Kundvagn
KSB har en brett utbud av vridspjällventiler

Vridspjällventiler från KSB – beprövade sedan länge

 • Täta och beständiga
 • Ventilhusformer och elastomerer från KSB enligt dina behov
 • Enkla att automatisera tack vare variabelt styrdon
 • Täta och beständiga
 • Ventilhusformer och elastomerer från KSB enligt dina behov
 • Enkla att automatisera tack vare variabelt styrdon

Effektiv drift tack vare KSB:s vridspjällventiler

Kort bygglängd, låg vikt och beständighet mot många medier – en vridspjällventil från KSB har många fördelar. Den flödesfrämjande konstruktionen och de goda automationsegenskaperna hos en KSB-vridspjällventil ger dessutom dina pumpar och pumpsystem en effektiv drift. KSB-vridspjällventiler är mycket mångsidiga industriventiler.

Fördelarna med en vridspjällventil från KSB

 • kort bygglängd, låg vikt och beständighet mot många medier
 • mångsidig användning tack vare olika anslutningsmöjligheter och robusta material
 • optimal täthet och beständighet tack vare speciellt framtagna elastomer-ringbälgar 
 • enkla att automatisera: manuellt, elektriskt, pneumatiskt eller hydrauliskt styrdon möjligt


Vridspjällventiler med centriska lager från KSB

BOAX-B

BOAX-B

Centrisk vridspjällventil med fyrkantig axelände enligt ISO 5211, tätning genom elastomerringbälg, (EPDM XC/XU eller Nitril K), med handspak, manuell reduktionsväxel, pneumatiskt eller elektriskt manöverdon, hus med centreringsöglor (T2), hus med gängflänsöglor (T4). Hustyperna T2 och T4 medger ensidig flänsning och installation som ändventil. Ventilskiva av gjutjärn med kulgrafit eller rostfritt stål. Anslutningar enligt EN.

BOAX-CBV13

BOAX-CBV13

Centrisk vridspjällventil med epoxibeläggning, absolut tätning i båda strömningsriktningarna, flänsanslutning enligt EN-normer, hus av gjutjärn med kulgrafit, ventilskiva av rostfritt stål.

BOAX-S/SF

BOAX-S/SF

Centrisk vridspjällventil med fyrkantig axelände enligt ISO 5211 för vridspjällventil från och med DN 350, med värmespärr, elastomerringbälg (EPDM XU eller nitril K), med handspak, manuell handväxel eller elektriskt manöverdon (BOAXMAT-S och BOAXMAT-SF), ventilhus med centreringsöglor (T2), ventilhus med gängflänsöglor (T4) för ensidig flänsning och installation som ändventil, spjällskiva av rostfritt stål 1.4308, anslutningar enligt EN.

Vridspjällventiler med excentriska lager från KSB

APORIS-DEB02

APORIS-DEB02

Dubbelexcentrisk vridspjällventil, med epoxibeläggning, absolut täthet i båda strömningsriktningarna, flänsanslutning enligt EN-normer, hus och ventilskiva av gjutjärn med kulgrafit.

DANAÏS 150

DANAÏS 150

Dubbelexcentrisk vridspjällventil med fyrkantig axelände enligt ISO 5211, med plastomersäte (även i brandsäkert utförande), metall- eller elastomersäte (FKM [VITON R] eller NBR [Nitril]). Handspak eller handväxel, pneumatiskt, elektriskt eller hydrauliskt manöverdon. Ventilhus av gjutjärn med kulgrafit, gjutstål, rostfritt stål eller rostfritt Duplex-stål (254 SMO). Ringformig kåpa (T1), hus med gängflänsöglor (T4), T4 för ensidig flänsning och användning som ändventil med motfläns. Anslutningar enligt EN, ASME eller JIS. Brandsäkerhetstestning och -certifiering enligt API 607. Utsläppskrav och certifiering enligt EN ISO 15848-1. ATEX-utförande enligt riktlinje 2014/34/EU.

DANAÏS MT II

DANAÏS MT II

Dubbelexcentrisk vridspjällventil med fyrkantig axelände enligt ISO 5211, plastomersäte eller metallsäte (brandsäkert), utan packboxpackning, underhållsfri, med handspak eller handväxel, pneumatiskt, elektriskt eller hydrauliskt manöverdon, hus av stål eller rostfritt stål. Ringsektion (T1), hus med gängflänsöglor (T4), ventilhus med flänsanslutning (T7) med eller utan tätningslist. Hustyp T4 och T7 möjliggör användning som ändventil. Anslutningar enligt EN, ASME eller JIS. Certifiering i enlighet med TA-Luft.

