Kundvagn
Avloppsvattenkana med avloppsvatten

Hantering av avloppsvatten

Perfekt hantering av avloppsvatten – med produkter från KSB

Med den växande befolkningen blir även transport av avloppsvatten allt viktigare. KSB erbjuder kommuner och industriföretag effektiva pumpar och ventiler.

Utmaningen med avloppsvatten: en problemfri, effektiv hantering

I anläggningar för hantering av avloppsvatten gäller absolut driftsäkerhet. Samtidigt måste de pumpar och ventiler som används vara energieffektiva för att hålla de totala driftkostnaderna låga. En svår uppgift, eftersom mängden avloppsvatten som ska disponeras och transporteras ökar i hela världen.

Även spillvattnets sammansättning blir alltmer problematisk: Det innehåller allt mer fasta partiklar och – beroende på åtgärder för att spara på vattnet –allt mindre vatten. Här krävs innovativa lösningar och en färdigutvecklad teknik. De använda pumparna måste hålla länge, får inte sättas igen och bör arbeta så energieffektivt som möjligt. Även industriellt avloppsvatten ställer höga krav på de använda pumparna och ventilerna. Dessa måste vara extra slitstarka och korrosionsbeständiga.


Med KSB hanterar du ditt avloppsvatten säkert och effektivt

Inom området transport av avloppsvatten och disponering av avloppsvatten erbjuder KSB spillvattenpumpar, vilka alltid säkerställer en felfri drift. Även under extrema förhållanden går det att driva produkter från KSB ekonomiskt och energibesparande. Tillsammans med dig optimerar vi anläggningen och sänker systematiskt dina driftkostnader.

För kommuner, städer och industriföretag har KSB omfattande lösningar för transport av avloppsvatten redo -oavsett om det gäller dränering av ytvatten eller transport av aggressivt industriavloppsvatten: Med KSB pumpar och ventiler kan du transportera och disponera ditt avloppsvatten säkert, med litet underhållsbehov och effektivt – i pumpstationer för avloppsvatten och spillvatten, liksom även vid regnvattenhantering. Även erbjudanden för bostadsområden med hög grundvattennivå eller för byggnader i vattenskyddsområden hör till KSBs sortiment.


Innovativ och mycket effektiv hantering av avloppsvatten – det står KSB för

Avloppspumpar från KSB har effektiva motorer, igensättningsfria pumphjul och slitstarka material. I KSB fabrikslaboratorium utvecklas material, vilka inte ens korroderande och slipande avloppsvatten med hög andel fasta partiklar kan rå på. Komponenter med lång livslängd, vilka trotsar alla utmaningar under årtionden, utgör därmed grunden för långsiktiga låga kostnader vid transport av avloppsvatten.

KSB erbjuder avloppspumpar med olika konstruktionstyper och kan på så sätt leverera en passande produkt för varje utmaning: exempelvis pumpen Amarex KRT med dränkbar motor och den torrt uppställda avloppspumpen Sewatec, som med sina igensättningsfria pumphjul, med stora, fria genomflöden även vid stor belastning med fasta partiklar sörjer för en effektiv transport av avloppsvatten. KSB-Amajet-systemet används överallt där bassäng och uppsamlingskanaler måste renas effektivt. Till detta kommer tillförlitliga ventiler såsom skjutspjällventil HERA BD, vilken bland annat används för avstängning av rörledningarna vid underhållsarbeten.

Dessutom understödjer KSB tillämpningsspecialister projekterare, anläggningskonstruktörer och driftchef med talrika ingenjörstjänster såsom CFD-flödesanalyser. Modelltester som erbjuds av KSB hjälper då till med att optimera anläggningen redan från början – såsom till exempel inloppsförhållandena eller flödeshastigheten i inloppskammaren. Och med de intelligenta programvarulösningarna KSB Helps och KSB EasySelect kan pumpar dimensioneras optimalt.

Tjänsteutbudet avrundas av omfattande erfarenhet med stora projekt, vilken KSB har byggt upp genom sin närvaro på marknaden under årtionden. Ett bevis för detta är bland annat Europas lägst belägna avloppspumpstation i Sankt Petersburg, i vilken effektiva KSB-avloppspumpar används.

