Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Utbildning

Utbildning

Utbildning för framtiden

Vi anordnar tekniska utbildningar och seminarier.

KSB erbjuder ett omfattande utbud av utbildningar och seminerier. Vi anpassar utbildningen efter dina behov och önskemål så att din personal breddar sin kompetens inom pumpar och ventiler.

Vi håller utbildningar och seminarier inom våra områden som är mycket uppskattade av våra kunder. Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska moment och kan givetvis skräddarsys efter era önskemål.

Har ni frågor eller önskar diskutera utbildning som skulle passa er, vänd dig till din kontaktperson på KSB.