Kundvagn
Ett stort oljeraffinaderikomplex med en orangefärgad låga i mitten mot en ljusblå himmel

Kolvätebearbetning inom downstream

KSB-pumparna håller komplexa downstream-system verksamma och levererar prisvärda produkter för industri och vardagsliv.

I och med att raffinaderierna omvandlar råolja till gödselprodukter och till produkter som är bränslet för vår ekonomi, hem och fabriker, förlitar de sig på kraftiga KSB-pumpar för hantering av krävande vätskor.

Flytta varma kolväteflöden på ett säkert och effektivt sätt

Om du arbetar i ett downstream-raffinaderi vet du vilka utmaningar som kommer med att behålla råoljan och dess derivat i rörelse. För att säkerställa snabb, effektiv och säker bearbetning behövs slitstark utrustning som klarar av den enorma värmen och den tunga belastningen som krävs för att omvandla råolja till olika destillat. Kärnan i dessa värdeskapande verksamheter är olika typer av raffinaderipumpar, såsom oljetransport- och oljeprocesspumpar, som flyttar tjockflytande vätskor även under varma och kaustiska förhållanden.

KSB-processpumpar möjliggör en snabb och tillförlitlig downstream-verksamhet

Som en erfaren partner inom olje- och gasindustrin erbjuder vi ett brett sortiment av raffinaderipumpar för att tillgodose alla behov för kolvätebearbetning. Bland dessa finns processpumpar för att ladda processenheter, hantera flera destillatsidoströmmar, mata sekundära processenheter eller transportera färdiga produkter och biprodukter. 

 • Hitta serien för dina downstream-behov: våra robusta RPH-, RPHb/d- och RPH-V-processpumpar eller flerstegspumpar i CHTR-barrelutförande, samt våra vertikala WKTR/WKB-pumpar är planerade för tung drift i downstream-olje- och gasindustrin. 
 • Likaledes kan du räkna med pumparna från våra KWP-, Omega-, RDLO- och andra serier för tillämpningar såsom produktion av ånga och cirkulerande heta oljor i hela labyrinten av täta rörledningar som finns i raffinaderier. 

Vår omfattande produktportfölj stödjer alla vätskehanteringsbehov och säkerställer samtidigt en säker, tillförlitlig och effektiv drift så att du kan nå den budgeterade produktionstakten.

Dina fördelar: kraftfulla pumpar samt omfattande service för downstream-olje- och gastillämpningar

Säker, effektiv råoljebearbetning kräver hållbara pumpar som klarar alla typer av extrema förhållanden. Inte bara för ditt företags ekonomiska resultat, utan för att flera viktiga sektorer förlitar sig på raffinaderiers värdeskapande verksamheter. Med våra innovativa tekniker kan du hålla downstream-verksamheten aktiv för maximal tillgänglighet och lägre totala ägandekostnader.

Har du en särskild utmaning att ta itu med? Prata med oss om beställningsanpassade pumpaggregat och skräddarsydda lösningar för ditt raffinaderi. Våra experter på avancerad hydraulik och avancerade material är alltid redo att förbättra utförandet och slitageegenskaperna på våra pumpar och sammansättningar.

När du har valt en lösning finns vi också där för att installera, inspektera och vid behov reparera den så att du alltid kan vara säker på att ditt raffinaderi alltid presterar sin fulla potential.

Vår portfölj

KSB erbjuder en bred portfölj för dina downstream-raffinaderiverksamheter:

 • Tekniskt planerade processpumpar med breda flödes- och tryckområden
 • Standardiserade kemikaliepumpar med tätningsfri driftmöjlighet
 • Universalpumpar för vattenhanterings- och vattenstyrsystem
 • Pumpar för vätskor med fasta partiklar
 • Mekaniska tätningar och tätningsspolningar
 • Beställningsanpassade pumpaggregat som omfattar drivenheter, tillbehör, instrumentering och styrsystem

Exempel på användningsområden

 • Starka vätskor som innehåller gas och blandade medier med flytande fasta partiklar
 • Högflyktiga kolväten och vätskor som är mycket trögflytande vid högt tryck och höga temperaturer
 • Riskfyllda processer med sura vätskor och vätskor med vätesulfid och koldioxid
 • Koncentrerade frätande vätskor i produktionsflödet
 • Tillämpningar vid gifthantering som kräver noggrann och felsäker utsläppskontroll

Fördelar för dig

 • Flexibla och tillämpningsspecifika lösningar tack vare en bred produktportfölj
 • Tillförlitlig pumpning och inneslutning av de mest svårbehandlade vätskorna – i enlighet med de högsta säkerhetsstandarderna
 • Lösningar för extrema förhållanden genom användning av slitstarka och korrosionsbeständiga material 
 • Minskade totala ägandekostnader tack vare innovativ teknik
 • Optimerade hydrauliksystem för säkerställning av energieffektiv drift
 • Omfattande service – från installation och driftsättning till inspektion, underhåll och reparation på plats

RPH

RPH

Horisontell radialdelad spiralhuspump i processuppbyggnad enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ OH2, enstegs med enkelsugande radialhjul och pumpfötter mitt för axlen, ev. med sugpumphjul (Inducer). ATEX-utförande tillgängligt.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Heavy-duty, horisontellt, radialdelat spiralhuspump lagrat på båda sidor enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty) typ BB2, med radialhjul, enkel- eller dubbelsugande, ett eller två steg, pumpfötter mitt för axeln. ATEX-utförande tillgängligt.

CHTR

CHTR

Horisontell högtrycksmantelhuspump med radialhjul, enkel- och dubbelsugande, flera steg, med flänsar/svetsstutsar enligt DIN, API 610 och ANSI.

RPH-V

RPH-V

Vertikal enstegs-sumppump enligt API 610, ISO 13709 (heavy-duty), typ VS4 med inbyggt axiallager och separat tryckledning. ATEX-utförande tillgängligt.

WKTR

WKTR

Vertikalt upphängd, axeldriven skovelhuspump med dubbla väggar och med inbyggt axiallager och utlopp genom stigarrör enligt API 610/ISO 13709 (VS6). Tillgänglig i en- och flerstegskonfiguration samt med första steget i enkelsugande utförande.

Ritning över faserna i produktens livscykel

Service med KSB SupremeServ innebär att vara mycket väl omhändertagen

Från den personliga rådgivningen via monteringen och idrifttagningen till underhåll och reparation: KSB SupremeServ erbjuder dig omfattande service och reservdelar till pumpar, ventiler och annan utrustning – även till andra tillverkares produkter. Mer än 3 500 specialister i över 190 servicecentra i hela världen som du kan nå dygnet runt, sju dagar i veckan. Koncentrera dig på din kärnverksamhet – vi tar hand om resten.

Energieffektivitetsrådgivning (Fluid Future)

Energieffektivitets­rådgivning

Optimera energieffektiviteten på din anläggning i fyra steg med FluidFuture®. KSBs systematiska förfarande garanterar maximal energibesparing.

 • Systematisk analys
 • Tydliga åtgärdsrekommendationer
Inspektionsservice

Inspektionsservice

KSBs inspektionsservice sörjer med regelbunden pumpinspektion och pumpunderhåll för säker drift och hög tillgänglighet för din anläggning.

 • Förebygg driftstopp
 • Dygnet-runt-beredskap 
Reverse engineering

Reverse engineering

Reverse engineering gör det möjligt att snabbt kopiera reservdelar för pumpar, som är svåra eller omöjliga att få tag på.

 • Kopiera reservdelar enkelt
 • Kvalitet som originalet