Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Pumpar, ventiler och mycket mer: KSB:s produkter

Produkter

KSB är en ledande global tillverkare av pumpar och ventiler. Dessutom erbjuder företaget ett omfattande utbud av tjänster. Produkterna används inom processindustri, VVS, vatten- och avloppshantering samt inom energiteknik och gruvdrift.

Några av KSB:s viktigaste produkter är:

Industriventiler

KSB tillhandahåller industriventiler och servicetjänster för olika områden inom VVS eller industriteknik samt inom den sterila processtekniken.

Dränkbara pumpar

Dränkbara pumpar används över hela världen inom flera olika områden. KSB erbjuder pålitliga lösningar för alla dessa olika krav. Läs mer om våra dränkbara pumpar här.

Vattenförsörjningssystem för hushåll

Med ett vattenförsörjningssystem för hushåll kan dyrt ledningsvatten ersättas av regn-, service- eller grundvatten inom flera områden – flexibelt, kostnadseffektivt och framför allt helt oberoende av den offentliga vattenförsörjningen.

Cirkulationspumpar

KSB erbjuder omfattande kunskap inom cirkulationspumpar och erbjuder ett brett utbud av pumpar för värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylsystem samt allmänna cirkulations- och dricksvattensystem. Ta del av den här innovativa tekniken nu!

Vattenpumpar

KSB sätter standarder över hela världen med sina avancerade, robusta och tillförlitliga vattenpumpar. Även du kan dra nytta av våra produkter. Läs mer om deras fördelar.

Högeffektiva pumpar

Högsta kapacitet, brett utbud – det är vad en högeffektiv pump från KSB innebär. De toppmoderna cirkulationspumparna finns tillgängliga i vitt skilda tekniska utföranden och kan användas inom många olika områden. Läs mer från en av marknadsledarna för pumpar.

Värmecirkulationspumpar

KSB:s värmepumpar är moderna högeffektiva pumpar för cirkulations- och värmesystem och minskar energiförbrukningen inom VVS och industrier flera gånger om. Ta del av mer information här.

Backventiler

KSB:s backventiler förhindrar returflödet av vätskor och förhindrar därmed att till exempel sugledningen mellan pump och matarställe töms. På så sätt är din pump alltid redo att användas.

Centrifugalpumpar

KSB tillhandahåller alltid rätt pump och omfattande tjänster för varje tillämpningsområde. Nästan alla pumpar baserar sig på principen hos en centrifugalpump. 

Pumpstyrning

En tillförlitlig pumpstyrning är oumbärlig för en behovsstyrd pumpdrift. KSB erbjuder elektronisk pumpstyrning för maximal effektivitet och säkerhet vid hantering av vätskor inom industri- och VVS.

Spillvattenpumpar

Transportera och hantera avloppsvatten på ett effektivt sätt med KSB:s pumpar för spillvatten och avloppsvatten. Vi erbjuder individuella pumpar för privathushåll och industri.

Vridspjällventiler

KSB:s vridspjällventiler har varit en framgångssaga i mer än 50 år. Vridspjällventiler används ofta eftersom de ger många tekniska fördelar.

Avstängningsventiler

Driftsäkerhet och energieffektivitet – det är vad avstängningsventiler från KSB innebär. Tack vare sina optimala isoleringsegenskaper minimeras värmeförluster avsevärt i industriella och tekniska processer. Dessutom är avstängningsventilerna helt underhållsfria.

Kulventiler

Hög tryckbärande kapacitet, bra täthet och lågt underhållsbehov – en kulventil från KSB är en tillförlitlig ventil för gas, olja, kolväte och andra icke-korrosiva medier.

Pumpstationer för avloppsvatten

KSB:s avlopps- och spillvattenpumpstationer tar hand om avloppsvatten av alla slag på bästa sätt utan risk för återflöde. Läs mer om fördelarna med dessa enheter.

Kilslidventiler

Kilslidventiler från KSB för säker avstängning av vätskor, gaser och ångor i rörledningarna. Kan användas inom industri-, vatten-, energi- och VVS-teknik.

Borrhålspumpar

Borrhålspumpar från KSB förlitar sig på den beprövade kvaliteten hos KSB:s dränkbara pumpar och säkerställer en effektiv vattenförsörjning.

Pumpar

Pumpar från KSB används över hela världen inom industri-, VVS--, vatten-, och energiteknik samt inom alla områden inom automation och drivteknik.

Mekaniska tätningar

Den mekaniska tätningen i KSB:s pumpar tätar den roterande axelns utlopp från centrifugalpumpens hus. Tätningen ser till att pumpmedier inte kan tränga ut från pumpen – eller endast i mycket liten utsträckning. På en roterande centrifugalpump med mekanisk tätning (GLRD) glider två tätningsytor mot varandra.

Smutsfilter

Oavsett om de används i värmesystem, kylsystem eller i industrianläggningar: Ett smutsfilter från KSB förebygger inte bara föroreningar eller skador som uppstår av fasta ämnen, utan sänker även behovet av underhåll och rengöring av anläggningen avsevärt.

Reglerventiler

I värmesystem, luftkonditioneringssystem eller kylkretsar: Med en reglerventil från KSB kan volymflödet i ledningssystemet regleras optimalt, vilket gör att enskilda förbrukar inte över- eller undermatas.

Inlinepumpar

Hög prestanda, kompakt utförande och flexibla installationsalternativ – det är vad inlinepumpar från KSB innebär. Läs mer!

Högtryckspumpar

KSB:s högtryckspumpar är mångsidiga i användningen. Typiska exempel är tryckstegrings- och bevattningssystem. Läs mer här.

Tryckstegringssystem

Tryckstegringssystem och pumpar från KSB ökar trycket på ett optimalt och effektivt sätt. Hitta rätt tryckstegringssystem för din applikation.

Regnvattenpumpar

Högkvalitativa regnvattenpumpar från KSB: Det bästa valet för hushållsvattenförsörjningssystem och pumpstationer för dagvatten. Läs mer här.