigt och konfigurerats för respektive pump på fabriken. Den ansluts med en M12-stickkontakt och kan användas direkt.

  KSB SuPremE

  KSB SuPremE

  IEC-kompatibel, givarlös, magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ är konstruerade med permanentmagneter) i verkningsgradsklass IE4/IE5 (Super/Ultra Premium Efficiency) enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med varvtalsregleringssystem KSB PumpDrive 2, PumpDrive 2 Eco eller PumpDrive R. Avsedd för anslutning till ett 3-fasigt spänningsnät 380–480 V (via PumpDrive). Fästpunkterna motsvarar EN 50347, som garanterar IEC-normmotorkompatibel användning och full utbytbarhet med IE2- eller IE3-asynkron-normmotorer. Kåpmåtten ligger inom de enligt DIN V 42673 (07-2011) föreslagna gränserna för IE2/IE3-motorer. Regleringen av motorn sker utan rotorlägesgivare. Motorns verkningsgrad är även vid 25 % av nominell effekt vid en kvadratisk vridmomentspumpkurvlinje > 95 % av nominell verkningsgrad. Motorn är i magnetfritt utförande, så kallade ”sällsynta jordartsmetaller” används inte vid tillverkningen. Tillverkningen av drivaggregatet är därför hållbar och miljöskyddad.

  Vitalobe

  Vitalobe

  Robust vridkolvspump i hygienisk konstruktion som kan drivas i båda riktningar, horisontell eller vertikal anordning av anslutningar. Hygienisk konstruktion på grund av minimalt dödutrymme och frihet från springor som gör att den kan rengöras mycket väl med CIP/SIP. Alla delar som kommer i kontakt med pumpmediet är i rostfritt stål 1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M); olika rotorformer, axeltätningar och processanslutningar finns. Uppställning som pumpaggregat med växlar och normmotor. Vitalobe är certifierad av EHEDG. Pumpens elastomerer är FDA-konforma och motsvarar EN 1935/2004. Som tillbehör finns bl.a. även transportvagnar, uppvärmbart hus resp. huslock och övertryckssäkring. ATEX-utförande finns.

  Etaprime B

  Etaprime B

  Horisontell självsugande spiralhuspump, ett steg, med öppet flerbladshjul, i blockkonstruktion, pump- och motoraxel är fast monterade till varandra, ATEX-utförande finns.

  RDLO

  RDLO

  Horisontellt eller vertikalt uppställd längsdelad enstegspump och dubbelsugande radialhjul, anslutningsfläns enligt DIN, EN eller ASME.

  Sewatec

  Sewatec

  Horisontal- eller vertikaluppställd spiralhuspump i blockkonstruktion med olika pumphjulsformar av nästa generation med tryckfläns enligt DIN och ANSI-standard, tillgänglig i explosionssäker konstruktion.

  Sewabloc

  Sewabloc

  Horisontal- eller vertikaluppställd spiralhuspump i blockkonstruktion med olika pumphjulsformar av nästa generation med tryckfläns enligt DIN och ANSI-standard, tillgänglig i explosionssäker konstruktion.

  Magnochem-Bloc

  Magnochem-Bloc

  Horisontell eller vertikal spiralhuspump utan axeltätningar i blockkonstruktion, med magnetkoppling, enligt DIN EN ISO 2858/ISO 5199, med radialhjul, enkelsugande. ATEX-utförande finns.

  Etaprime L

  Etaprime L

  Horisontell självsugande spiralhuspump, ett steg, med öppet flerbladshjul, från pumpstorlek 40-40-140 med lagerkonsol, in processuppbyggnad, ATEX-utförande finns.

  Magnochem

  Magnochem

  Horisontell enstegspump utan axeltätningar i processuppbyggnad, med magnetkoppling, enligt DIN EN ISO 2858/ISO 5199, med radialhjul, enkelsugande. ATEX-utförande finns.

  KWP-Bloc

  KWP-Bloc

  Horisontell och vertikal radialdelad spiralhuspump i blockkonstruktion, ett steg, enkelsugande med flera pumphjulsutformningar: stängt flerkanalshjul, öppet pumphjul med flera blad och friströmshjul.

  CPKNO

  CPKNO

  Horisontell spiralhuspump i processkonstruktion, med halvöppet pumphjul, enstegs, enligt ISO 2858 / ISO 5199. ATEX-utförande finns.

  Etaline

  Etaline

  Enstegsspiralhuspump i inline-utförande med magnetfri KSB SuPremE-motor i effektivitetsklass IE4/IE5 och PumpDrive-varvtalsregleringssystem – pump- och motoraxel är fast monterade till varandra. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 Eco utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Etanorm-RSY

  Etanorm-RSY

  Spiralhuspump, horisontaluppställning, processuppbyggnad, ett steg, effekt och mått enligt EN 733, radialdelat spiralhus med gjutna pumpfötter, utbytbara spaltringar, slutet radialhjul med krökta skovlar, enkel mekanisk tätning enligt EN 12756, dubbel mekanisk tätning enligt EN 12756, lager på drivsidan: rullager, lager på pumpsidan: glidlager, med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ har försetts med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystem PumpDrive, ATEX-utförande finns

  Etaline-R

  Etaline-R

  Vertikal blockpump med pumphus i inline-konstruktion med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹ är utformade med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och frekvensomformare PumpDrive.

