Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Pumpe za čvrste materije kompanije KSB savršeno odgovaraju vašim zahtevima

Rudarstvo

KSB nudi potpuno prilagođena rešenja za rudarsku industriju.

Pumpe za čvrste materije kompanije KSB pogodne su čak i za najteže uslove transporta u rudarstvu.

Radi osiguranja bezbednog i efikasnog rada u rudarskoj industriji neophodna je izuzetno pouzdana i dugovečna oprema.

Postoji svega nekoliko industrijskih grana u kojima se pred pumpe postavljaju tako teški zahtevi kao u rudarstvu. Izazovi su brojni i kompleksni: agresivni mediji puni čvrstih materija i neprestana promena uslova i medijuma dovodi do brzog habanja pumpi za rudarstvo. Nepredviđeni zastoji mogu da ugroze čitav proizvodni proces, što za posledicu ima neverovatno velike troškove. Stoga su u rudarstvu neophodne izuzetno pouzdane i efikasne pumpe za čvrste materije, koje smanjuju zastoje, smanjuju ukupne operativne troškove i povećavaju efikasnost.

KSB isporučuje pumpe za čvrste materije koje se mogu koristiti i pri ekstremnim uslovima. Nudimo pumpe i usluge za različite primene u rudarstvu čvrstih stena i ekstrakciji minerala: za primenu u poluautogenim (SAG-Semi-Autogenous Grinding) i kuglastim mlinovima, kao i za dalji transport iz mlinova u uređaje za ciklonsko punjenje i punjenje levaka; za hidraulični transport i povećanje pritiska u cevovodima. Dugovečne pumpe za čvrste materije otporne na habanje u kombinaciji s našim sveobuhvatnim stručnim znanjima iz oblasti primena osiguravaju efikasniji rad vaših postrojenja. Zahvaljujući našim obimnim radovima na istraživanju i razvoju raspolažemo bogatim stručnim znanjem u oblasti hidraulike i mehaničke konstrukcije, habanja i tehnologiji materijala – možemo da vam isporučimo najbolje i najpouzdanije proizvode koji odgovaraju vašim zahtevima po pitanju transporta čvrste materije. Profitirajte od izuzetno velike pouzdanosti pri radu KSB-ovih proizvoda, vrhunskog servisa i niskih ukupnih troškova vlasništva (TCO, engl. total cost of ownership) za vaš industrijski proces.

Naši stručnjaci raspolažu s više od 126 godina iskustva s centrifugalnim pumpama za čvrste materije visokootpornim na habanje, hidrociklonima i hidrauličnim sistemima. Kao kompletan ponuđač ne ograničavamo se samo na proizvodnju pumpi, već nudimo sve od razvoja proizvoda do ispitivanja, tehnike za primenu, rezervnih delova i usluga. Pored toga, profitiraćete od sveobuhvatne podrške na licu mesta: od nadzora puštanja u rad, preko nadzora postrojenja, održavanja pumpe i sveobuhvatnog servisa za popravke – mi smo vaš partner u svakoj fazi životnog ciklusa vaših KSB-ovih pumpi za čvrste materije. Zahvaljujući našim korisničkim centrima uvek smo u vašoj blizini i nudimo potpuno prilagođena rešenja za održavanje i tehničko servisiranje na licu mesta.

Primene u rudarstvu

Pumpe za čvrste materije kompanije KSB nude izuzetnu pouzdanost pri radu

Transport čvrstih materija

Za agresivne medijume pune čvrstih materija u rudarskoj industriji potrebne su pouzdane pumpe za čvrste materije. KSB-ove pumpe za čvrste materije osiguravaju maksimalnu pouzdanost u radu, kako biste održali svoje procese aktivnim i držali troškove pod kontrolom.

Pumpe kompanije KSB za održavanje nivoa vode i transport procesne vode nude veliku efikasnost u rudarstvu.

Procesna voda i održavanje nivoa vode

Pumpe za vodu za primenu u rudarstvu moraju štedeti dragocenu vodu, ali u isto vreme transportovati nezgodne medijume s velikim brojem čestica. Pumpe visokog učinka i servisna ponuda kompanije KSB pomažu vam da savladate stroge zahteve po pitanju održavanja nivoa vode / odvodnjavanja u rudarstvu i transporta procesne vode bez gubitka performansi.