Europas djupaste pumpstation för avloppsvatten finns i S:t Petersburg

Vårt erbjudande

KSB har ett brett sortiment för hantering av avloppsvatten

 • Torruppställda avloppspumpar
 • Dränerings- och spillvattenpumpar
 • Inlinepumpar
 • Blandare / omrörare / bassängrengöringsanordningar
 • Rörhuspumpar
 • Pumpar med dränkbar motor

Användningsområden är

 • Hantering av avlopps- och spillvatten
 • Transport av avloppsvatten
 • Pumpstationer för avloppsvatten
 • Bassängrengöring
 • Brandbekämpning
 • Trycksatt avloppssystem
 • Dränering
 • Pumpstationer
 • Regnvattenavlastning
 • Pumpstationer för spillvatten

Dina fördelar

 • Välj ut den perfekta produkten från vårt breda sortiment av pumptyper för alla processer inom disponering av avloppsvatten
 • Kompetent rådgivning inom planering, anläggningskonstruktion och drift som baseras på mångårig internationell erfarenhet
 • Rätt dimensionering av pumpar och val av ventiler med KSB Helps och KSB EasySelect
 • Pålitlig, internationell leverantör med över 150 års erfarenhet av pumpar, ventiler och service
 • Service- och reservdelslösningar som täcker hela livscykeln samt service dygnet runt genom drygt 3 000 specialister i över 170 servicecentra i hela världen

Hitta rätt pumpar för disponering av avloppsvatten nu

Oavsett om det gäller industriell eller kommunal transport av avloppsvatten: KSB erbjuder rätt produkt för alla krav.

Amarex KRT

Amarex KRT

Horisontal eller vertikal dränkbar motorpump med ett steg som blockaggregat med olika pumphjulsutföranden av nästa generation i våt- eller torruppställning, stationär eller transportabel med energisparmotor, kan fås i explosionsskyddat utförande.

Sewatec

Sewatec

Horisontal- eller vertikaluppställd spiralhuspump med olika pumphjulsformar av nästa generation med tryckfläns enligt DIN och ANSI-standard, tillgänglig i explosionssäker konstruktion.

Amaline

Amaline

Våtinstallerade horisontella propellerpumpar med dränkbar motor, drivna direkt eller med rak växel, ECB-propeller med 3 fasta fiberavvisande skovlar, med en skruvfri anslutning till tryckledningen. Explosionsskyddat utförande finns tillgängligt.

Hitta rätt ventiler för disponering av avloppsvatten nu

HERA-BD

HERA-BD

Slidventil enligt DIN/EN i inklämt utförande, med endelat eller tvådelat hus av gjutjärn med kulgrafit, tätar på båda sidorna, med packboxpackning, ej stigande spindel, korrosionsskydd genom epoxibeläggning.

COBRA-SGP/SGO

COBRA-SGP/SGO

Avstängningsventil enligt DIN/EN med flänsar, kil med elastomerbeläggning, bröstfläns, roterande spindel, invändig spindelgänga, hus av gjutjärn med kulgrafit.

SISTO-KB

SISTO-KB

Membranventil enligt DIN/EN med flänsar, i genomgångsform, tätning i genomföringen och utåt genom inlagt membran, flödesgynnande hus, med hel genomföring, hus med beläggning eller foder, lägesindikering med integrerat spindelskydd, från DN 125 med gängbussning, alla funktionsdelar är anordnade utanför driftmediet, underhållsfri.

Håll dig uppdaterad!

Missa inte den senaste informationen om KSB-pumpar, ventiler och tjänster och anmäl dig idag

 • Håll dig uppdaterad med vårt e-nyhetsbrev
 • Få värdefulla insikter och exklusiva kampanjer via e-post
Nyhetsbrev
Ritning över faserna i produktens livscykel

Service med KSB SupremeServ innebär att vara mycket väl omhändertagen

Från den personliga rådgivningen via monteringen och idrifttagningen till underhåll och reparation: KSB SupremeServ erbjuder dig omfattande service och reservdelar till pumpar, ventiler och annan utrustning – även till andra tillverkares produkter. Mer än 3 500 specialister i över 190 servicecentra i hela världen som du kan nå dygnet runt, sju dagar i veckan. Koncentrera dig på din kärnverksamhet – vi tar hand om resten.

KSB mekaniska tätningar

KSB mekaniska tätningar

Den mekaniska tätningen (GLRD) en av de viktigaste komponenterna i alla pumpar. Dessa egenutvecklade axeltätningar från KSB är en garant för effektiv drift av pumpanläggningen.

 • Längre livslängd
 • Sänkta kostnader för underhåll och reservdelar