Korpa
Nuklearne elektrane

Nuklearne elektrane

Operatori nuklearnih elektrana širom sveta oslanjaju se na pumpe kompanije KSB

Pri radu atomske centrale postavljaju se strogi zahtevi po pitanju bezbednosti. Rešenja kompanije KSB već više od 40 godina u preko 200 postrojenja širom sveta osiguravaju bezbedne radne tokove.

Najveći izazov za operatore nuklearnih elektrana: bezbednost  

Ključni kriterijum kada je atomska energija u pitanju jeste zadovoljavanje najstrožih bezbednosnih zahteva. Pumpe i armature moraju zadovoljavati međunarodne standarde i odlikovati se velikom pouzdanošću kako bi se smanjili zastoji i potrebe za popravkama.

Pored toga, za operatore nuklearnih elektrana važno je svođenje dugoročnih operativnih troškova na minimum. Stoga se koriste uređaji koji svaki put daju odlične rezultate. U tom pogledu posebno je važno sveobuhvatno servisiranje dostupno 24 sata dnevno.

Bezbednost zahvaljujući kompetentnosti – bilo gde na svetu

Oslanjajući se na KSB, operatori nuklearnih elektrana igraju na sigurno, jer naša rešenja zadovoljavaju odgovarajuće međunarodne standarde i ispunjavaju najstrože zahteve po pitanju osiguranja kvaliteta. Proizvodi kompanije KSB rade apsolutno pouzdano tokom čitavog životnog ciklusa, bez obzira na to da li je reč o pumpi za rashladno sredstvo (primarno kolo), pumpi za napojnu vodu ili bezbednosnoj armaturi. Zahvaljujući tome moguće je smanjiti zastoje, smanjiti dugoročne troškove tokom životnog ciklusa i povećati performanse.

Čak i pri eventualnom stavljanju van pogona i periodu posle njega, operatori su u svakom trenutku bezbedni kada su u pitanju proizvodi kompanije KSB. Na raspolaganju kupcima je i sveobuhvatna globalna usluga servisiranja koja je dostupna 24 sata dnevno. Sve ove usluge garantuju da će elektrane uz pomoć KSB-a bezbedno raditi širom sveta, bez obzira na to da li se nalaze u Evropi, Aziji ili Americi.

Oslonite se na nas

Kompanija KSB ne proizvodi samo KSB pumpe i armature, već ih i proverava na licu mesta, npr. njihovu funkcionalnost, nivo buke i performanse. 

Pored toga, proizvodi kompanije KSB u fabrici se ispituju na različitim ispitnim poljima, među kojima je i ispitno polje za velike pumpe s motorom od 20 MW – pa sve do posebnog ispitivanja glavnih pumpi za rashladno sredstvo. A zahvaljujući činjenici da je fabrika kompanije KSB u Frankentalu sertifikovana u skladu sa svim standardima kojima se reguliše nuklearna energija, ona može bez ograničenja primati narudžbine iz oblasti primene atomske energije.

Pošto određeni materijali povećavaju pouzdanost pri radu nuklearne elektrane, KSB za svoje pumpe i armature koje se koriste u atomskim postrojenjima koristi najnaprednije materijale, koji se neprestano testiraju najmodernijim postupcima i dalje razvijaju.

Ispitno polje za napojne kotlovske pumpe kompanije KSB

Na našem ispitnom polju, koje je objedinjeno s proizvodnom linijom i raspolaže motorom od 20 megavata, možemo da testiramo napojne kotlovske pumpe pri pritiscima do 500 bara i temperaturama do 230 °C.

Naša ponuda

Za nuklearne elektrane kompanija KSB nudi širok asortiman proizvoda za sva primarna i sekundarna kola, kao i za pomoćne sisteme

 • glavne pumpe za rashladno sredstvo sa zaptivenim vratilom, klasa 1
 • glavne pumpe za rashladno sredstvo bez zaptivke vratila, klasa 1
 • pomoćne pumpe za nuklearne elektrane, klase 1–3 
 • napojne pumpe i pumpe za rashladnu vodu, kao i pumpe za kondenzat
 • pumpe s prisilnom cirkulacijom, procesne pumpe i pumpe bez zaptivki vratila
 • pumpe za primene pod visokom temperaturom (gen. IV)
 • pumpe za transport soli, olova i natrijuma (gen. IV)
 • bezbednosna armatura i ventili, zaporne klapne, zasuni

Oblasti primene su

 • rashladni sistemi, bezbednosni sistemi, sistemi za čišćenje, hemijski kontrolni sistemi

Pogodnosti za vas

 • U svakom trenutku apsolutno bezbedan rad vašeg postrojenja uz najveću moguću dostupnost
 • Pouzdani proizvodi koji zadovoljavaju međunarodne standarde
 • Smanjenje troškova tokom životnog ciklusa uz maksimalne performanse
 • Višedecenijsko iskustvo u nuklearnom inženjeringu
 • Proizvodi okrenuti budućnosti zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima
 • Naknadno opremanje i konverzija pumpi i armature – čak i za proizvode drugih proizvođača
 • Reverzni inženjering za sve nuklearne primene 
 • Servis dostupan 24 sata dnevno sa preko 170 servisnih centara širom sveta

Pronađite odgovarajuće armature za primenu u nuklearnim elektranama

Zaporni ventil sa zavarenim krajevima ili spojevima za nuklearne primene, s mehaničkim zaptivačem zamenljivim sedištem (NUCA-ES), ravnim gornjim delom, u prolaznom obliku, od čelika, nerđajućeg čelika ili nikla.

ZRN

ZRN

Nepovratna zaklopka za nuklearne primene sa zavarenim krajevima, s prirubnicom poklopca, unutrašnjim vratilom i kovanim kućištem od čelika ili nerđajućeg čelika.

ZTN

ZTN

Zaporni zasun sa zavarenim krajevima za nuklearne primene, s prirubnicom poklopca ili s samozaptivajućim zatvaračem poklopca, kovanim ili zavarenim kućištem, vretenom koje se ne obrće, klinastim ili paralelnim pločama, od čelika ili nerđajućeg čelika.

Sertifikovani kvalitet

ASME Zertifikat N / NS / NPT

ASME Zertifikat N / NS / NPT

globalno

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Maintenance inspection management

Upravljanje inspekcijama

Ispitivanje i remont agregata uz najkraće moguće vreme zastoja: servis kompanije KSB nudi sveobuhvatno upravljanje inspekcijama industrijskih postrojenja i elektrana.

 • Revizija pumpi
 • Revizija armatura
Spare parts inventory management

Upravljanje skladištem rezervnih delova

Primenom upravljanja skladištem kompanije KSB dobijate savete za optimalne zalihe rezervnih delova, zahvaljujući čemu se sprečava višak ili nedostatak rezervnih delova.

 • Smanjeni troškovi skladištenja
 • Veća dostupnost