Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Teretni brod u luci

Pomorska industrija

KSB: bezbedna luka za pomorsku industriju

Kao dugogodišnji partner pomorske industrije, kompanija KSB isporučuje sveobuhvatnu i fleksibilnu paletu proizvoda i usluga za sve pomorske primene.

Pomorske pumpe i armature moraju biti premazane svim farbama

Pumpe i armature u industriji brodogradnje koriste se na otvorenom moru za najrazličitije kompleksne primene. Stoga je veoma važno da pumpe i armature uspešno odolevaju teškim uslovima. One moraju u svakom trenutku osiguravati bezbednost i dostupnost procesa koji se odvijaju na palubi.

Po pitanju proizvoda namenjenih industriji brodogradnje KSB je u svom elementu

Od teretnih brodova, preko tankera za tečni prirodni gas pa sve do putničkih brodova: pomorske pumpe i armature kompanije KSB za industriju brodogradnje širom sveta se uspešno primenjuju u najrazličitije svrhe. One u svakom trenutku rade izuzetno pouzdano i sigurno – čak i pri najtežim uslovima na otvorenom moru. A zahvaljujući odličnom kvalitetu, KSB je za mnoga preduzeća iz čitavog sveta prvi izbor za zvaničnog dobavljača.


KSB u industriji brodogradnje: tanker na otvorenom moru.

KSB is a high-performance partner in the shipbuilding industry

Sa KSB-om je odlična tehnologija uvek na palubi

Brodske pumpe, armature i rešenja za automatizaciju kompanije KSB odobrena su od najpoznatijih i najvažnijih sertifikacionih tela, kao što su DNVGL, NKK, GL, KRS, ABS, LRS, RINA, RS i BV. Ova odobrenja omogućavaju primenu KSB pumpi i armatura na svim brodovima i u svim procesima. Bez obzira na to da li je reč o morskoj vodi, slanoj vodi, slatkoj vodi, vrućoj vodi, rashladnoj vodi, procesnoj vodi, tankerskim, teretnim ili prljavim uljima, TPG-u, TNG-u, TEG-u, otpadnoj vodi, agresivnim i neagresivnih hemikalijama ili mulju: KSB za svaki transportni medijum ima proizvod koji mu najviše odgovara.

Pritom KSB odgovara na specijalne zahteve tehnički zrelim proizvodima, razvijenim tako da zadovolje visoke standarde. Pored KSB-ovih brodskih pumpi i armatura, KSB ITUR pumpe i pumpni pribor, AMRI i SISTRO armature i pogoni te KSB pogoni na uže i automatizaciona tehnika dopunjavaju naš jedinstven portfolio Sa svojim AMRI zapornim ventilima KSB je tržišni lider u oblasti pogonskih armatura.

Širom sveta industrija brodogradnje oslanja se na dugogodišnje iskustvo kompanije KSB. Brodarska preduzeća, brodogradilišta i inženjeri profitiraju od brojnih mogućnosti primene, visokog kvaliteta proizvoda i najboljeg servisa.

Naša ponuda

Za pomorsku tehniku KSB nudi širok asortiman sledećih proizvoda:

 • linijske pumpe
 • procesne pumpe
 • samousisne pumpe
 • pumpe visokog pritiska
 • višestepene dubinske pumpe
 • horizontalno podeljene pumpe
 • pumpe za desalinizaciju reverznom osmozom
 • zapreminske pumpe
 • pomorske armature
 • membranske pumpe
 • klipne pumpe
 • kaljužne pumpe
 • transportne pumpe
 • pumpe za prljavu vodu
 • potapajuće pumpe
 • pumpe za pretakanje

Oblasti primene su transport najrazličitijih medija, kao što su

 • morska, slatka, vruća, rashladna, procesna voda i voda za gašenje
 • tankerska, teretna ili prljava ulja
 • tečni gasovi, kao što su TPG, TNG i TEG
 • agresivne i neagresivne hemikalije 
 • cement, mulj, voda za gašenje, komprimovani vazduh, inertni gasovi
 • otpadna voda, kaljužna i balastna voda u brodovima 

