Amarex KRT Dränkbar pump
Dränkbar pump

Amarex KRT

Horisontal eller vertikal dränkbar motorpump med ett steg som blockaggregat med olika pumphjulsutföranden av nästa generation i våt- eller torruppställning, stationär eller transportabel med energisparmotor, kan fås i explosionsskyddat utförande.

Huvudanvändningar

 • Avloppshanering
 • Bruksvattenanläggningar
 • Avfallshantering
 • Reningsverk
Visa alla användningsområdenicon arrowright

Tekniska specifikationer

 • Maximalt flöde10080 m³/h
 • Maximal uppfordringshöjd120 m
 • Maximat drifttryck12 bar
 • Maximalt tillåtet mediatemperatur60 °C

Fördelar

 • Absolut täthet och flerfaldigt skydd mot inträngande vatten genom vattentätt inkapslade kabelgenomföringar, även när den elektriska anslutningsledningen är skadad
 • Driftsäker genom läckagesensorer som varnar vid eventuellt inträngande vatten
 • Driftsäker genom sensorer som övervakar motortemperaturen och skyddar mot överhettning

Pumpkurvor

Materialnummerlista – Amarex KRT

293 products
Materialnummer namn
48280316Amarex KRT Duckfoot DN 100
48280314Amarex KRT Duckfoot DN 65
48280315Amarex KRT Duckfoot DN 80
29137004AMAREX KRT E100-250/54UG-202
29137040AMAREX KRT E100-250/54UG-220
29137005AMAREX KRT E100-250/54XG-202
29137041AMAREX KRT E100-250/54XG-220
29137006AMAREX KRT E100-250/74UG-220
29137042AMAREX KRT E100-250/74UG-245
29137007AMAREX KRT E100-250/74XG-220
29137043AMAREX KRT E100-250/74XG-245
29137044AMAREX KRT E100-315/114U1G-262
29137008AMAREX KRT E100-315/114U1G-286
29137045AMAREX KRT E100-315/114X1G-262
29137009AMAREX KRT E100-315/114X1G-286
29137010AMAREX KRT E100-315/164U1G-262
29137046AMAREX KRT E100-315/164U1G-286
29140436AMAREX KRT E100-315/164U1G-300
29137011AMAREX KRT E100-315/164X1G-262
29137047AMAREX KRT E100-315/164X1G-286
29140439AMAREX KRT E100-315/164X1G-300
29140430AMAREX KRT E100-315/234UG-300
29140429AMAREX KRT E100-315/234UG-315
29140428AMAREX KRT E100-315/234UG-330
29140433AMAREX KRT E100-315/234XG-300
29140432AMAREX KRT E100-315/234XG-315
29140431AMAREX KRT E100-315/234XG-330
29140441AMAREX KRT E100-315/294UG-315
29140440AMAREX KRT E100-315/294UG-330
29140444AMAREX KRT E100-315/294XG-315
29140443AMAREX KRT E100-315/294XG-330
29140456AMAREX KRT E150-315/114U1G-254
29137048AMAREX KRT E150-315/114U1G-254
29137049AMAREX KRT E150-315/114X1G-254
29140505AMAREX KRT E150-315/126UG-320
29140507AMAREX KRT E150-315/126XG-320
29137050AMAREX KRT E150-315/164U1G-275
29137051AMAREX KRT E150-315/164X1G-275
29140467AMAREX KRT E150-315/234UG-295
29140466AMAREX KRT E150-315/234UG-305
29140469AMAREX KRT E150-315/234XG-295
29140468AMAREX KRT E150-315/234XG-305
29140462AMAREX KRT E150-315/294UG-305
29140464AMAREX KRT E150-315/294XG-305
29137013AMAREX KRT E150-315/46UG-254
29137012AMAREX KRT E150-315/46UG-275
29137015AMAREX KRT E150-315/46XG-254
29137014AMAREX KRT E150-315/46XG-275
29140504AMAREX KRT E150-315/66UG-295
29140506AMAREX KRT E150-315/66XG-295
29140509AMAREX KRT E150-315/96UG-305
29140508AMAREX KRT E150-315/96UG-320
29140512AMAREX KRT E150-315/96XG-305
29140511AMAREX KRT E150-315/96XG-320
29140555AMAREX KRT E80-250/114UG-255
29140554AMAREX KRT E80-250/114UG-270
29140557AMAREX KRT E80-250/114XG-255
