Korpa
Plivajuće postrojenje za obradu i skladištenje ugljovodonika u blizini morskog naftnog polja.

Upstream proizvodnja nafte i gasa

KSB našim partnerima u upstream području nudi fleksibilna rešenja za pumpe za teške uslove rada

U industriji nafte i gasa upstream područje predstavlja početnu tačku proizvodnje. U njemu su se neke od naših najrobustnijih pumpi dokazale u radu pri najekstremnijim uslovima.

Ekstremni izazovi zahtevaju najrobustnija rešenja za pumpe u upstream području

Potpuno je svejedno da li vodite bušotinu ili FPSO brod ili iznajmljujete mašine upstream kopnenim ili morskim operatorima: potrebna vam je oprema koja će biti u stanju da savlada čitav niz ozbiljnih zahteva: izuzetno velika opterećenja, veliki pritisci, ekstremne temperature, kritični medijumi i strogi zahtevi po pitanju bezbednosti i zaštite životne sredine. Ništa od svega toga nije moguće bez najrobusnijih pumpi dostupnih ovoj industrijskoj grani.

Konstruišemo robustnu pumpnu opremu za primene za naftu i gas u upstream području

Nudimo širok portfolio upstream rešenja za pumpe, od procesnih pumpi za upstream područje razvijenih po narudžbini kupca do pomoćnih, hemijskih i centrifugalnih pumpi za upstream primenu. Pomoću naših robustnih upstream pumpi transportuje se i prečišćava otpadna voda iz bušotina pre nego što se pošalje u downstream. KSB proizvodi pomažu vam i pri bezbednom odvajanju, skladištenju i zbrinjavanju nagrizajućih nusproizvoda, kao što su proizvodna voda, soli, sulfidi, morska voda i čvrste materije. 

 • Robustne OH2 procesne pumpe iz naših serija RPH i RPHb/d zadovoljavaju ili čak premašuju zahteve prema API za industriju nafte i gasa.
 • Kada je reč o bezbednom radu pri visokom pritisku i trajno ekstremnim opterećenjima, naše pumpe CHTR i CHTRa pomažu vam da efikasno i pouzdano ostvarite ciljeve koje ste zacrtali za svoju platformu ili brod.
 • Vertikalne centrifugalne pumpe visokog pritiska iz naših serija WKB i WKTR osmišljene su za primene s ugljovodonicima i u petrohemiji, kao i za dodatne zahteve po pitanju transporta medijuma, kod kojih je vrednost NPSHA od ključne važnosti.
 • Naše potopive pumpe RPH-V takođe se vertikalno postavljaju i odlikuju se dugovečnošću. KSB pumpe su konstruisane za ekstremne uslove u industriji nafte i gasa. 

Posebna pogodnost: KSB svojim partnerima u upstream području osigurava maksimalno pouzdane procese

Znamo da od svoje opreme za upstream očekujete maksimalnu pouzdanost pri radu kako biste uspeli da ostvarite zahtevne kvote pri najtežim uslovima. Dokazani kvalitet KSB pumpi osigurava da se vaši procesi odvijaju glatko i uz poštovanje najstrožih zahteva po pitanju bezbednosti. Zahvaljujući izuzetno robustnim materijalima otpornim na habanje i koroziju, pumpe kompanije KSB u stanju su da izdrže ekstremne uslove u procesima s naftom i gasom u upstream području i projektovane su tako da zadovolje najstrože standarde (API 610 i noviji). Uz to, mi ne isporučujemo samo prvoklasne proizvode, već i sveobuhvatno servisiranje – od montaže, preko puštanja u rad pa sve do pregleda, održavanja i popravke na licu mesta. 

Ukratko, naši partneri koji se bave istraživanjem i proizvodnjom dolaze kod nas kako bi dobili najveću bezbednost, efikasnost i pouzdanost – zahvaljujući opremi koja u svakom pogledu ispunjava zahteve.

