Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Bassänger i ett reningsverk

Avlopp

Pålitlig transport av avloppsvatten och spillvatten med produkter från KSB

Överallt där människor bor eller arbetar uppstår avloppsvatten. Det måste avlägsnas och renas på ett säkert sätt. Först då kan det återgå till det naturliga kretsloppet.

Inom avloppsvattenteknik sker det på bästa sätt med avloppspumpar från KSB

Spill- och avloppsvatten ställer höga krav på anläggningar, komponenter och material. Pumpar kan sättas igen och risken för driftstopp är hög. Det har operatören verkligen inte råd med. Ett fel hotar inte bara ekonomin utan hela säkerheten. Här efterfrågas driftsäkra avloppspumpar och ventiler som är lika pålitliga som de är energi- och kostnadseffektiva.

Högvattenskydd ställer särskilt höga krav: hur länge pumparna än har varit ur drift så måste de genast kunna sättas igång.

Eftersom KSB är ledande på marknaden är man rätt partner för problemlös och ekonomisk drift. KSB levererar pumpar och ventiler för avloppsvattenteknik som arbetar säkert och effektivt även under de svåraste förutsättningarna – vare sig det gäller rening av avloppsvatten eller högvattenskydd.

Avloppspumpar och ventiler från KSB är perfekt anpassade för mediet och användningsområdena. Högklassiga komponenter ger en störningsfri drift – även när kraven är som hårdast, till exempel vid arbete med industriavloppsvatten. 

Årtionden av erfarenhet och stort praktiskt kunnande gör KSB till den bästa partnern för anläggningsoptimering. KSB är även ledande inom forskning och utveckling – vilket ytterligare förbättrar produkternas och tjänsternas kvalitet. Därför kan du vara säker på att dina avloppsvattenreningsanläggningar har hög säkerhet, lågt underhållsbehov och har låga livscykelkostnader.

Omfattande rådgivning och världsomspännande service i världsklass för KSB:s erbjudande komplett.


Vad KSB erbjuder inom området

De allt högre kraven på ren miljö leder till att nya reningsverk och pumpstationer för avloppsvatten byggs över hela världen. Det finns mycket arbeta att ta igen inom miljötekniken, vilket framför allt utanför Europa leder till nya utmaningar och stora projekt.

Pumpar, ventiler och tjänster från KSB ger en miljömedveten och effektiv hantering av avloppsvatten. Vare sig det gäller avloppsvattentransport, rening av avloppsvatten, disponering avloppsvatten eller högvattenskydd och oavsett om det gäller hushåll, kommuner eller industrier så ger KSB:s mångåriga erfarenhet inom avloppsvattenteknik problemfria processer. Varsam hantering av naturen är lika viktigt för KSB som effektiva produkter och tjänster med hög kvalitet.

Allt det garanteras av KSB:s avloppsvatten-, spillvatten-, dränerings- och högtryckspumpar samt blandare och rör. De används inom reningsverk, behandling av industriavloppsvatten, pumpstationer för avloppsvatten, slamdränering, kommunal dränering och pumpstationer för avloppsvatten. Europas djupaste pumpstation för avloppsvatten i Sankt Petersburg är bara ett exempel på KSB:s kompetens inom avloppsvattenteknik. Även inom högvattenskydd hjälper pumpar, ventiler och tjänster från KSB till att skydda hem och rädda liv.

Användningsområden för avloppsvattenteknik

Man i regnrock på en översvämmad gata

Översvämningsskydd

Varje år faller hundratusentals människor offer för höga vattennivåer och översvämningar. Dräneringspumpar från KSB hjälper till att skydda hem och rädda liv.

Flygfoto av ett reningsverk

Rening av avloppsvatten

KSB sätter standarderna inom behandling av avloppsvatten i hela världen. Reningsverket i Shanghai, ett av de största i Asien, är endast ett av exemplen där KSB-produkter övertygar.

Avloppsvattenkana med avloppsvatten

Hantering av avloppsvatten

Med den växande befolkningen blir även transport av avloppsvatten allt viktigare. KSB erbjuder kommuner och industriföretag effektiva pumpar och ventiler.