Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Industrijski park

Proizvodnja metala

Izrada metala uz KSB: kada pumpe obavljaju najteži posao

Proizvodnja metala je zahtevna bez obzira na materijal.  Agresivne supstance i ekstremni uslovi rada od proizvoda zahtevaju pumpe koje su u stanju da izdrže dosta toga – kao što su pumpe kompanije KSB.

Proizvodnja metala zahteva maksimum od pumpi

Pri proizvodnji gvožđa, čelika, aluminijuma, bakra ili cinka pumpe pri najrazličitijim procesima transportuju veoma različite medijume. Među njima su hemijski agresivne tečnosti, poput otpadne procesne vode s abrazivnim čvrstim materijama, delimično demineralizovana voda, morska voda, otpadna voda s velikim udelom čvrstih materija pa čak i mulj.

Tu su potrebne različite pumpe, koje zajedno grade moćno, bezbedno i efikasno postrojenje. A pošto je reč upravo o procesima s agresivnim medijumima i posebno kritičnim tokom, njihov automatski nadzor posebno se isplati.


Kada je reč o "vrućim" zadacima, potrebna su moćna rešenja

Bez obzira na to da li je reč o pumpi visokog pritiska ili klipnoj pumpi: pumpe kompanije KSB ostavljaju odličan utisak čak i pri ekstremnim temperaturama i korišćenju agresivnih tečnosti. Njihova otpornost i dugovečnost u mnogim fabrikama za izradu metala širom sveta omogućava gladak i energetski efikasan tok uz male kontinualne operativne troškove, bez obzira na to da li se primenjuju za vodeno hlađenje komponenata, čišćenje od dimnih gasova ili obradu materijala pod visokim pritiskom.

Pritom KSB, kao kompanija specijalizovana za proizvodnju metala s međunarodnim stručnim znanjima, za svaku primenu pruža odgovarajuće rešenje i nudi sveobuhvatnu podršku pri nadzoru procesa, modernizaciji postojećih tokova i planiranju novih postrojenja.


Pumpe kompanije KSB povećavaju vaš učinak, a ne vaše troškove

Industrijske pumpe kompanije KSB postavljaju standarde širom sveta, a posebno se koriste za transport agresivnih tečnih medijuma pri proizvodnji metala. Kompanija KSB neprestano usavršava ove proverene pumpe i armature primenom sveobuhvatnih stručnih znanja i iskustava. KSB u tom smislu intenzivno istražuje nove tehnologije i razvija inovativne materijale za kućišta i ležajeve.

Ovi adekvatni materijali i zaptivke omogućuju  transport zahtevnih medijuma. Tako npr. materijali posebno otporni na habanje i PolySic premazi osiguravaju natprosečno dugo vreme rada.

Kvalitet proizvodnih procesa pored toga značajno je moguće povećati ugradnjom pumpe s regulacijom broja obrtaja. Time se pored zapreminskog protoka reguliše i procesni pritisak. KSB PumpDrive brzo, precizno i kontinualno prilagođava broj obrtaja pumpe konkretnim potrebama. Pored toga, kompanija KSB nudi uređaj PumpMeter, inovativnu alatku za nadzor efikasnosti vaše pumpe.


Naša ponuda

Za proizvodnju metala KSB nudi širok asortiman sledećih proizvoda:

 • pumpe sa potapajućim motorom
 • pumpe za čvrste materije / muljne pumpe
 • pumpe za konvencionalne tokove u elektranama
 • pumpe visokog pritiska
 • pogonska tehnika
 • regulatori broja obrtaja 
 • centrifugalne pumpe niskog pritiska

Oblasti primene su

 • transport hemijski agresivnih medijuma
 • transport procesne vode / procesne otpadne vode s različitim udelom čvrste materije
 • priprema sirovina (koksare, priprema ruda)
 • vodeno hlađenje komponenata  
 • pranje, čišćenje, ispiranje i uklanjanje naslaga  
 • valjanje i oplemenjivanje 
 • obrada otpadnih voda