29140556AMAREX KRT E80-250/114XG-270
29140558AMAREX KRT E80-250/54UG-225
29140546AMAREX KRT E80-250/54UG-240
29140559AMAREX KRT E80-250/54XG-225
29140547AMAREX KRT E80-250/54XG-240
29140550AMAREX KRT E80-250/74UG-240
29140549AMAREX KRT E80-250/74UG-255
29140548AMAREX KRT E80-250/74UG-270
29140553AMAREX KRT E80-250/74XG-240
29140552AMAREX KRT E80-250/74XG-255
29140551AMAREX KRT E80-250/74XG-270
29137002AMAREX KRT E80-315/122UG-196
29137003AMAREX KRT E80-315/122XG-196
29137000AMAREX KRT E80-315/82UG-182
29137001AMAREX KRT E80-315/82XG-182
29140536AMAREX KRT F100-240/122U1G-170
29140537AMAREX KRT F100-240/122X1G-170
29140540AMAREX KRT F100-240/172U1G-170
29140539AMAREX KRT F100-240/172U1G-180
29140538AMAREX KRT F100-240/172U1G-190
29140543AMAREX KRT F100-240/172X1G-170
29140542AMAREX KRT F100-240/172X1G-180
29140541AMAREX KRT F100-240/172X1G-190
29140366AMAREX KRT F100-250/114UG-249
29140364AMAREX KRT F100-250/114UG-265
29140369AMAREX KRT F100-250/114XG-249
29140368AMAREX KRT F100-250/114XG-260
29140367AMAREX KRT F100-250/114XG-265
29140371AMAREX KRT F100-250/164UG-260
29140370AMAREX KRT F100-250/164UG-265
29140373AMAREX KRT F100-250/164XG-260
29140372AMAREX KRT F100-250/164XG-265
29140357AMAREX KRT F100-250/54UG-200
29140359AMAREX KRT F100-250/54XG-200
29140358AMAREX KRT F100-250/54XG-237
29140361AMAREX KRT F100-250/74UG-237
29140363AMAREX KRT F100-250/74XG-237
29140362AMAREX KRT F100-250/74XG-249
29140365AMAREX KRT F100-254/114UEG-260
29140356AMAREX KRT F100-254/54UEG-237
29140360AMAREX KRT F100-254/74UEG-249
29140393AMAREX KRT F100-315/114U1G-280
29140395AMAREX KRT F100-315/114X1G-280
29140398AMAREX KRT F100-315/164U1G-280
29140397AMAREX KRT F100-315/164U1G-295
29140396AMAREX KRT F100-315/164U1G-310
29140401AMAREX KRT F100-315/164X1G-280
29140400AMAREX KRT F100-315/164X1G-295
29140399AMAREX KRT F100-315/164X1G-310
29140404AMAREX KRT F100-315/234UG-280
29140403AMAREX KRT F100-315/234UG-295
29140402AMAREX KRT F100-315/234UG-310
29140407AMAREX KRT F100-315/234XG-280
29140406AMAREX KRT F100-315/234XG-295
29140405AMAREX KRT F100-315/234XG-310
29140414AMAREX KRT F100-315/294UG-310
29140417AMAREX KRT F100-315/294XG-310
29140497AMAREX KRT F150-315/126UG-279
29140496AMAREX KRT F150-315/126UG-290
29140499AMAREX KRT F150-315/126XG-279
29140498AMAREX KRT F150-315/126XG-290
29140486AMAREX KRT F150-315/46UG-250
29140487AMAREX KRT F150-315/46XG-250
29140488AMAREX KRT F150-315/66UG-275
29140490AMAREX KRT F150-315/66XG-275
29140493AMAREX KRT F150-315/96UG-275
29140492AMAREX KRT F150-315/96UG-279
29140489AMAREX KRT F150-315/96UG-290
29140495AMAREX KRT F150-315/96XG-275
29140494AMAREX KRT F150-315/96XG-279
29140491AMAREX KRT F150-315/96XG-290
29140510AMAREX KRT F80-250/114UG-250
29140473AMAREX KRT F80-250/114UG-260
29140471AMAREX KRT F80-250/114UG-265
29140580AMAREX KRT F80-250/114XG-250
29140574AMAREX KRT F80-250/114XG-260
29140513AMAREX KRT F80-250/114XG-265
29140582AMAREX KRT F80-250/164UG-260
29140581AMAREX KRT F80-250/164UG-265
29140591AMAREX KRT F80-250/164XG-260
29140590AMAREX KRT F80-250/164XG-265
29140416AMAREX KRT F80-250/54UG-190
29140415AMAREX KRT F80-250/54UG-210
29140413AMAREX KRT F80-250/54UG-237
