Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Primene

Sve od jednog dobavljača. Vaš partner za pumpe, armature i servisiranje.

Bazen postrojenja za prečišćavanje

Tehnologija otpadnih voda

Na svim mestima gde ljudi žive ili rade nastaju otpadne vode. One se moraju pouzdano ukloniti i prečistiti. Tek nakon toga ta voda sme da se vrati u prirodno kruženje.

Čista voda kroz otvor ističe u bazen

Tehnologija vode

Pouzdane pumpe i armature, inovativna tehnologija, sveobuhvatan servis: kompanija KSB je ekspert za bezbedno i efikasno crpljenje, prečišćavanje i distribuciju vode.

Cevovodi u industrijskom postrojenju

Industrijska tehnika

Industrijske pumpe i armature kompanije KSB pogodne su za gotovo sve primene u industrijskoj tehnici i čak i pod najtežim uslovima rade s najvišim nivoom bezbednosti.

Visokokvalitetni proizvodi za hemijsku proizvodnju

Proizvodnja hemikalija

Transport hemijskih supstanci postavlja stroge zahteve pred vašu procesnu opremu i materijale od kojih je ona izrađena.

Silueta grada na reci. KSB nudi pumpe i armature za sve zgrade – od malih do velikih – i sve primene u građevinarstvu

Građevinarstvo

U građevinarstvu se traže kompletna rešenja koja se dugoročno isplate. KSB vam nudi širok portfolio efikasnih pumpi, armatura i sistema.

Stub dalekovoda

Energetika

U energetici bitni su besprekoran rad i apsolutna bezbednost. Upravo time se odlikuju proizvodi kompanije KSB. To je učinilo da KSB postane jedan od tržišnih lidera širom sveta.

Pumpe za čvrste materije kompanije KSB savršeno odgovaraju vašim zahtevima

Rudarstvo

Pumpe za čvrste materije kompanije KSB pogodne su čak i za najteže uslove transporta u rudarstvu.

Visokokvalitetni proizvodi za primene u industriji nafte i gasa

Tehnologija za naftu i gas

Proizvodi s optimalnim performansama i maksimalnom pouzdanošću mogu se koristiti pri kopnenom i morskom transportu, u rafinerijama, pri međuskladištenju i u downstream primenama.