Pogodnosti za vas

 • Kao specijalizovana kompanija s međunarodnim stručnim znanjima, KSB za svaku primenu nudi odgovarajuće rešenje
 • Maksimalan učinak pumpi čak i pri ekstremnim temperaturama i korišćenju agresivnih medijuma
 • Energetski efikasni procesi kojima se smanjuju troškovi zahvaljujući dugovečnosti i robustnosti proizvoda 
 • Transport najzahtevnijih medijuma primenom adekvatnih materijala i zaptivki
 • Optimizacija proizvodnih procesa regulacijom broja obrtaja i nadzorom procesa
 • Sveobuhvatan servis – bez obzira na to da li je reč o montaži, pregledu, održavanju ili popravci na licu mesta

Pronađite odgovarajuće pumpe za proizvodnju metala

Bez obzira na to da li je reč o proizvodnji gvožđa i čelika ili drugih metala: KSB nudi odgovarajuće proizvode za sve procese pri proizvodnji metala.

KWP-Bloc

KWP-Bloc

Horizontalna i vertikalna radijalno podeljena pumpa sa spiralnim kućištem u blok verziji, jednostepena, s jednim ulazom, s različitim oblicima radnog kola: zatvoreno višekanalno kolo, otvoreno kolo sa više lopatica i slobodnoprotočno radno kolo.

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

Frekvencijski pretvarač sa samohlađenjem, izrađen po modularnom principu, koji omogućava kontinualnu promenu broja obrtaja asinhronih i sinhronih reluktantnih motora putem analognih standardnih signala, industrijske magistrale ili jedinice za rukovanje. Zahvaljujući samohlađenju uređaja PumpDrive, moguća je montaža na motor, zid ili u razvodni ormar. Regulisanje do 6 pumpi bez dodatnog regulatora.

Pronađite odgovarajuće armature za proizvodnju metala

NORI 40 ZXL/ZXS

NORI 40 ZXL/ZXS

Zaporni ventil prema DIN/EN s prirubnicama (ZXL), zavarenim krajevima ili spojevima (ZXS), s mehaničkim zaptivačem, ravnim gornjim delom, zapornim ili prigušnim konusom, rotirajućim vretenom, zaptivnim površinama od hromiranog čelika ili stelita otpornog na habanje i koroziju.

SICCA 150-600 GTC

SICCA 150-600 GTC

Zaporni zasun prema ANSI/ASME s prirubnicama ili zavarenim krajevima, prirubnicom poklopca, spoljnim navojem vretena i obručem, fleksibilnim klinom, vretenom koje se podiže, ručnim točkićem koji se ne podiže, zaptivnim površinama od 13 %-hromiranog čelika s oklopom od stelita, zaptivnim prstenom od grafita i mehaničkim zaptivačem, isporučivim u verzijama od ugljeničnog čelika, niskolegiranog čelika i nerđajućeg čelika.

ISORIA 10/16

ISORIA 10/16

Centralno postavljena zaporna zaklopka sa četverougaonim krajem vratila prema ISO 5211, elastomerska prstenasta manžetna, s ručnom polugom ili ručnim reduktorskim prenosnikom, pneumatskim, električnim ili hidrauličkim aktuatorom, prstenastim kućištem (T1), kućištem s ušicama za centriranje (T2), kućištem s ušicama za navojnu prirubnicu (T4), kućištem u obliku U-profila bez zaptivne letvice (T5). Tipovi kućišta T2 i T4 omogućavaju jednostrano postavljanje prirubnice i ugradnju u svojstvu završne armature s kontraprirubnicom. Priključci prema EN, ASME i JIS.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Evidentiranje mogućnosti uštede energije

KSB Sonolyzer® je KSB aplikacija za pametan telefon, koja na osnovu buke vašeg asinhronog motora detektuje da li vaša pumpa radi ekonomično ili troši previše energije.

 • Besplatno preuzimanje
 • Analiza za nekoliko sekundi
Inspection service

Kontrolno servisiranje

Periodičnim servisom kompanije KSB obezbeđuje se redovan kontrolni servis i održavanjem pumpi, koji obezbeđuju siguran rad i veću efikasnost vašeg postrojenja.

 • Preventiva protiv zastoja
 • Dostupnost 24 sata
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzni inženjering

Reverzni inženjering omogućava brzo reprodukovanje rezervnih delova pumpi koji su teško dostupni ili se više uopšte ne proizvode.

 • Jednostavno pravljenje kopija rezervnih delova
 • Kvalitet jednak originalnom