29140410AMAREX KRT F80-250/54UG-249
29140445AMAREX KRT F80-250/54XG-190
29140442AMAREX KRT F80-250/54XG-210
29140419AMAREX KRT F80-250/54XG-237
29140418AMAREX KRT F80-250/54XG-249
29140459AMAREX KRT F80-250/74UG-249
29140461AMAREX KRT F80-250/74UG-250
29140463AMAREX KRT F80-250/74XG-249
29140465AMAREX KRT F80-250/74XG-250
29140311AMAREX KRT F80-315/122UG-150
29140310AMAREX KRT F80-315/122UG-160
29140300AMAREX KRT F80-315/122UG-170
29140313AMAREX KRT F80-315/122XG-150
29140312AMAREX KRT F80-315/122XG-160
29140302AMAREX KRT F80-315/122XG-170
29140319AMAREX KRT F80-315/172UG-160
29140318AMAREX KRT F80-315/172UG-170
29140317AMAREX KRT F80-315/172UG-180
29140316AMAREX KRT F80-315/172UG-190
29140315AMAREX KRT F80-315/172UG-200
29140325AMAREX KRT F80-315/172XG-160
29140324AMAREX KRT F80-315/172XG-170
29140323AMAREX KRT F80-315/172XG-180
29140322AMAREX KRT F80-315/172XG-190
29140321AMAREX KRT F80-315/172XG-200
29140301AMAREX KRT F80-315/232UG-170
29140329AMAREX KRT F80-315/232UG-180
29140328AMAREX KRT F80-315/232UG-190
29140327AMAREX KRT F80-315/232UG-200
29140326AMAREX KRT F80-315/232UG-210
29140303AMAREX KRT F80-315/232XG-170
29140333AMAREX KRT F80-315/232XG-180
29140332AMAREX KRT F80-315/232XG-190
29140331AMAREX KRT F80-315/232XG-200
29140330AMAREX KRT F80-315/232XG-210
29140308AMAREX KRT F80-315/82UG-150
29140309AMAREX KRT F80-315/82XG-150
29140388AMAREX KRT K100-250/114UG-VAR
29140389AMAREX KRT K100-250/114XG-VAR
29140390AMAREX KRT K100-250/164UG-VAR
29140391AMAREX KRT K100-250/164XG-VAR
29140384AMAREX KRT K100-250/54UG-VAR
29140385AMAREX KRT K100-250/54XG-VAR
29140386AMAREX KRT K100-250/74UG-VAR
29140387AMAREX KRT K100-250/74XG-VAR
29140446AMAREX KRT K100-315/114U1G-VAR
29140447AMAREX KRT K100-315/114X1G-VAR
29140448AMAREX KRT K100-315/164U1G-VAR
29140449AMAREX KRT K100-315/164X1G-VAR
29140450Amarex KRT K100-315/234UG-VAR
29140451AMAREX KRT K100-315/234XG-VAR
29140454AMAREX KRT K100-315/294UG-VAR
29140455AMAREX KRT K100-315/294XG-VAR
29140476AMAREX KRT K150-315/114U1G-VAR
29140477AMAREX KRT K150-315/114X1G-VAR
29140478AMAREX KRT K150-315/164U1G-VAR
29140479AMAREX KRT K150-315/164X1G-VAR
29140482AMAREX KRT K150-315/234UG-VAR
29140483AMAREX KRT K150-315/234XG-VAR
29140480AMAREX KRT K150-315/294UG-VAR
29140481AMAREX KRT K150-315/294XG-VAR
29140514AMAREX KRT K150-315/46UG-VAR
29140515AMAREX KRT K150-315/46XG-VAR
29140516AMAREX KRT K150-315/66UG-VAR
29140517AMAREX KRT K150-315/66XG-VAR
29140474AMAREX KRT K150-315/74U1G-VAR
29140475AMAREX KRT K150-315/74X1G-VAR
29140518AMAREX KRT K150-315/96UG-VAR
29140519AMAREX KRT K150-315/96XG-VAR
29140526AMAREX KRT K200-280/126UG-VAR
29140520AMAREX KRT K200-280/46UG-VAR
29140521AMAREX KRT K200-280/46XG-VAR
29140522AMAREX KRT K200-280/66UG-VAR
29140523AMAREX KRT K200-280/66XG-VAR
29140524AMAREX KRT K200-280/96UG-VAR
29140525AMAREX KRT K200-280/96XG-VAR
29140534AMAREX KRT K200-281/126UG-VAR
29140535AMAREX KRT K200-281/126XG-VAR
29140528AMAREX KRT K200-281/46UG-VAR
29140529AMAREX KRT K200-281/46XG-VAR
29140530AMAREX KRT K200-281/66UG-VAR
29140531AMAREX KRT K200-281/66XG-VAR
29140532AMAREX KRT K200-281/96UG-VAR
29140533AMAREX KRT K200-281/96XG-VAR
29140276AMAREX KRT K40-250/122U1G-VAR