  Etanorm SYT

  Etanorm SYT

  Spiralhuspump, horisontaluppställning, processuppbyggnad, ett steg, effekt och mått enligt EN 733, radialdelat spiralhus med gjutna pumpfötter, utbytbara spaltringar, slutet radialhjul med krökta skovlar, enkel mekanisk tätning enligt EN 12756, dubbel mekanisk tätning enligt EN 12756, lager på drivsidan: rullager, lager på pumpsidan: glidlager, med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ har försetts med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystem PumpDrive, ATEX-utförande finns

  Etaline SYT

  Etaline SYT

  Enstegs-spiralhuspump i in-line-utförande med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ har försetts med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystem PumpDrive, pumpaxel och motoraxel är fast monterade i varandra. ATEX-utförande tillgängligt.

  Etabloc SYT

  Etabloc SYT

  Spiralhuspump, horisontal-/vertikaluppställning, processuppbyggnad, ett steg, effekt enligt EN 733, radialdelat spiralhus, utbytbara spaltringar, spiralhus med gjutna pumpfötter, slutet radialhjul med krökta skovlar, enkel mekanisk tätning enligt EN 12756, mediesmort glidlager, fettsmort radialkullager i motorhuset, med magnetfri KSB SuPremE-motor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW/0,75 kW med 1 500 min⁻¹ har försetts med permanentmagneter) i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystem PumpDrive, ATEX-utförande finns.

  Etaline Z

  Etaline Z

  Enstegspump i inline-utförande som tvillingpump med magnetfri KSB SuPremE-motor i effektivitetsklass IE4/IE5 och med frekvensomformare PumpDrive, pump- och motoraxel är fast monterade till varandra. Med M12-modul (tillbehör) är redundant drift av Etaline-Z möjlig utan överordnad regulator. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹) i effektivitetsklass IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2: 2016, för drift med hjälp av frekvensomformare typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 Eco utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

  PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

  Självkyld frekvensomformare med modulär konstruktion, vilken möjliggör en steglös varvtalsjustering för asynkrona och synkrona reluktansmotorer via analoga standardsignaler, fältbuss eller manöverenhet. Tack vare självkylningen är PumpDrive möjlig att montera på motorn, på väggen alternativt i ett kopplingsskåp. Reglering av 2 till 6 pumpar utan ytterligare regulator.

  Ama-Porter

  Ama-Porter

  Vertikala, enstegs, helt dränkbara smutsvattenpumpar i blockkonstruktion (gjutgodsutförande) utan explosionsskyddsklassning.

  BOA-R

  BOA-R

  Backventil enligt DIN/EN med flänsar, fjäderbelastad kägla, underhållsfri.

  Compacta

  Compacta

  Dränkbar enkel-fekaliepumpstation eller dubbel-fekaliepumpstation, för automatisk avfallshantering av avloppsvatten och fekalier från byggnader och byggnadsdelar under uppdämningsnivån.

  Evamatic-Box N

  Evamatic-Box N

  Dränkbar pumpstation för hushållsavloppsvatten med en eller två pumpar Ama-Porter F (friströmshjul) eller Ama-Porter S (skärhjul)

  mini-Compacta

  mini-Compacta

  Dränkbar enkel-fekaliepumpstation eller dubbel-fekaliepumpstation, för automatisk avfallshantering av hushållsavloppsvatten och fekalier från byggnadsdelar under uppdämningsnivån.

  Calio-Therm S

  Calio-Therm S

  Underhållsfri, högeffektiv, reglerbar dricksvattencirkulationspump i våtlöpande utförande med unionskoppling, elmotor och steglös differenstrycksreglering för användning i dricksvattenförsörjningssystem och varmvattenförsörjningssystem

  BOA-H

  BOA-H

  Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, med bälg, rak överdel, med avstängningskägla eller strypkägla, standardmonterad lägesindikering med färgstyrningssystem för särskiljande av utförande, utbytbar kägla, skyddad bälg vid helt öppnad ventil, tätningsytor av slitstarkt och korrosionsbeständigt kromstål eller kromnickelstål.

  Etanorm

  Etanorm

  Horisontell spiralhuspump med ett steg, med märkeffekt samt viktiga mått enligt EN 733, med lagerkonsol, i processutförande, med utbytbara axelhylsor/axelskyddshylsor och spaltringar, med motormonterat varvtalsregleringssystem. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkron-reluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Etabloc

  Etabloc

  Enstegs spiralhusblockpump, effekt enligt EN 733, med utbytbar axelhylsa och spaltringar, med motormonterat varvtalsregleringssystem. Med KSB SuPremE, en magnetfri synkronreluktansmotor (undantag: motorstorlekar 0,55 kW / 0,75 kW med 1 500 min⁻¹) i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift med hjälp av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

  Hya-Duo D FL

  Hya-Duo D FL

  Helautomatisk dubbelpumpanläggning i kompakt konstruktion bestående av en driftanläggning och en reservanläggning för att säkerställa redundans för systemet. Konstruktion och funktion motsvarar DIN 14462.