Naša ponuda

KSB nudi širok portfolio za vašu kopnenu i morsku proizvodnju:

 • vrhunske procesne pumpe s velikim opsegom brzina protoka i pritiska
 • standardne hemijske pumpe u verziji bez zaptivki vratila
 • pomoćne pumpe za vodoprivredne sisteme
 • pumpe za medijume s velikim udelom čestica
 • Mehanički zaptivači i ispiranje
 • u skladu sa zahtevima kupca izrađeni pumpni agregati s pogonima, dodatnom opremom i sistemima instrumentacije i upravljanja

Oblasti primene su

 • agresivni medijumi koji sadrže gasove i mešoviti medijumi sa suspendovanim čvrstim česticama
 • lakoisparivi ugljovodonici i visokoviskozni medijumi pod velikim pritiscima i pri visokim temperaturama
 • opasni kiseli procesi s medijumima koji sadrže vodonik-sulfid i ugljen-dioksid
 • koncentrisani korozivni medijumi u proizvodnom toku
 • primene s velikim udelom soli u morskoj vodi koje zahtevaju biološku kontrolu rasta

Pogodnosti za vas

 • Fleksibilna rešenja prilagođena primeni zahvaljujući širokom portfoliju proizvoda
 • Bezbedan transport i blokada kritičnih medijuma – uz poštovanje najviših bezbednosnih standarda
 • Rešenja za ekstremne uslove zahvaljujući upotrebi materijala otpornih na habanje i koroziju 
 • Smanjenje ukupnih troškova zahvaljujući inovativnoj tehnologiji
 • Optimizovana hidraulika radi osiguranja energetski efikasnog rada
 • Sveobuhvatan servis – od montaže i puštanja u rad, preko pregleda i održavanja pa sve do popravke na licu mesta

RPH

RPH

Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u procesnom dizajnu prema API 610, ISO 13709 (heavy-duty), tip OH2, jednostepena, sa radijalnim kolom sa jednim ulazom i nožicama pumpe u sredini osovine, po potrebi sa predradnim kolom (induktorom). Dostupna je ATEX varijanta.

RPHb/RPHd/RPHbd

RPHb/RPHd/RPHbd

Horizontalna poprečno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem s obostranim ležajevima za teške uslove prema API 610, ISO 13709 (heavy-duty), tip BB2, s radijalnim kolima, jednim i dva ulaza, jednim i dva stepena i s nožicama pumpe u sredini osovine. Dostupna je ATEX varijanta.

CHTR

CHTR

Horizontalna pumpe visokog pritiska sa zaštitnim kućištem s radijalnim kolima, jednim i dva ulaza, višestepene, s prirubnicama / zavarenim priključcima prema DIN, API 610 i ANSI.

RPH-V

RPH-V

Vertikalna jednostepena drenažna pumpa prema API 610, ISO 13709 (heavy-duty), tip VS4 s integrisanim aksijalnim ležajevima i zasebnim potisnim vodom. Dostupna je ATEX varijanta.

WKTR

WKTR

Vertikalno okačena dvozidna pumpa s kućištem regulacionih lopatica pogonjena vratilom s integrisanim aksijalnim ležajevima i ispustom pomoću uzlazne cevi prema API 610 / ISO 13709 (VS6). Dostupna u jednostepenoj ili višestepenoj konfiguraciji, kao i s prvim stepenom u verziji s jednim ulazom.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Konsalting o energetskoj efikasnosti

Optimizujte energetsku efikasnost svog postrojenja pomoću usluge FluidFuture® u četiri koraka. Sistemski pristup KSB-a garantuje vam maksimalnu uštedu energije.

 • Sveobuhvatna analiza
 • Jasne preporuke za postupanje
Inspection service

Kontrolno servisiranje

Periodičnim servisom kompanije KSB obezbeđuje se redovan kontrolni servis i održavanjem pumpi, koji obezbeđuju siguran rad i veću efikasnost vašeg postrojenja.

 • Preventiva protiv zastoja
 • Dostupnost 24 sata
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzni inženjering

Reverzni inženjering omogućava brzo reprodukovanje rezervnih delova pumpi koji su teško dostupni ili se više uopšte ne proizvode.

 • Jednostavno pravljenje kopija rezervnih delova
 • Kvalitet jednak originalnom