Kundvagn
Klart vatten flyter genom ett schakt i en bassäng

Vatten

Vattenpumpar och ventiler från KSB används framgångsrikt över hela världen

Pålitliga pumpar och ventiler, innovativ teknik, omfattande service: för säker och effektiv vattenavtappning, vattenhantering och vattenfördelning.


Optimala specialistprodukter för hela vattenkretsloppet

.Friskt och rent vatten varje dag: en utmaning för vattentekniken. Dagens vattenanläggningar måste klara av alla tänkbara krav. De får inte sluta fungera samtidigt som de ska arbeta kostnads- och energieffektivt – i flera årtionden. Med andra ord: vid planering, anläggningskonstruktion och drift behövs en erfaren partner som är väl förtrogen med arbetet och kan välja rätt produkter. Det vill säga pumpar och ventiler som ger säker drift till låga kostnader.

Vare sig det gäller vattenavtappning, vattenbehandling eller vattentransport: KSB har pumpar och ventiler för vattnets hela kretslopp. Som ett av de ledande företagen på marknaden har KSB ett brett utbud av högklassiga vattenpumpar och ventiler som alla arbetar extra effektivt och pålitligt. På så sätt säkerställer KSB att anläggningar inom vattenteknik kan arbeta på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Produkter från KSB optimerar driften eftersom de alltid är perfekt anpassade för mediet och användningsområdena. Årtionden av erfarenhet i kombination med forskning och utvecklingsarbete i världsklass ger produkter och tjänster av högsta kvalitet. Därför kan du vara säker på att dina anläggningar är säkra, problemfria och har låga livscykelkostnader. Du har dessutom hjälp av omfattande rådgivning och hög servicekompetens.

Vattenteknik

Dricksvattenbassäng i ett vattenverk

Vattenberedning

Som en erkänd specialist i hela världen för vattenberedning sätter KSB standarden inom vattenreningsverk och avsaltningsanläggningar – i Paris likaväl som i New York, Sao Paulo, Sydney eller Singapore.

Bojar begränsar vattenskyddszonen i Bodensjön

Vattenförsörjning

Vatten är värdefullt. För att utvinna det som dricksvatten, används pumpar från KSB – oavsett om vattenavtappningen ur brunnar eller vid avtappning från ytvatten.

Klart vatten flyter genom ett rör i ett vattendrag

Vattenförsörjning och vattentransport

För försörjning av allt fler människor måste dricksvatten transporteras säkert och effektivt över långa sträckor. KSB hanterar denna uppgift med lyckat resultat – i hela världen.

Ritning över faserna i produktens livscykel

Service med KSB SupremeServ innebär att vara mycket väl omhändertagen

Från den personliga rådgivningen via monteringen och idrifttagningen till underhåll och reparation: KSB SupremeServ erbjuder dig omfattande service och reservdelar till pumpar, ventiler och annan utrustning – även till andra tillverkares produkter. Mer än 3 500 specialister i över 190 servicecentra i hela världen som du kan nå dygnet runt, sju dagar i veckan. Koncentrera dig på din kärnverksamhet – vi tar hand om resten.