Vridspjällventiler. Kort förklaring.

Så fungerar vridspjällventiler

Vridspjällventiler används till att styra vätskors eller gasers genomflöde i rörledningar. Precis som alla spjällventiler kännetecknas de av en kort bygglängd och en enkel konstruktion. De används precis som andra avstängningsventiler till att helt stoppa genomflödet i en rörledning. Men KSB:s avstängningsventiler kan även användas som regler- eller strypdon – med hänsyn tagen till driftgränserna och hydrauliska data.

Man skiljer normalt mellan vridspjällventiler med centriska och excentriska lager

Man talar om en vridspjällventil med centriskt lager när ventilskivan till en mjuktätande vridspjällventil roterar tvärsemot mediets strömningsriktning, dvs. 90 grader runt sin egen axel. Vridpunkten ligger i mitten av sätet. När ventilskivan är stängd tätar den mot ringbälgen som omger den. Ringbälgen är tillverkad av elastomer eller plastomer. I öppet läge flödar mediet runt ventilskivan på båda sidor. Fördelen med en vridspjällventil med centriska lager är de många användningsalternativen, t.ex. inklämning mellan flänsar, flänsning eller som ”ändventil”.

KSB tillverkar mjukt tätande vridspjällventiler med centriska lager upp till en nominell dimension på 4 000 mm. De maximala tryckstegen är konstruerade utifrån den nominella dimensionen och med upp till 25 bar. Beroende på ringbälgskvalitet, medium och tryck är den här konstruktionen lämplig för temperaturer upp till 200°C.

Excentriska vridspjällventiler finns dessutom i tre olika former:

 • Enkelt excentrisk vridspjällventil: ventilskivans vridpunkt är förskjuten längs rörledningsaxeln, ut ur sätets plan.
 • Dubbelt excentrisk vridspjällventil: vridpunkten befinner sig dessutom inte i mitten av rörledningen.
 • Trippelt excentrisk vridspjällventil: sätets rotationsaxel är dessutom inte parallell eller symmetrisk med rörledningsaxeln.

Vridspjällventiler med centriska lager finns också i olika varianter. Man skiljer mellan två huvudkonstruktioner:

Vridspjällventilens ventilskiva och axel består av två delar. Det gör det möjligt att använda ett ventilhus i enda del med en elastomer-ringbälg.
Ventilskivan och axeln utgör en enhet. Därför måste ventilhuset vara tvådelat. Här kan ringbälgen även bestå av en plastomer med en baksida i elastomer.

KSB-vridspjällventil – ventilhusformer som matchar alla behov 


 • Vridspjällventil med ringformat ventilhus: den här konstruktionstypen är bara lämplig för inklämning.
 • Vridspjällventil med ventilhus med centreringsöglor: den här konstruktionen möjliggör tillfällig flänsning av ventilen på ena sidan.
 • Vridspjällventil med U-format ventilhus: de genomgående hålen och gängan möjliggör enkel inklämning eller flänsning av ventilen.
 • Vridspjällventil med flänshus: gängorna gör det enkelt att skruva på och av ventilen på en fläns. På mellanflänsspjäll utsätts ventilhuset bara för tryckbelastning eftersom kraftflödet från fläns till fläns sker via skruvförbandet. Den flänsade vridspjällventilen tar även upp rörledningskrafterna.

Flänsanslutningar enligt olika standarder som EN, ANSI, JIS är möjliga för alla ventilhusformer hos vridspjällventilerna.


Enkla att automatisera tack vare variabelt styrdon

Vridspjällventiler kan manövreras manuellt eller automatiserat. Tack vare vridrörelsen på 90 grader och axeländar och toppflänsar som uppfyller standarden EN ISO 5211 är det inte svårt att automatisera vridspjällventiler. För att korrekt kunna dimensionera ett lämpligt styrdon till vridspjällventiler måste följande parametrar vara kända:

 • vridspjällventilens vridmoment
 • smörjande eller icke-smörjande medium
 • önskad användning: pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk
 • funktion: ”öppen-/stängd-”, styr- eller reglerdrift

Det minsta vridmomentet för en manuellt styrd vridspjällventil bestäms av EN12570. Storleken på manöverenheten ska väljas så att ventilen går att stänga manuellt även vid maximalt differenstryck. Vridspjällventilen kan manövreras manuellt med handspak eller handratt. Upp till en nominell dimension på DN 150 manövreras vridspjällventilen oftast med handspak. Handspakar är antingen steglöst justerbara eller utrustade med rasterskiva och monterade på ett sådant sätt att de visar ventilskivans läge.

