Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

UMA-S: högeffektiv undervattensmotor för undervattenspumpar

UMA-S: högeffektiv dränkbar motor för borrhålspumpar

När de är installerade är borrhålspumpar extra långlivade och förskonade från förslitning. Upp till 90 procent av livscykelns kostnader utgörs därför av energikostnaderna. Här erbjuder synkronmotorn UMA-S från KSB enorm sparpotential och höjer på så vis anläggningens totala verkningsgrad.

Minska energikostnaderna med UMA-S

Den dränkbara motorns fördelar i verkningsgrad jämför med konventionella asynkronmotorer, ligger på upp till 12 procent högre effektivitet – även vid fast varvtal. I kombination med den integrerade varvtalsregleringen kan upp till 40 procents energibesparing med UMA-S uppnås, tack vare ett optimerat driftsätt.

Här ser du en jämförelse mellan synkronmotorn UMA-S med aktiverad permanent magnet och en konventionell asynkronmotor med kortslutningsrotor vid fullt varvtal.


UMA-S dränkbar motor – verkningsgradsklasser i jämförelse

UMA-S dränkbar motor – verkningsgradsklasser i jämförelse

Räkna ut din energibesparing med UMA-S effektivitetskalkylator.

UMA-S finns tillgänglig i flera motoreffekter för 6”– 8“-borrhålspumpar. Den dränkbara motorn täcker hela spannet från 4,5 kW till 150 kW.UPA C 150

UPA C 150

Centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation, helt i rostfritt stål för brunndiameter från 150 mm (6 tum).

UPA 200 / UPA S 200

UPA 200 / UPA S 200

Enkelsugande centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation. Backventil eller anslutningsstuts kan väljas. För brunnsdiametrar från 8 tum.

UPA 250 / UPA S 250

UPA 250 / UPA S 250

Enkelsugande centrifugalpump med ett eller flera steg i sektionsutförande, för vertikal eller horisontell installation. Halvaxial hydraulik med avsvarvningsbara pumphjul. Backventil eller anslutningsstuts kan väljas. För brunnsdiametrar från 10 tum.