Country and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Tehnički konsalting

Optimizacija postrojenja zahvaljujući sveobuhvatnom konsaltingu

Kao ponuđač kompletnih rešenja, KSB vas savetuje u svakoj fazi životnog ciklusa vašeg proizvoda ili postrojenja.

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

Pri optimizaciji postrojenja oslonite se na partnera koji zna šta je od presudne važnosti

Današnja moderna postrojenja imaju nivo kompleksnosti pri kojem samo sveobuhvatno sagledavanje omogućava otkrivanje mogućnosti za optimizaciju i povećavanje efikasnosti. Tehnički konsalting kompanije KSB nudi vam upravo ono što vam je potrebno za optimizaciju postrojenja – integrisanu uslugu konsaltinga, koja objedinjuje i korisnička znanja o procesima i široka stručna znanja. I to u svakoj fazi životnog ciklusa vašeg postrojenja. 

Svaka tehnička konsultacija u KSB-u je konsultantski projekat, zasnovan na partnerstvu koji je savršeno prilagođen potrebama kupca s obzirom na sve relevantne komponente: pumpe, ventile i drugu pokretnu opremu. Pritom se KSB oslanja na stručna znanje svih specijaliziranih odeljenja – od konstrukcije i tehnologije materijala pa sve do proizvodnje. Stručnjaci kompanije KSB uvek razvijaju individualna i ekonomična rešenja.  

Od planiranja do stavljanja van pogona, od tehnologije pumoe do same proizvodnje, od proizvoda za automatizaciju do digitalnih rešenja za preventivno održavanje, od održavanja do naknadnog opremanja: KSB-ovi stručnjaci za tehnički konsalting razvijaju rešenje za optimizaciju vašeg postrojenja ili njegovo prilagođavanje izmenjenim okolnostima, uštedu energije ili povećavanje veka trajanja vaše opreme.

Two KSB colleagues talking to a customer

Tehnički konsalting po pitanju optimizacije pumpi

Naša ponuda

 • Tehnički i procesni konsalting za proizvode i sisteme u kontekstu planiranja postrojenja 
 • Podrška pri puštanju u rad: instalacija, saošavanje i pokretanje postrojenja
 • Profesionalna podrška pri radu – nadzor, održavanje i sprovođenja preventivnih mera  
 • Brza pomoć u fazi reparacije, uključujući primenu mera za optimizaciju
 • Stručni saveti pri saniranju i stavljanju van pogona – od demontaže i zamene komponenata do demontaže

Pogodnosti

 • Ušteda energije optimizacijom postrojenja
 • Smanjenje emisije CO2 
 • Povećanje raspoloživosti postrojenja kroz rešenja za digitalni nadzor 
 • Smanjenje troškova zahvaljujući dužem veku trajanja
 • Rešenja prilagođena individualnim zahtevima
 • Kompetentan konsalting zahvaljujući stručnim znanjima proizvođača
 • Kompetentnost pri izboru materijala zahvaljujući sopstvenim istraživanjima
Identification of energy-saving potential (Sonolyzer)

Evidentiranje mogućnosti uštede energije

KSB Sonolyzer® je KSB aplikacija za pametan telefon, koja na osnovu buke vašeg asinhronog motora detektuje da li vaša pumpa radi ekonomično ili troši previše energije.

 • Besplatno preuzimanje
 • Analiza za nekoliko sekundi
Pump repair

Popravka pumpi

KSB se stručno stara o pumpama svih proizvođača i po želji će ih uskladiti s najnovijim tehničkim standardima. To važi i za agregate s protiveksplozivnom zaštitom.

 • Za uređaje svih proizvođača
 • Servisiranje agregata