Kundvagn
Huvudkolonn, reaktor och regenerator hos en fluidiserad katalytisk kracker

Fluidiserad katalytisk krackning i oljeraffinaderier

KSB-pumpar för katalytisk krackning ger den stabilitet du behöver för att få ut mesta möjliga av raffineringsverksamheten.

När det gäller katalytiska krackningsprocesser är konsekvens avgörande. Våra pumpar för katalytisk krackning säkerställer  tillförlitliga flöden och maximal tillgänglighet, så att du kan hålla ett öga på helheten.

För högvärdes-kolväteströmmar som flödar som smort

Fluidiserad katalytisk krackning (Fluid catalytic cracking – FFC) spelar en viktig roll i moderna raffinaderier. I ett nötskal omvandlar FCC-enheter eller katalytiska krackers komplexa blandningar av tunga kolväten av lågt värde till lätta produkter av högt värde. Råolja är utgångsmaterialet för krackning. Det värms upp till höga temperaturer och i kombination med en katalysator och ånga bryter det ned tunga, långa kolväten till de kortare molekylerna som utgör bensin- och olefingaser. Eftersom FCC-enheterna arbetar i kontinuerlig upprepning är konsekvens avgörande, vilket kräver jämna flödeshastigheter vid varje vridning och vändning.

Högkvalitativa pumpar till dina FCC-enheter – från experterna på KSB

För FCC-operatörer är det inte förvånande att högoktaniga produkter kräver högpresterande pumpar. Vi vet att produktionsnivån beror på flera faktorer, som upprätthållande av en stabil flödesprofil och temperatur i FCC-reaktorn, uppnående av en jämn ångmatningshastighet och hantering av aktiveringskatalysatorn.

Våra processpumpar, kemikaliepumpar och universalpumpar bygger på dessa behov och är alla väl utrustade för att hantera behovet av kolväteskrackning. Behöver du en strikt och felsäker utsläppskontroll för dina processer? Våra lösningar innesluter även biproduktsgaser.

Ta en titt på våra kraftiga centrifugalprocesspumpar från RPH- och RPHb/d-serierna för lång livslängd med minimalt underhåll i dina anläggningar. Vi erbjuder också CHTR-cylinderpumpar, axiellt delade CHTRa-flerstegspumpar och vertikala WKB/WKTR-pumpar för användning i raffinaderier. Våra pumpar är väl utrustade för att hantera dina FCC-processflöden och kan användas i upp till 450 °C.

Kvalitetslösningar och service för dina behov i katalytisk krackning

Vi erbjuder tekniskt planerade processpumpar med breda flödes- och tryckområden, så att du alltid hittar rätt passning för fluidiserade krackningssystem. Våra pumpar är konstruerade för att tåla högflyktiga kolväten och vätskor som är mycket trögflytande vid höga temperaturer – alla grundläggande komponenter som utgör FCC-processerna.

Förlita dig på KSB-pumpar för precision och stabilitet – även under extrema krackningsförhållanden, för att kunna ta itu med andra processförbättringar i anläggningen. Tack vare vår innovativa teknik får du optimerade hydrauliksystem för energieffektiv drift. Våra pumpar har planerats för lågt underhållsbehov, vilket säkerställer maximal tillgänglighet och lägre total ägandekostnad.

När du har gjort valet är det bara början. Vi tillgodoser alla dina servicebehov, från installation och driftsättning till inspektion och underhåll av dina system. Om du någonsin skulle behöva en reparation finns vi där för dig och din utrustning.

Vår portfölj

KSB erbjuder ett brett sortiment av produkter för kolväteskracknings-enheter:

 • Tekniskt planerade processpumpar med breda flödes- och tryckområden
 • Standardiserade kemikaliepumpar med tätningsfri driftmöjlighet
 • Universalpumpar för vattenhanterings- och vattenstyrsystem
 • Pumpar för vätskor med fasta partiklar
 • Mekaniska tätningar och tätningsspolningar
 • Beställningsanpassade pumpaggregat som omfattar drivenheter, tillbehör, instrumentering och styrsystem

Exempel på användningsområden

 • Starka vätskor som innehåller gas och blandade medier med flytande fasta partiklar
 • Högflyktiga kolväten och vätskor som är mycket trögflytande vid högt tryck och höga temperaturer
 • Riskfyllda processer med sura vätskor och vätskor med vätesulfid och koldioxid
 • Koncentrerade frätande vätskor i produktionsflödet
 • Tillämpningar vid gifthantering som kräver noggrann och felsäker utsläppskontroll

Fördelar för dig

 • Flexibla och tillämpningsspecifika lösningar tack vare en bred produktportfölj
 • Tillförlitlig pumpning och inneslutning av de mest svårbehandlade vätskorna – i enlighet med de högsta säkerhetsstandarderna
 • Lösningar för extrema förhållanden tack vare slitstarka och korrosionsbeständiga material
 • Innovativ teknik för lägre total ägandekostnad 
 • Energieffektiv drift tack vare optimerade hydrauliksystem
 • Omfattande service – från installation och driftsättning till inspektion, underhåll och reparation på plats

RPH

RPH

Horisontell radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ OH2, enstegs med enkelsugande radialhjul och pumpfötter mitt för axlen, ev. med sugpumphjul (Inducer). ATEX-utförande tillgängligt.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horisontellt, radialdelat spiralhuspump lagrat på båda sidor enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty) typ BB2, med radialhjul, enkel- eller dubbelsugande, ett eller två steg, pumpfötter mitt för axeln. ATEX-utförande tillgängligt.

CHTR

CHTR

Horisontell högtrycksmantelhuspump med radialhjul, enkel- och dubbelsugande, flera steg, med flänsar/svetsstutsar enligt DIN, API 610 och ANSI.

RPH-V

RPH-V

Vertikal enstegs-sumppump enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ VS4 med inbyggt axiallager och separat tryckledning. ATEX-utförande tillgängligt.

WKTR

WKTR

Vertikalt upphängd, axeldriven skovelhuspump med dubbla väggar och med inbyggt axiallager och utlopp genom stigarrör enligt API 610/ISO 13709 (VS6). Tillgänglig i en- och flerstegskonfiguration samt med första steget i enkelsugande utförande.

Ritning över faserna i produktens livscykel

Service med KSB SupremeServ innebär att vara mycket väl omhändertagen

Från den personliga rådgivningen via monteringen och idrifttagningen till underhåll och reparation: KSB SupremeServ erbjuder dig omfattande service och reservdelar till pumpar, ventiler och annan utrustning – även till andra tillverkares produkter. Mer än 3 500 specialister i över 190 servicecentra i hela världen som du kan nå dygnet runt, sju dagar i veckan. Koncentrera dig på din kärnverksamhet – vi tar hand om resten.

Energieffektivitetsrådgivning (Fluid Future)

Energieffektivitets­rådgivning

Optimera energieffektiviteten på din anläggning i fyra steg med FluidFuture®. KSBs systematiska förfarande garanterar maximal energibesparing.

 • Systematisk analys
 • Tydliga åtgärdsrekommendationer
Inspektionsservice

Inspektionsservice

KSBs inspektionsservice sörjer med regelbunden pumpinspektion och pumpunderhåll för säker drift och hög tillgänglighet för din anläggning.

 • Förebygg driftstopp
 • Dygnet-runt-beredskap 
Reverse engineering

Reverse engineering

Reverse engineering gör det möjligt att snabbt kopiera reservdelar för pumpar, som är svåra eller omöjliga att få tag på.

 • Kopiera reservdelar enkelt
 • Kvalitet som originalet