För att minska manövreringskrafterna är vridspjällventiler med större nominell dimension utrustade med växlar. Växlarna är fyllda med fett och kräver inget underhåll. En lägesindikering informerar användaren om ventilskivans position.
Om vridspjällventilerna ska manövreras ofta eller fjärrledes används pneumatiska, hydrauliska eller elektriska styrdon. Alla varianter går att använda både i ”öppen-/stängd”-drift och i reglerdrift.

Pneumatiska styrdon till vridspjällventiler

Pneumatiska styrdon används mycket ofta eftersom de är mycket säkrare än elektriska styrdon i områden med explosionsrisk (till exempel i system där tryckluft är tillgänglig som hjälpenergi).  Man skiljer mellan dubbelverkande och enkelverkande styrdon:

 • Dubbelverkande styrdon: Ventilen öppnas och stängs av tryckluften.
 • Enkelverkande styrdon: Här aktiverar tryckluften bara ventilen i ena riktningen och spänner samtidigt ett fjäderpaket. I den andra riktningen arbetar fjädrarnas returkraft. Man skiljer mellan fjäderkraftöppnande och fjäderkraftstängande enkelverkande styrdon. Fjäderkraftstängande eller -öppnande styrdon för ventilskivan till önskat säkerhetsläge vid tryckfall.

Magnetventiler, lägesregulatorer och mekaniska eller induktiva gränslägesbrytare kan monteras utanpå styrdonen. Det finns dessutom innovativa helhetslösningar där alla komponenter befinner sig i en box. Boxen är direkt ansluten till vridspjällventilens styrdon. Då behöver tillbehörets slangar och ledningar inte dras till styrdonet.

Optimal täthet med elastomerer från KSB  

Ringbälgen är den viktigaste komponenten i en vridspjällventil. Den ser till att det är tätt vid rörflänsarna, i passagen och vid axeln. Genom att ringbälgen pressas samman mellan ventilhuset och rörledningsflänsarna uppnås täthet gentemot flänsarna. För att säkerställa en optimal kemisk beständighet hos ringbälgen mot pumpmediet har KSB utvecklat flera olika elastomerer:

 • EPDM: beständig mot värme, kemikalier, varmvatten
 • NBR: beständig mot bränslen, mineraloljor, smörjfetter, vegetabiliska och animaliska fetter, oljor, vatten, borremulsioner 
 • Viton®: olje- och kemikaliebeständig, hög värmebeständighet, hög ozon-, åldrings- och väderbeständighet, kraftigt flamskyddad, liten gasgenomtränglighet
 • Hypalon®: kemikaliebeständig (särskilt mot medier med oxiderande verkan)
 • Silikon: värme-, ozon-, åldrings- och kemikaliebeständig (nästintill oförändrade mekaniska egenskaper över hela det använda temperaturområdet)
 • Epiklorhydrin: mineralolje-, väder- och ozonbeständig
 • HNBR: olje- och bensinbeständig som NBR, men högre temperatur-, åldrings- och väderbeständighet (fysikaliska egenskaper även vid höga temperaturer)
 • Karboxylerad nitril: beständig mot abrasion, pneumatisk matning av fasta ämnen, även inom livsmedelsindustrin
 • PFA (Teflon®) perfluoralkoxy-sampolymer: liknande egenskaper som PTFE men tätare struktur, beständig mot kemikalier (nästan alla organiska och oorganiska)

KSB-vridspjällventilernas styrkor och användningsområden

En vridspjällventil med centriska lager är robust och anpassningsvänlig och används främst inom följande tillämpningsområden:

 • vattenhushållning och dricksvattenförsörjning
 • vattenberedning
 • avsaltning av havsvatten
 • kylvattentransport
 • varmvattenkretsar
 • varvsindustri
 • reningsverk fr.o.m. andra rengöringssteget
 • kemi- och processteknik
 • stålindustri
 • framställning av biodrivmedel
 • sockerindustri
 • pappers- och cellulosaindustri
 • ytteknik
 • livsmedelsindustri
 • dryckesindustri
 • gruvdrift