29140277AMAREX KRT K40-250/122X1G-VAR
29140278AMAREX KRT K40-250/172U1G-VAR
29140279AMAREX KRT K40-250/172X1G-VAR
29140270AMAREX KRT K40-250/52U1G-VAR
29140271AMAREX KRT K40-250/52X1G-VAR
29140272AMAREX KRT K40-250/62U1G-VAR
29140273AMAREX KRT K40-250/62X1G-VAR
29140274AMAREX KRT K40-250/82U1G-VAR
29140275AMAREX KRT K40-250/82X1G-VAR
29140346AMAREX KRT K80-315/122UG-VAR
29140347AMAREX KRT K80-315/122XG-VAR
29140348AMAREX KRT K80-315/172UG-VAR
29140349AMAREX KRT K80-315/172XG-VAR
29140350AMAREX KRT K80-315/232UG-VAR
29140351AMAREX KRT K80-315/232XG-VAR
29140340AMAREX KRT K80-315/52UG-VAR
29140341AMAREX KRT K80-315/52XG-VAR
29140342AMAREX KRT K80-315/62UG-VAR
29140343AMAREX KRT K80-315/62XG-VAR
29140344AMAREX KRT K80-315/82UG-VAR
29140345AMAREX KRT K80-315/82XG-VAR
29140262AMAREX KRT S40-250/122U1G-225
29140352AMAREX KRT S40-250/122U1G-235
29140263AMAREX KRT S40-250/122X1G-225
29140251AMAREX KRT S40-250/52U1G-175
29140250AMAREX KRT S40-250/52U1G-190
29140253AMAREX KRT S40-250/52X1G-175
29140252AMAREX KRT S40-250/52X1G-190
29140255AMAREX KRT S40-250/62U1G-190
29140254AMAREX KRT S40-250/62U1G-205
29140257AMAREX KRT S40-250/62X1G-190
29140256AMAREX KRT S40-250/62X1G-205
29140259AMAREX KRT S40-250/82U1G-205
29140258AMAREX KRT S40-250/82U1G-225
29140260AMAREX KRT S40-250/82X1G-225
29123150Avloppspump KRTE 80-200/34UG
48280312KRTF 100-215/112UEG-S
48280306KRTF 100-215/44UEG-S
48280313KRTF 100-215/44UEG-S IE3
48280311KRTF 100-215/52UEG-S
48280307KRTF 100-254/114UEG-S
48280308KRTF 100-254/154UEG-S
48280309KRTF 100-315/224UEG-S
48280310KRTF 100-315/304UEG-S
48280284KRTF 65-215/112UEG-S
48280285KRTF 65-215/152UEG-S
48280290KRTF 65-215/24UEG-S IE3
48280291KRTF 65-215/24UEG-S IE3
48280288KRTF 65-215/52UEG-S
48280289KRTF 65-215/72UEG-S
48280286KRTF 65-217/42UEG-S
48280287KRTF 65-217/72UEG-S
48280296KRTF 80-215/112UEG-S
48280305KRTF 80-215/24UEG-S IE3
48280304KRTF 80-215/32UEG-S
48280292KRTF 80-215/32UEG-S
48280293KRTF 80-215/42UEG-S
48280294KRTF 80-215/52UEG-S
48280295KRTF 80-215/72UEG-S
48280297KRTF 80-216/152UEG-S
48280301KRTF 80-252/154UEG-S
48280298KRTF 80-252/44UEG-S
48280299KRTF 80-252/54UEG-S
48280300KRTF 80-252/74UEG-S
48280302KRTF 80-253/112UEG-S
48280303KRTF 80-253/152UEG-S
29123142KSB-pump KRTUF 80-200/24UG-185

Dokument

TitelFormat Storlek Senaste ändring
icon download-pdfAmarex KRT; DN 40-300, 50 Hzpdf123005746/27/2019
icon download-pdfAmarex KRT; DN 100 - 700pdf179860866/27/2019
TitelFormat Storlek Senaste ändring
icon download-pdfMotor data booklet Amarex KRT, 50 Hzpdf27357785/24/2019

Tekniska specifikationer

 • FunktionMatning
 • Typ av anslutningFläns
 • Drivanordningmed E-drivning
 • Maximalt flöde10080 m³/h
 • Minimalt flöde0.1 m³/h
 • Maximal uppfordringshöjd120 m
 • Minimal uppfordringshöjd0.1 m
 • Nätfrekvens50 Hz, 60 Hz
 • Nätspänning200 V, 208 V, 220 V, 230 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 525 V, 575 V, 600 V, 660 V, 690 V
 • Pumphusmaterial1821, 1886, 2882, 2764
 • Nominellt tryckPN 10, PN 16, CL 125, CL 150
 • Maximat drifttryck12 bar
 • Inloppsförhållandenormalsugande
 • Maximalt tillåtet mediatemperatur60 °C
 • Minimalt tillåtet mediatemperatur0 °C

Snittritningar