Kundvagn
Fartyg för kolvätebearbetning och kolväteslagring till havs nära ett offshore-oljefält

Upstream-olje- och gasproduktion

KSB-pumpar ger flexibla, kraftiga pumplösningar till våra upstream-partners.

I olje- och gasindustrin är upstream-branschen produktionskällan. Det är också där som några av våra tuffaste pumpar tar sig an det mest extrema. 

Extrema utmaningar kräver de tuffaste upstream-pumplösningarna

Oavsett om du ansvarar för en produktionsplattform eller ett FPSO-fartyg, hyr maskiner till upstream-baserade onshore- eller offshore-operatörer, behöver du utrustning som kan hantera en mängd utmanande krav: extremt tunga laster, höga tryck, extrema temperaturer, kritiska vätskor samt stränga säkerhets- och miljökrav. Inget av detta skulle vara möjligt utan branschens mest robusta pumpar.

Vi konstruerar robust pumputrustning för olje- och gastillämpningar i upstream-sammanhang

Vi erbjuder ett brett sortiment av upstream-pumplösningar, från tekniskt planerade upstream-processpumpar till universalpumpar, kemikaliepumpar och centrifugalpumpar för upstream-verksamheter. Våra robusta upstream-pumpar extraherar, behandlar och hanterar utflödet från borrningar innan det skickas nedåt i leveranskedjan. KSB-produkter hjälper dig också att säkerställa tillförlitlig separation, lagring och kassering av frätande biprodukter som producerat vatten, salter, sulfider, havsvatten och fasta ämnen.

 • Våra extra kraftiga OH2-processpumpar från RPH- och RPHb/d-serien uppfyller (eller överträffar) API-kraven för olje- och gasindustrin
 • När det gäller tillförlitlig drift vid höga tryck samt extrem belastning hjälper våra CHTR- och CHTRa-pumpar dig att uppfylla målen för plattformen eller fartyget på ett effektivt och tillförlitligt sätt.
 • De vertikala centrifugalpumparna med högt tryck från vår WKB/WKTR-serie är tillverkade för kolväten och petrokemiska tillämpningar samt för andra hanteringskrav där NPSHA är av största vikt.
 • Våra dränkbara RPH-V-pumpar har även ett vertikalt utförande och är utformade för långvarig drift. KSB-pumpar är byggda för olje- och gasindustrins extrema förhållanden.

En extra ansträngning: KSB erbjuder optimerad verksamhet till dig som upstream-partner

Vi vet att du förväntar dig största möjliga tillförlitlighet från din upstream-utrustning för att klara snäva produktionstakter under de tuffaste förhållandena. De beprövade KSB-pumparnas kvalitet håller processerna igång smidigt och i enlighet med de högsta säkerhetskraven. Tack vare extremt robusta material som är tillverkade för att motstå slitage och korrosion klarar KSB-pumparna de extrema förhållanden inom processerna för olja och gas i upstream-området och är konstruerade enligt tunga standarder (API 610 och högre). Dessutom levererar vi inte bara enastående produkter, utan även omfattande service – från installation och driftsättning till inspektion, underhåll och reparation på plats.

Kort sagt vänder sig våra utvinnings- och produktionspartner till oss för överlägsen säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet – tack vare utrustning som levererar i alla avseenden.

Vår portfölj

KSB erbjuder en bred portfölj för onshore- och offshoreproduktion:

 • Tekniskt planerade processpumpar med breda flödes- och tryckområden
 • Standardiserade kemikaliepumpar med tätningsfri driftmöjlighet
 • Universalpumpar för vattenhanterings- och vattenstyrsystem
 • Pumpar för vätskor med fasta partiklar
 • Mekaniska tätningar och tätningsspolningar
 • Beställningsanpassade pumpaggregat som omfattar drivenheter, tillbehör, instrumentering och styrsystem

Exempel på användningsområden

 • Starka vätskor som innehåller gas och blandade medier med flytande fasta partiklar
 • Högflyktiga kolväten och vätskor som är mycket trögflytande vid högt tryck och höga temperaturer
 • Riskfyllda processer med sura vätskor och vätskor med vätesulfid och koldioxid
 • Koncentrerade frätande vätskor i produktionsflödet
 • Havsvatten med hög salthalt som kräver kontroll av biologisk tillväxt

Fördelar för dig

 • Flexibla och tillämpningsspecifika lösningar tack vare en bred produktportfölj
 • Tillförlitlig pumpning och inneslutning av de mest svårbehandlade vätskorna – i enlighet med de högsta säkerhetsstandarderna
 • Lösningar för extrema förhållanden genom användning av slitstarka och korrosionsbeständiga material 
 • Minskade totala ägandekostnader tack vare innovativ teknik
 • Optimerade hydrauliksystem för säkerställning av energieffektiv drift
 • Omfattande service – från installation och driftsättning till inspektion, underhåll och reparation på plats

RPH

RPH

Horisontell radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ OH2, enstegs med enkelsugande radialhjul och pumpfötter mitt för axlen, ev. med sugpumphjul (Inducer). ATEX-utförande tillgängligt.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horisontellt, radialdelat spiralhuspump lagrat på båda sidor enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty) typ BB2, med radialhjul, enkel- eller dubbelsugande, ett eller två steg, pumpfötter mitt för axeln. ATEX-utförande tillgängligt.

CHTR

CHTR

Horisontell högtrycksmantelhuspump med radialhjul, enkel- och dubbelsugande, flera steg, med flänsar/svetsstutsar enligt DIN, API 610 och ANSI.

RPH-V

RPH-V

Vertikal enstegs-sumppump enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ VS4 med inbyggt axiallager och separat tryckledning. ATEX-utförande tillgängligt.

WKTR

WKTR

Vertikalt upphängd, axeldriven skovelhuspump med dubbla väggar och med inbyggt axiallager och utlopp genom stigarrör enligt API 610/ISO 13709 (VS6). Tillgänglig i en- och flerstegskonfiguration samt med första steget i enkelsugande utförande.

Ritning över faserna i produktens livscykel

Service med KSB SupremeServ innebär att vara mycket väl omhändertagen

Från den personliga rådgivningen via monteringen och idrifttagningen till underhåll och reparation: KSB SupremeServ erbjuder dig omfattande service och reservdelar till pumpar, ventiler och annan utrustning – även till andra tillverkares produkter. Mer än 3 500 specialister i över 190 servicecentra i hela världen som du kan nå dygnet runt, sju dagar i veckan. Koncentrera dig på din kärnverksamhet – vi tar hand om resten.

Energieffektivitetsrådgivning (Fluid Future)

Energieffektivitets­rådgivning

Optimera energieffektiviteten på din anläggning i fyra steg med FluidFuture®. KSBs systematiska förfarande garanterar maximal energibesparing.

 • Systematisk analys
 • Tydliga åtgärdsrekommendationer
Inspektionsservice

Inspektionsservice

KSBs inspektionsservice sörjer med regelbunden pumpinspektion och pumpunderhåll för säker drift och hög tillgänglighet för din anläggning.

 • Förebygg driftstopp
 • Dygnet-runt-beredskap 
Reverse engineering

Reverse engineering

Reverse engineering gör det möjligt att snabbt kopiera reservdelar för pumpar, som är svåra eller omöjliga att få tag på.

 • Kopiera reservdelar enkelt
 • Kvalitet som originalet