Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Popravka motora

Dve komponente, jedan agregat, jedan zahtev

KSB vam nudi kompletno servisiranje, koje pored pumpe uključuje i motor. To štedi vaše vreme i trud.

Servis motora: jedan termin za zaustavljanje celog agregata – pumpe i motora.

Ako se KSB brine o vašoj pumpi, zašto ne bi i o motoru? KSB vam nudi kompletno servisiranje motora. Pritom KSB koristi opsežne tehnike merenja za proveru vašeg motora do najsitnijih detalja,  od namotaja motora pa sve do provere indukcije impulsnog napona.

Stručnjaci za motore kompanije KSB obavljaju remont brzo i profesionalno - uključujući ponovno premotavanje, prema potrebi. Radi optimalne pripreme novog namotaja, KSB je u stanju da pomoću uređaja za toplotno uklanjanje izolacije, pažljivo i bez ostataka ukloni namotaje elektromotora. Time se obezbeđuje najkvalitetnije moguće novo namotavanje motora.

Dobićete svoj agregat potpuno remontovan i spreman za rad. Na vaš zahtev, kompanija KSB može izvržiti i puštanje u rad.

Dostupan servis za sledeće veličine motora: 

Motor / snaga 
Naizmenični napon / do 650 kW 
Jednosmerni napon / do 200 kW 
Srednji napon / do 1000 kW

KSB service staff mounting a motor in a KSB service centre

Motor se ponovno sastavlja u servisnom centru kompanije KSB.


Naša ponuda

 • Detaljno ispitivanje svih električnih komponenata 
 • Provera dimenzija i odstupanja 
 • Čišćenje i ponovna impregnacija namotaja 
 • Novi namotaji ISO klasa F, H i C 
 • Izveštaji s nalazima posle demontaže – npr.
 • analize oštećenja s predlozima za popravku i optimizaciju 
 • Probni rad na ispitnom stolu i završna električna provera u skladu sa zahtevima VDE 
 • Montaža obuhvata saošavanje, puštanje u rad i probu rada 
 • Usluga preuzimanja i vraćanja na lokaciju

Pogodnosti

 • Jedna osoba za kontakt za pumpu i motor – nezavisno od proizvođača 
 • Jedan termin za zaustavljanje pumpnog agregata 
 • Zajednički transport obe komponente 
 • Sigurnost kroz dugogodišnje iskustvo i stručno znanje proizvođača 
 • Nova garancija na sve popravke 
 • Transparentna evidencija održavanja, u kojoj se beleži svaka popravka ili modifikacija 
 • Optimizacija troškova zahvaljujući tome što servisiranje pumpe i motora obavlja jedan dobavljač
Inspection service

Kontrolno servisiranje

Periodičnim servisom kompanije KSB obezbeđuje se redovan kontrolni servis i održavanjem pumpi, koji obezbeđuju siguran rad i veću efikasnost vašeg postrojenja.

 • Preventiva protiv zastoja
 • Dostupnost 24 sata
Maintenance inspection management

Upravljanje inspekcijama

Ispitivanje i remont agregata uz najkraće moguće vreme zastoja: servis kompanije KSB nudi sveobuhvatno upravljanje inspekcijama industrijskih postrojenja i elektrana.

 • Revizija pumpi
 • Revizija armatura
Spare parts inventory management

Upravljanje skladištem rezervnih delova

Primenom upravljanja skladištem kompanije KSB dobijate savete za optimalne zalihe rezervnih delova, zahvaljujući čemu se sprečava višak ili nedostatak rezervnih delova.

 • Smanjeni troškovi skladištenja
 • Veća dostupnost
Spare parts kits for pumps and valves

Kompleti rezervnih delova

Za razne serije pumpi KSB vam nudi pune komplete rezervnih delova. Kompleti sadrže npr. zaptivke, ležajeve, radna kola i cenom su povoljniji od pojedinačnih delova.

 • Svi najvažniji potrošni delovi u jednom kompletu
 • Lako naručivanje i brza isporuka