Kundvagn

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Spillvattenpumpar

KSB-spillvattenpumpar: pumpa och led bort avloppsvatten professionellt

I över 140 år har KSB specialiserat sig på transport av renvatten och avloppsvatten: Våra spillvattenpumpar garanterar högsta kvalitet in i minsta detalj. De finns i drift över hela världen.

I över 140 år har KSB specialiserat sig på transport av renvatten och avloppsvatten: Våra spillvattenpumpar garanterar högsta kvalitet in i minsta detalj. De finns i drift över hela världen.

Led bort spill- och avloppsvatten på ett säkert sätt

Spillvatten- och avloppspumpar från KSB kan transportera kraftigt förorenat vatten. Avloppsvatten från privata hushåll eller från kommunal och industriell användning är en komplex uppgift som KSB bemästrar med innovativ avloppsvattenteknik. Rätt spillvattenpump för varje användningsområde. Detta omfattar dränkbara pumpar som t.ex:

 • Volute casing pumps
 • Submersible pumps in discharge tubes
 • Recirculation pumps
 • Progressive cavity pumps


Fördelar med en spillvatten- och avloppspump från KSB

 • Skräddarsydda pumplösningar som passar till det aktuella användningsområdet
 • Kompetent rådgivning till projektörer, anläggningskonstruktörer och driftchefer tack vare flera decenniers erfarenhet av en mängd internationella projekt
 • Säker pumpning även av aggressivt och nedbrytande spillvatten från industrianläggningar tack vare tåliga material med lång livslängd 
 • Lång livslängd och hög driftsäkerhet tack vare igensättningsfria pumphjul samt lätt utbytbara spaltringar och slitageplattor som är extra slitstarka
 • Säker och ekonomisk hantering av avloppsvatten tack vare energieffektiva motorer och intelligent automatik med hög verkningsgrad
 • Omfattande service- och reservdelslösningar som tillämpas under hela anläggningarnas livslängd och där även dygnet runt-service ingår


Våra mest levererade avlopps- och spillvattenpumpar

KSB’s submersible pumps in discharge tube transport groundwater, river water and stormwater as well as mechanically treated waste water and activated sludge.

Amacan K

Amacan K

Dränkbar pump för våtuppställning i rörschaktsutförande med kanalhjul, ett steg, enkelsugande. ATEX-utförande tillgängligt.

Amacan S

Amacan S

Dränkbar pump för våtuppställning i rörschaktsutförande med D-pumphjul, ett steg. ATEX-utförande finns.

Amacan P

Amacan P

Dränkbar pump för våtuppställning i rörschaktsutförande med axialpropeller i ECB-utförande, ett steg, enkelsugande. ATEX-utförande tillgängligt.

Spillvattenpumpar. Kort förklaring.

Så fungerar spillvatten- och avloppspumpar

Spillvattenpumpar, eller avloppspumpar, är dränkbara pumpar. Det innebär att de vanligtvis sänks ned helt i vätskan som ska transporteras. Som axeltätning används slitstarka mekaniska tätningar.

Det förorenade vattnet pumpas med hjälp av ett pumphjul. Beroende på vätskans sammansättning används olika pumphjul som F-pumphjul eller D-pumphjul inuti pumpen. Dessa ger en optimal pumpdrift utan att pumpen sätts igen. En avloppspumps flöde och uppfordringshöjd beror på motoreffekten och vilken typ av vätska som pumpas. I genomsnitt ligger flödet på mellan tre och fem liter per sekund. Uppfordringshöjden är några meter beroende på motoreffekten.

En spillvattenpump med öppet pumphjul eller kanalpumphjul kan pumpa avloppsvatten med fasta partiklar på upp till 70 millimeter i diameter. Pumphjulet och pumpen drivs oftast av elmotorer.

Den dränkbara pumpens arbete styrs normalt av en flottörbrytare. I en spillvattenpump med inbyggd flottör registreras en stigande eller fallande avloppsvattennivå, vilket bestämmer om pumpen ska slås på eller av. KSB:s avloppspumpar styrs däremot oftast med modern elektronisk nivåstyrning eller en magnetflottörbrytare.

Styrkor och användningsområden hos KSB:s spillvatten- och avloppspumpar

Spillvattenpumpstationer och -pumpar från KSB transporterar avloppsvatten, leder bort överflödigt regnvatten, dränerar översvämningsområden eller bevattnar fält inom lantbruket. De används inom gruvdrift, i vattenverk och i avsaltningsanläggningar för havsvatten.

Även i städer och kommuner skapar KSB:s skräddarsydda lösningar en säker och ekonomisk hantering av avloppsvatten. Kommuner, projektörer och anläggningsoperatörer utvecklar hållbara lösningar tillsammans med KSB.

En översikt över avlopps- och spillvattenpumparnas användningsområden:

 • Bortledning av industriellt och kommunalt avloppsvatten
 • Vattenverk
 • Reningsverk
 • Transport av avloppsvatten
 • Slamtransport
 • Bräddavlopp för flod- eller regnvatten
 • Rengöring och förvaltning av regnöverrinningsbassänger
 • Dränering av ytvatten
 • Dränering