Kundvagn

Retur & Reklamation

Returbestämmelser

Varje retur måste föregås av en överenskommelse via mail eller telefon och då erhåller Kunden ett returnummer från KSB Sverige AB (KSB).

KSB godtar endast felfria och oanvända produkter i retur som är maximalt ett (1) år gamla. 

Retursändning från Kund skall alltid som minimum märkas med returnummer från KSB. Helst skall även kopia på KSB:s ordererkännande, faktura eller packsedel medfölja godset. Ladda ner och använd Retursedeln till höger här på sidan.

Returen måste vara KSB tillhanda inom 30 dagar efter att en överenskommelse gjorts – annars upphör avtalet automatiskt.

Vid retur av material utan följesedel eller dylikt sker följande

Om KSB inte lyckas få tag i någon hos Kund som känns vid det returnerade godset, skickas en notis till fakturamottagaren hos Kunden. Om svar inte erhållits inom 14 dagar returneras materialet till avsändaradressen. Frakten kommer att debiteras Kund. 

Av kunden specifikt beställd vara kan inte returneras utan särskild överenskommelse med KSB:s säljare.

Retursändning med varuvärde understigande 3.000 SEK, exklusive moms, krediteras inte.

Retur skickas primärt till KSB:s lager i Göteborg utan kostnad för KSB, dvs DAP enligt INCOTERMS 2020.

Returadress
KSB Sverige AB
Datavägen 23 
436 32 ASKIM
Eventuell direktretur till annan adress sker i samråd med säljare.
 

KSB:s returavdrag

Produkt                                                                     

Returavdrag

Lagerförd artikel i obruten originalförpackning  

25 %

Lagerfört artikel i bruten originalförpackning

35 %

Ej lagerförd artikel

Behandlas från fall till fall

Ej komplett och/eller skadad produkt

100 %

Specialbeställda artiklar

100 % eller enligt överenskommelse


Reklamation

Returförsändelse av produkter i reklamationsärenden måste föregås av en överenskommelse med KSB Sverige AB (nedan KSB), varvid Kunden erhåller ett avvikelsenummer från KSB.

I det fall produkten skall återsändas till KSB för inspektion/utredning skall godset alltid som minimum märkas med avvikelsenummer från KSB. Använd med fördel vår reklamationssedel, fullständigt ifylld, som kan laddas ner här till höger på sidan.

Alternativt bifoga kopia på KSB:s ordererkännande, faktura eller packsedel.