Kundvagn

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

vattenförsörjningssystem för hushåll

Vattenförsörjningssystem för hushåll från KSB: Utforma vattenförsörjningen på egen hand

 • hög verkningsgrad 
 • tillförlitlig och energieffektiv drift
 • mångsidig och omfattande användning
 • hög verkningsgrad 
 • tillförlitlig och energieffektiv drift
 • mångsidig och omfattande användning

Vattenförsörjningssystem för hushåll – kostnadseffektivt och populärt

Med ett vattenförsörjningssystem för hushåll kan dyrt ledningsvatten ersättas av regn-, service- eller grundvatten inom flera områden – tyst, kostnadseffektivt och framför allt helt oberoende av den offentliga vattenförsörjningen.

Ett exempel på användning av ett vattenförsörjningssystem för hushåll är vatten till spoltoalett. Att spola på toaletten fungerar lika bra med kostnadsfritt regnvatten som med ledningsvatten. Det gäller även för tvättmaskiner. Tvättmaskiner skyddas till och med av regnvatten, eftersom det innehåller betydligt mindre kalk än ledningsvatten.

Ett vattenförsörjningssystem för hushåll är även lämpligt vid:

 • bevattning av trädgårdar
 • drift av bevattningssystem
 • vattenförsörjning till duschar och andra sanitäranläggningar


Fördelar med ett vattenförsörjningssystem med en centrifugalpump från KSB

 • Märkbart lägre vattenförbrukning från vattenledningen, vilket har en positiv effekt på hushållskostnaderna
 • Kostnadseffektivt eftersom de används i byggnader som inte själva är anslutna till det offentliga vattensystemet
 • Mångsidigt användbart (även i kommersiella anläggningar) och är därför mer än bara ett kostnadsbesparande alternativ för privata hushåll

Rätt pump för ditt vattenförsörjningssystem för hushåll

Enstegs- eller flerstegscentrifugalpumpar används för pumpning i ett husvattenverk, beroende på tryckkraven. Pumpar under markytan eller dränkbara pumpar är idealiska eftersom de minskar driftskostnaderna, ökar effektiviteten och minskar buller.

Dessa pumpar skyddas mot torrkörning av elektroder som är upphängda i behållaren. De kontrollerar vattennivån. Tack vare dessa elektroder stängs pumpen av om vattennivån är för låg. En backventil säkerställer att inget vatten rinner tillbaka från tryckledningen till behållaren när pumpen stängs av. Om ett husvattenverk är utrustat med en centrifugalpump är det självsugande, korrosionsbeständigt och har även en hög hydraulisk effekt – perfekta förhållanden för att användas i trädgården och i hushållet.

Ett annat alternativ är att ansluta en dränkbar pump till husvattenverket. Husvattenverket har även en dränkbar flerstegstryckpump med högt tryck och är väl lämpad för att användas i trädgården och i hushållet. Fördelarna med ett husvattenverk med dränkbar pump: Det kan användas omedelbart – utan långvarig avluftning av ledningar – och förhindrar störande ljud i huset.

Ett husvattenverk kan också användas med pumpar ovan markytan. Dessa pumpar är förvisso billigare i inköp, men deras höga underhållskostnader ökar driftskostnaderna så pass mycket att de inte ger så mycket i avkastning som pumpar under markytan eller dränkbara pumpar. Dessutom kan de endast användas för en maximal sughöjd på sju meter, eftersom den maximalt möjliga sughöjden annars kommer att överskridas.

Anläggningar för regnvattenanvändning och centrifugalpumpar från KSB för ditt husvattenverk

MultiEco

MultiEco

Flerstegs självsugande centrifugalpump i blockkonstruktion.

Vattenförsörjningssystem för hushåll. Kort förklaring.

Så här fungerar ett husvattenverk

Vattnet tas från en reservoar för att förse till exempel toaletter och tvättmaskiner med bruksvatten. En sådan reservoar kan vara en brunn, ett vattendrag eller en cistern. Vattnet från reservoaren pumpas in i ett ledningsnät.

Ett husvattenverk består huvudsakligen av följande komponenter:

 • reservoar
 • pump eller pumpar
 • tryckbehållare – vanligtvis en hydrofor eller ett membrantryckkärl
 • manometer
 • säkerhetsventil

Som regel är ett husvattenverk dimensionerat för att pumpa från ett djup på cirka sju meter. Uppfordringshöjden ligger mellan 40 och 50 meter. Beroende på tryckkravet används en enstegs- eller flerstegspump för detta ändamål.

Köpa ett vattenförsörjningssystem för hushåll: Tänk på detta

För att välja rätt vattenförsörjningssystem för hushåll bör du framför allt tänka på att välja en högkvalitativ pump med hög verkningsgrad. Pumpen bör dessutom ha en låg strömförbrukning och låga bullernivåer. Dessa krav uppfylls bäst av flerstegskolvpumpar eller centrifugalpumpar. Ett vattenförsörjningssystem med centrifugalpump är utrustat med en flerstegscentrifugalpump med optimal effekt för att användas i trädgården och i hushållet.

Ett vattenförsörjningssystem för hushåll med dränkbar pump är utrustat med en dränkbar flerstegstryckpump med högt tryck och är också väl lämpad för att användas i trädgården och i hushållet. Fördelarna är att detta vattenförsörjningssystem kan användas direkt, utan långvarig avluftning av ledningarna och utan att det uppstår några störande ljud i huset. vattenförsörjningssystem för hushåll kan kombineras med ett pumpstyrsystem för att automatiskt öppna och stänga en förbrukare.

Det finns också skillnader mellan husvattenverk och husvattenautomater. Husvattenautomater är lämpliga för att pumpa klart vatten från brunnar och cisterner, för användning av bruks- eller regnvatten, för trädgårdsbevattning och för drift av bevattningssystem. Det pumpade vattnet kan överföras med tryck och användas direkt ur ledningen. Denna komfort möjliggörs vanligen av ett elektroniskt styrsystem där inkopplingstrycket definieras. Inkopplingstrycket kan inte ändras och ligger på 1,5 bar på de flesta modeller.

Husvattenautomater kan användas inom flera områden, men når snabbt sina gränser – till exempel vid vattenförsörjning med bruks- eller regnvatten. Även om detta är möjligt i begränsad utsträckning rekommenderas det inte, eftersom varken inkopplings- eller urkopplingstrycket kan ställas in av användaren. Därför är husvattenautomater inte lämpliga som tryckstegringssystem. Istället rekommenderas ett husvattenverk för den typen av användning.