Kundvagn
Mekaniska tätningar från KSB

Mekaniska tätningar från KSB för en mängd olika tillämpningar

 • Ser till att mediet inte kan tränga ut från pumpen - eller endast i mycket liten utsträckning
 • En av de viktigaste komponenterna i varje pump
 • Säkerställer en säker och effektiv drift av din anläggning
 • Ser till att mediet inte kan tränga ut från pumpen - eller endast i mycket liten utsträckning
 • En av de viktigaste komponenterna i varje pump
 • Säkerställer en säker och effektiv drift av din anläggning

Med mekaniska tätningar från KSB ökar du pumparnas driftsäkerhet och livslängd.

Mekaniska tätningar (GLRD) är viktiga när det gäller tätning av roterande axlar. Det innebär att de på ett tillförlitligt och säkert sätt tätar den roterande axelns utlopp från centrifugalpumpens hus. Tätningarna ser till att mediet som ska transporteras blir kvar i systemkretsen, förhindrar utsläpp och skyddar på så sätt miljön från föroreningar. Samtidigt främjar den optimala axeltätningen i form av en mekanisk tätning största möjliga lönsamhet och driftsäkerhet för pumparna. Orsaken till det är att den största delen av alla reparationer beror på tätningsproblem.

Mekaniska tätningar från KSB spelar en avgörande roll här: De utmärker sig med en robust design, servicevänlig montering och optimal integration i tätningskammaren. Det här garanterar en säker och effektiv drift av din anläggning.

KSB:s mekaniska tätningar täcker ett brett spektrum av tillämpningar och pumpmedier. Den mekaniska tätningen presterar bra vid både lågt och högt tryck och olika periferihastigheter. En ytterligare stor fördel med den mekaniska tätningen jämfört med andra tätningar är dess kompakta konstruktion, låga friktion, enkla underhåll och låga läckage. Till skillnad från andra tätningssystem kan mekaniska tätningar även användas i varvtalsstyrda pumpar utan problem – en fördel som inte bör underskattas när det gäller miljöskydd, kostnader och energieffektivitet.

Fördelar med mekaniska tätningar från KSB

 • Längre livslängd för pumpen/anläggningen och därmed minskade kostnader för underhåll och reservdelar
 • En kontaktperson för hela systemet: Service, pump, mekanisk tätning
 • Flera mekaniska KSB-tätningar kan användas i KSB-pumpar och i pumpar från andra tillverkare.
 • Högkvalitativ teknik till låga kostnader
 • Specialmaterial tillgängliga
 • Professionell monterings- och reparationsservice
 • Reservdelar och reparationssatser för alla mekaniska tätningar från KSB
 • Maximal tillgänglighet och säkerhet för anläggningen

Mekaniska tätningar. Kort förklaring.

Optimala tätningar ökar driftsäkerheten

De så kallade glidringarna trycks ihop av hydrauliska och mekaniska krafter. En glidyta är ansluten till den roterande pumpaxeln och den andra till pumphuset. På grund av den fjäderbelastade tätningens flexibilitet kompenseras drivaxelns axiella eller radiella rörelser i begränsad utsträckning.

I tätningsspalten på den mekaniska tätningen – mellan de två glidytorna – finns en smörjfilm som väsentligt påverkar den mekaniska tätningens funktion. Avståndet mellan de två ytorna, den så kallade spaltbredden, påverkas av flera faktorer. Dessa omfattar bland annat glidytornas egenskaper, trycket som ska tätas och glidhastigheten. Vätskefilmen minskar friktion mellan ytorna i så stor utsträckning som möjligt och förhindrar därigenom slitage mellan glidytorna.

Läckage: Droppar eller ånga tränger ut

I princip tränger alltid en mycket liten mängd av pumpmediet ut från en mekanisk tätning: Experter talar om läckage. Om den mekaniska tätningen fungerar är läckaget vanligtvis inte synligt för blotta ögat eller så avdunstar pumpmediet en kort stund innan det når atmosfären från tätningsspalten. Om en pump synbart tappar pumpmedium är detta ofta en indikation på progressivt slitage eller en defekt i tätningen.

