Korpa
Pump repair

Servis pumpi: remont i još mnogo toga

KSB se stručno stara o pumpama svih proizvođača i po želji će ih uskladiti s najnovijim tehničkim standardima. To važi i za agregate s protiveksplozivnom zaštitom.

Popravka pumpi

Servis pumpi: remont i još mnogo toga

KSB se stručno stara o pumpama svih proizvođača i po želji će ih uskladiti s najnovijim tehničkim standardima. To važi i za agregate s protiveksplozivnom zaštitom.

Servis pumpnih agregata koji postavlja standarde

Potreban vam partner koji će vaše pumpe održavati i remontovati na najprofesionalniji mogući način? Partner koji će pažljivo pratiti vaše pumpe, identifikovati uzroke oštećenja, predlagati načine optimizacije i još mnogo toga? U tom slučaju, poverite servisiranje pumpi kompaniji KSB.

Servis pumpi kompanije KSB nudi vam mogućnost da sam sprovede potpuno servisiranje vaše pumpe. Od demontaže, preko popravke pumpi pa sve do bezbednog ponovnog puštanja u rad. I to važi za sve tipove pumpi, poput hemijskih pumpi, utopnih motornih pumpi, pumpi za otpadne vode, pumpi u energetici i higijenskih pumpi. Pored toga, kompanija KSB će preuzeti i servisiranje proizvoda drugih kompanija, poput vakuumskih pumpi. 

Na vaš zahtev, KSB specijalisti ponudiće vam kompletno servisiranje agregata. To znači da KSB može istovremeno obaviti održavanje i vašeg motora. Zahvaljujući tome, vaš pumpni agregat će prilikom održavanja imati samo jedan zastoj u radu.

KSB service staff documenting the steps of repairing a pump

Dokumentacija postupka popravke pumpe

Naša ponuda

 • Popravka pumpi, odn. remont pumpi / poboljšanja / modifikacije – npr. premazi
 • Izveštaji s nalazima i predlozima za popravku i optimizaciju
 • Brza izrada rezervnih delova primenom reverznog inženjeringa
 • Montaža, puštanje u rad i probni rad
 • Usluga preuzimanja i vraćanja na lokaciju
 • Specijalna mesta za rad sa obezbeđenom higijenom i rad sa hemikalijama omogućavaju zadovoljavanje najviših higijenskih i bezbednosnih standarda

Servisiranje agregata

 • Na upit se vrši i remont pogona pumpe 
 • Detaljno ispitivanje svih električnih komponenata
 • Čišćenje i ponovna impregnacija namotaja
 • Probni rad na ispitnom stolu i završni elektro testovi u skladu sa zahtevima VDE
 • Izveštaji s nalazima posle demontaže – npr. analize oštećenja s predlozima za popravku i optimizaciju

Ostvarene pogodnosti

 • Jedna osoba za kontakt za vaše pumpe nezavisno od proizvođača
 • Bezbednost zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i stručnim znanjima proizvođača
 • Nova garancija na sve popravke
 • Transparentnost zahvaljujući vođenju evidencije održavanja u koju se beleži svaka popravka ili modifikacija
 • Objedinjeno servisiranje pumpi i motora za uštedu vremena i truda
Motor repair

Popravka motora

KSB vam nudi kompletno servisiranje, koje pored pumpe uključuje i motor. To štedi vaše vreme i trud.

 • Servisiranje agregata od strane jednog dobavljača
 • Manji trud i smanjeni troškovi
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzni inženjering

Reverzni inženjering omogućava brzo reprodukovanje rezervnih delova pumpi koji su teško dostupni ili se više uopšte ne proizvode.

 • Jednostavno pravljenje kopija rezervnih delova
 • Kvalitet jednak originalnom
Spare parts kits for pumps and valves

Kompleti rezervnih delova

Za razne serije pumpi KSB vam nudi pune komplete rezervnih delova. Kompleti sadrže npr. zaptivke, ležajeve, radna kola i cenom su povoljniji od pojedinačnih delova.

 • Svi najvažniji potrošni delovi u jednom kompletu
 • Lako naručivanje i brza isporuka