Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Metalltillverkning

Metalltillverkning med KSB: när pumparna utför det svåraste arbetet

Inom metalltillverkning är alla material krävande.  Aggressiva substanser och extrema förhållanden kräver produkter som klarar det mesta – precis som pumparna från KSB.


Industripark i skymning

Metalltillverkning ställer otroligt höga krav på pumparna

Vid tillverkning av järn, stål, aluminium, koppar och zink pumpas olika medier under mycket olika processer. Några exempel är kemiskt aggressiva vätskor samt processvatten med slitande partiklar, delvis avsaltat vatten, havsvatten, avloppsvatten med hög andel fasta partiklar och till och med slam.

Här krävs olika pumpar som tillsammans bildar en kraftfull, säker och effektiv anläggning. Och eftersom det handlar om processer med aggressiva medier och extra kritiska förlopp är automatisk övervakning särskilt effektiv.


När det går hett till måste man hålla huvudet kallt

Vare sig det gäller högtrycks- eller kolvpumpar: KSB:s produkter klarar extrema temperaturer och aggressiva vätskor med bravur. På verk i hela världen möjliggör deras tålighet och långa livslängd felfri och energieffektiv metalltillverkning med låga driftskostnader – vare sig pumparna vattenkyler komponenter, rengör rökgaser eller bearbetar material med högtryck.

I egenskap av specialist inom metalltillverkning med kunskap i världsklass erbjuder KSB inte bara rätt lösning för alla behov utan även omfattande stöd vid övervakning, modernisering av befintliga processer och planering av nya anläggningar.


Pumpar från KSB höjer kapaciteten – inte kostnaderna

Industripumpar från KSB sätter standarden över hela världen och är extra användbara vid pumpning av aggressiva vätskor inom metalltillverkningen. Med hjälp av sin stora kunskap inom ämnet vidareutvecklar KSB ständigt sina beprövade pumpar och ventiler. KSB bedriver intensiv forskning på ny teknik och tar fram nyskapande material för pumphus och lagerteknik.

Tack vare de ändamålsenliga materialen och tätningarna kan även de mest krävande medier pumpas. Slitstarka material och PolySic-beläggningar ger driftstider över genomsnittet.

Produktionsprocessernas kvalitet kan höjas ytterligare genom installation av en varvtalsreglerad pump. På så sätt styrs inte bara flödesmängden utan även processtrycket. KSB PumpDrive anpassar snabbt, exakt och steglöst varvtalet efter behoven. PumpMeter är även ett effektivt verktyg för att övervaka pumparnas effektivitet.

Vårt erbjudande

KSB har ett brett sortiment för metalltillverkning

 • Dränkbara pumpar
 • Pumpar för fasta partiklar/slurrypumpar
 • Pumpar för konventionella kretslopp i kraftverk
 • Högtryckspumpar
 • Drivteknik
 • Varvtalsreglering
 • Lågtryckscentrifugalpumpar

Användningsområden är

 • Pumpning av kemiskt aggressiva medier
 • Pumpning av processvatten/procesavloppsvatten med varierande andelar fasta partiklar
 • Råmaterialbehandling (koksverk, malmbehandling)
 • Vattenkylning av komponenter
 • Tvättning, rengöring, spolning och betning
 • Valsning och förädling
 • Behandling av avloppsvatten

Dina fördelar

 • Med sin specialistkunskap i världsklass kan KSB erbjuda rätt lösningar för alla behov
 • Pumparna har hög kapacitet även vid höga temperaturer och aggressiva medier
 • Lång livslängd och tåliga produkter ger energi- och kostnadseffektiva processer
 • Ändamålsenliga material och tätningar för pumpning av krävande medier
 • Övervakning och varvtalsreglering för optimering av produktionsprocessen
 • Omfattande service – vare sig det gäller inspektion, underhåll eller reparation på plats

Etabloc

Etabloc

Enstegs spiralhusblockpump, effekt enligt EN 733, med utbytbar axelhylsa och spaltringar, med motormonterat varvtalsregleringssystem. Med KSB SuPremE, en magnetlös synkronreluktansmotor i effektivitetsklassen IE4/IE5 enligt IEC TS 60034-30-2:2016, för drift av varvtalsregleringssystem typ KSB PumpDrive 2 eller KSB PumpDrive 2 utan rotorlägesgivare. Fästpunkter enligt EN 50347, kåpmått enligt DIN V 42673 (07-2011). ATEX-utförande tillgängligt.

Etanorm-R

Etanorm-R

Horisontell spiralhuspump, ett steg (pumpstorlek 125-500, två steg), med lagerkonsol, i processuppbyggnad, med utbytbara axelhylsor/axelskyddshylsor och spaltringar, med magnetfri KSB SuPremE-motor i effektivitetsklass IE4/IE5 och varvtalsregleringssystem PumpDrive, ATEX-utförande finns

KWP-Bloc

KWP-Bloc

Horisontal och vertikal radialdelad spiralhuspump i blockkonstruktion, ett steg, enkelsugande med flera pumphjulsutformningar: stängt flerkanalshjul, öppet pumphjul med flera blad och friströmshjul.

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

Självkyld frekvensomformare med modulär konstruktion, vilken möjliggör en steglös varvtalsjustering för asynkrona och synkrona reluktansmotorer via analoga standardsignaler, fältbuss eller manöverenhet. Tack vare självkylningen är PumpDrive möjlig att montera på motorn, på väggen alternativt i ett kopplingsskåp. Reglering av 2 till 6 pumpar utan ytterligare regulator.

Håll dig uppdaterad!

Missa inte den senaste informationen om KSB-pumpar, ventiler och tjänster och anmäl dig idag

 • Håll dig uppdaterad med vårt e-nyhetsbrev
 • Få värdefulla insikter och exklusiva kampanjer via e-post
Nyhetsbrev
Ritning över faserna i produktens livscykel

Service med KSB SupremeServ innebär att vara mycket väl omhändertagen

Från den personliga rådgivningen via monteringen och idrifttagningen till underhåll och reparation: KSB SupremeServ erbjuder dig omfattande service och reservdelar till pumpar, ventiler och annan utrustning – även till andra tillverkares produkter. Mer än 3 500 specialister i över 190 servicecentra i hela världen som du kan nå dygnet runt, sju dagar i veckan. Koncentrera dig på din kärnverksamhet – vi tar hand om resten.

Inspektionsservice

Inspektionsservice

KSBs inspektionsservice sörjer med regelbunden pumpinspektion och pumpunderhåll för säker drift och hög tillgänglighet för din anläggning.

 • Förebygg driftstopp
 • Dygnet-runt-beredskap 
KSB mekaniska tätningar

KSB mekaniska tätningar

Den mekaniska tätningen (GLRD) en av de viktigaste komponenterna i alla pumpar. Dessa egenutvecklade axeltätningar från KSB är en garant för effektiv drift av pumpanläggningen.

 • Längre livslängd
 • Sänkta kostnader för underhåll och reservdelar