Kundvagn

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Reglerventiler från KSB

KSB:s reglerventiler för optimerade försörjningssystem

+ Möjliggör hydraulisk kalibrering 

+ Skyddar miljön och minskar kostnader tack vare optimerade flöden

+ Möjliggör hydraulisk kalibrering 

+ Skyddar miljön och minskar kostnader tack vare optimerade flöden

Optimerade anläggningar med hjälp av reglerventiler

Stora värmesystem, kylsystem och kylkretsar har ofta långa rörsystem med förgreningar där pumpmediet måste transporteras långa sträckor innan det når användaren. För att det ska gå att säkerställa att alla användare försörjs jämnt och att distributionspumpen arbetar så energieffektivt som möjligt är en hydraulisk kalibrering absolut nödvändig.

Med en reglerventil från KSB kan flödet i ledningssystemet regleras optimalt, vilket gör att enskilda användare inte över- eller undermatas. Ventilerna finns i olika materialutföranden enligt DIN/EN beroende på behovet för tillämpningen.


Fördelarna med reglerventiler från KSB

  • Avstängning, reglering och mätning med en ventil
  • Högre energieffektivitet och kostnadsbesparingar tack vare minimala tryckförluster och en jämn fördelning av pumpmediumet i hela rörsystemet vid låg pumpeffekt
  • Längre livslängd hos hela pumpsystemet
  • Direkt och enkel mätning genom separering av ventil- och mätfunktionen
  • Enkel användning och innovativ teknik


Våra mest levererade reglerventiler

BOA-Control/ BOA‑Control IMS

BOA-Control/ BOA‑Control IMS

Reglerventil enligt DIN/EN med flänsar, hus i ett stycke, strypkägla, skalad lägesindikering, slagbegränsning och isoleringskåpa med daggpunktsspärr, underhållsfri, fullt isolerbar, med ultraljudssensorteknik för mätning av flödesmängd och temperatur utan mediumkontakt, mobil mätning med mätdatorn BOATRONIC MS, permanent mätning med mätdatorn BOATRONIC MS-420, enhetlig noggrannhet oberoende av differenstryck. Finns också som DVGW-certifierat dricksvattenutförande med elektrostatisk plastbeläggning (BOA-Control IMS EKB; till DN 200).

Reglerventiler. Kort förklaring.

Så fungerar reglerventiler

Reglerventiler är ventiler som används till att reglera flödet vid transport av media såsom gas, luft, vatten eller kylmedel i rörledningar. De används ofta i större system (till exempel värmesystem) på grund av långa förgrenade rörsystem och möjliggör hydraulisk kalibrering genom avstängning eller reglering av enskilda ledningssektioner. Det garanterar en jämn fördelning av mediumet i hela rörsystemet och förebygger under- och övermatning.

Styrkor och användningsområden hos KSB:s reglerventiler

Sanitet, värme eller vattenförsörjning: KSB har passande reglerventiler för olika användningsområden.

Översikt över reglerventilernas användningsområden:

  • värmesystem (för varmvatten)
  • kylsystem 
  • kylkretsar 
  • dricksvattentillämpningar 
  • flödesmätning och temperaturbestämning med inbyggda sensorer