Pogodnosti za vas

 • Jedinstveni portfolio koji čine brodske pumpe, armature, pogoni i automatizaciona tehnika  
 • Za svaki transportni medijum u pomorskoj tehnici dostupan je proizvod koji je najprikladniji
 • 100% bezbedni procesi bez zastoja i uz minimalno održavanje zahvaljujući najvišem kvalitetu proizvoda
 • Garantovana bezbednost zahvaljujući međunarodnim ispitivanjima i sertifikaciji 
 • Transport zahtevnih medijuma primenom adekvatnih materijala i zaptivki  
 • Dugogodišnje iskustvo saradnje sa brodarskim preduzećima, brodogradilištima i inženjerima  
 • Isporuka originalnih rezervnih delova zahvaljujući globalnoj saradnji sa remontnim brodogradilištima
 • 24-satno servisiranje koje obavljaju iskusni tehničari iz više od 170 servisnih centara

ISORIA 10/16

ISORIA 10/16

Centralno postavljena zaporna zaklopka sa četverougaonim krajem vratila prema ISO 5211, elastomerska prstenasta manžetna, s ručnom polugom ili ručnim reduktorskim prenosnikom, pneumatskim, električnim ili hidrauličkim aktuatorom, prstenastim kućištem (T1), kućištem s ušicama za centriranje (T2), kućištem s ušicama za navojnu prirubnicu (T4), kućištem u obliku U-profila bez zaptivne letvice (T5). Tipovi kućišta T2 i T4 omogućavaju jednostrano postavljanje prirubnice i ugradnju u svojstvu završne armature s kontraprirubnicom. Priključci prema EN, ASME i JIS.

KE

KE

Centralno postavljena zaporna zaklopka s četvorougaonim krajem vratila prema ISO 5211 i PFA prstenasta manžetna. S ručnom polugom, ručnim prenosnikom, pneumatskim ili električnim aktuatorom. S prstenastim kućištem (T1), kućištem s ušicama za navojnu prirubnicu (T4) ili s kućištem u obliku slova U sa zaptivnom letvicom (T6). Mogući priključci prema EN, ASME i JIS.

DANAÏS MT II

DANAÏS MT II

Dvostruko ekscentrična zaporna zaklopka sa četverougaonim krajem vratila prema ISO 5211 s plastomerskim ili metalnim sedištem (verzija otporna na požar), bez mehaničkog zaptivača, bez potrebe za održavanjem, s ručnom polugom ili reduktorskim prenosnikom, pneumatskim, električnim ili hidrauličkim aktuatorom i kućištem od čelika ili nerđajućeg čelika. Prstenasto kućište (T1), kućište s ušicama za navojnu prirubnicu (T4), kućište s prirubnicom (T7) bez zaptivne letvice ili sa zaptivnom letvicom. Tipovi kućišta T4 i T7 omogućavaju korišćenje u svojstvu završne armature. Priključci prema EN, ASME ili JIS. Sertifikacija u skladu sa tehničkim uputstvom o vazduhu TA vazduh.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Energy efficiency consulting (Fluid Future) for pumps and valves

Konsalting o energetskoj efikasnosti

Optimizujte energetsku efikasnost svog postrojenja pomoću usluge FluidFuture® u četiri koraka. Sistemski pristup KSB-a garantuje vam maksimalnu uštedu energije.

 • Sveobuhvatna analiza
 • Jasne preporuke za postupanje
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzni inženjering

Reverzni inženjering omogućava brzo reprodukovanje rezervnih delova pumpi koji su teško dostupni ili se više uopšte ne proizvode.

 • Jednostavno pravljenje kopija rezervnih delova
 • Kvalitet jednak originalnom