Mekaniska tätningar slits ut snabbare när pumpar transporterar medier som innehåller fasta ämnen, såsom avloppsvatten. Orsaken: Slipande ämnen angriper materialet. Det finns risk för att partiklar hamnar mellan glidytorna, vilket gör att de slits ut mycket snabbare. Med tiden ansamlas fasta partiklar och blockerar både fjädrarna och tätningsenhetens rörelse. Det förkortar livslängden: Den mekaniska tätningen blir snabbare otät och större mängder vätska läcker från pumpens insida.

Schematisk ritning över en mekanisk tätning från KSB

Schematisk ritning över en mekanisk tätning från KSB

För att förhindra skador på grund av slitage matar pumpoperatörer ofta in ett rent spol- eller spärrmedium i området för den mekaniska tätningen. Tätningsvätskan håller slipande fasta partiklar borta från tätningens glidytor. Det kallas även för ett matningsmedium. Beroende på användningsområde fyller mediet olika funktioner. Den kan till exempel användas för att kyla, värma eller smörja den mekaniska tätningen eller för att förhindra avlagringar.

Mekanisk tätning - eller en annan typ av tätning?

Pumparna är konstruerade på olika sätt. Valet av lämplig tätning beror på glidhastigheten, trycket inuti pumpen och temperaturen på det transporterade mediet. De mekaniska tätningarna täcker ett brett spektrum av tillämpningar och pumpmedier. Pumpar är dock fortfarande utrustade med andra typer av tätningar, såsom packboxpackningar. Beroende på uppställningsplats och servicepersonalens kunnande kan denna typ av tätning fortfarande användas, även om den inte är lika modern.

Den mekaniska tätningen har visat sig prestera bra vid både lågt och högt trycken och olika periferihastigheter. Tätningsspalten på den mekaniska tätningen är vinkelrät mot axeln. Den stora fördelen med den mekaniska tätningen jämfört med andra tätningar är dess kompakta konstruktion, låga friktion, enkla underhåll och låga läckage. Till skillnad från andra tätningssystem kan mekaniska tätningar även användas i varvtalsstyrda pumpar utan problem – en fördel som inte bör underskattas när det gäller miljöskydd, kostnader och energieffektivitet.

Anpassa pump efter tätning

Den idealiska tätningen beror mycket ofta på användningsområdet för respektive pump. Därför är den perfekta konstruktionen och användningen av optimala material för tätning, hus och axel lika viktiga som många års erfarenhet av pumpar. Mekaniska tätningar från KSB kännetecknas av en design som är särskilt optimerad för respektive KSB-pump.

KSB erbjuder sina kunder ett tätningskoncept som är optimerat för pumpens geometriska och hydrauliska egenskaper. En mekanisk tätning från KSB kombinerar följande kärnegenskaper:

 • Enkel montering
 • Enkel att underhålla
 • Robust konstruktion och därmed optimerad mot slitage

I de flesta fall är en defekt mekanisk tätning orsaken till ett pumpfel. Därför bör den optimala mekaniska tätningen väljas tillsammans med pumpen i ett tidigt skede. Som helhetsleverantör har KSB kunnandet och kan tillhandahålla service för hela ”pumpsystemet”.

Enkel mekanisk tätning av patrontyp

Enkel mekanisk tätning av patrontyp

Med mekaniska tätningar för standardtillämpningar och API-tillämpningar erbjuder KSB sina kunder moderna tätningar och försörjningssystem som är optimerade för användning i KSB-pumpar. Den mekaniska tätningen från KSB ger inte bara tekniska utan även ekonomiska fördelar, till exempel:

 • Robust och exakt konstruktion
 • Minimalt slitage tack vare användning av hållbara material av hög kvalitet
 • Lång livslängd för den mekaniska tätningen även under svåra driftsförhållanden
 • Minimal friktionsförlust tack vare optimering av de hydrauliska krafterna som verkar på glidytorna
 • Enkla att montera och demontera

Mekaniska tätningar är axeltätningar

Den mekaniska tätningen kallas även axiell eller hydrodynamisk axeltätning. Axeltätningarna omfattar även:

 • Radialtätningsringar
 • Packboxpackningar
 • Hydraultätningar
 • Membrantätningar
 • och labyrinttätningar

Som en dynamisk tätning tillhör den mekaniska tätningen undergruppen roterande tätningar. Det finns däremot statiska tätningar som:

 • Plantätningar
 • O-ring 
 • Metallprofilringar