Korpa

Country, region and language selection

International websites

Europe

Americas / Oceania

Africa and Middle East

Asia / Pacific

Buoys limit the water protection zone in Lake Constance

Crpljenje vode

Čista voda za piće širom sveta – zahvaljujući ekstrakciji vode uz pomoć kompanije KSB

Voda je dragocena. Kako bi se dobila voda za piće, koriste se pumpe kompanije KSB – bez obzira na to da li je reč o crpljenju vode iz bunara ili crpljenju površinskih voda.

Pri crpljenju vode moguće je uštedeti energiju, a samim tim i smanjiti troškove

Ugraditi i zaboraviti: to je želja mnogih korisnika postrojenja. Jer su potapajuće motorne pumpe ugrađene duboko u bunarima ili jama i samim tim teško pristupačne. Stoga one pri crpljenju vode moraju da rade gotovo bez održavanja i da veoma dugo pouzdano funkcionišu. Pošto je potopivim motorima za rad potrebno više energije nego suvo postavljenim motorima, ovde su potrebni energetski efikasni proizvodi kako bi se smanjili ukupni troškovi postrojenja.


Energetski efikasni potopivi motori kompanije KSB smanjuju vaše troškove

Bilo da crpite površinsku vodu ili podzemnu vodu iz dubokog bunara, potapajući agregati kompanije KSB su konstruisani tako da ne zahtevaju gotovo nikakvo održavanje i da dugo traju. Često decenijama rade duboko ugrađene u bunare i jame. Pritom zadovoljavaju visoke higijenske standarde, kao što je Direktiva ACS. Inovativni sinhroni motori UMA-S imaju za gotovo 14% veći stepen korisnog dejstva pri neprekidnom korišćenju. Zahvaljujući njima, operativne troškove moći ćete da svedete na minimum – i to uz najbolji učinak.

Pored toga, kompanija KSB vam zahvaljujući svojoj širokoj paleti proizvoda nudi odgovarajuću pumpu i armaturu za sve oblasti primene.


Pumpe vrhunskog učinka – čak i pod vodom

U oblasti crpljenja vode kompanija KSB je kompletan ponuđač pumpi, armatura i servisa s višedecenijskim iskustvom i bogatim znanjem o primenama. KSB vam nudi sveobuhvatan portfolio moćnih pumpi i armatura sa suvim i mokrim postavljanjem, koje su optimalno međusobno prilagođene. Pritom svi proizvodi kompanije KSB trajno efikasno i pouzdano rade uz minimalno održavanje. To znači da svoje postrojenje možete da koristite bez smetnji i na ekonomičan način.

Pored toga, specijalisti za primene kompanije KSB savetovaće vas u svim fazama projekta, kako bi vaše postrojenje u svakom trenutku besprekorno funkcionisalo. u tom smislu nudimo npr. merenja parametara bunarskih pumpi, kojima analiziramo pumpe u ugrađenom stanju. Tako možete brzo detektovati mogućnosti uštede i sprovesti ih u praksi. Zahvaljujući tome, smanjićete energetske troškove i moći ćete da na optimalan način koristite svoje postrojenje.

Naša ponuda

Za crpljenje vode kompanija KSB nudi širok asortiman sledećih proizvoda:

 • aksijalno podeljene pumpe
 • višestepene dubinske pumpe
 • uređaji za povećavanje pritiska
 • pumpe za odvodnjavanje / prljavu vodu
 • pumpe visokog pritiska
 • standardne pumpe
 • pumpe sa cevastim kućištem / pumpe za cevne šahtove
 • pumpe sa spiralnim kućištem
 • pumpe sa potapajućim motorom / potapajući agregati
 • armature različitih konstrukcija

Oblasti primene su

 • crpljenje vode iz reka, jezera i mora
 • crpljenje podzemnih voda iz bunara i jama
 • iskorišćavanje kišnice
 • spuštanje nivoa podzemnih voda
 • održavanje nivoa podzemnih voda

Pogodnosti za vas

 • Izbor optimalnog proizvoda zahvaljujući širokoj ponudi pumpi i armatura različitih konstrukcija za sve procese crpljenja vode
 • Kompetentan konsalting za planere, proizvođače i korisnike postrojenja zahvaljujući bogatom iskustvu na brojnim međunarodnim projektima 
 • Postrojenja optimizovana primenom usluga inženjeringa od istog ponuđača, poput merenja bunarskih pumpi
 • Smanjena potrošnja energije zahvaljujući potopivim motorima velikog stepena korisnog dejstva
 • Povećanje učinka postrojenja zahvaljujući inteligentnoj pogonskoj tehnici i regulaciji broja obrtaja
 • Optimalna konfiguracija i izbor odgovarajuće armature pomoću alata KSB Helps i KSB EasySelect
 • Pouzdan međunarodni dobavljač pumpi, armatura i servisnih usluga – već 150 godina na tržištu
 • Servisna rešenja i rešenja za rezervne delove koja pokrivaju kompletan životni ciklus, kao i 24-satno servisiranje zahvaljujući preko 3000 specijalista u 170 servisnih centara širom sveta

Pronađite odgovarajuće pumpe za odvođenje vode

Od potopajuće pumpe, preko pumpe sa cevastim kućištem pa sve do pumpe za cevne šahtove: KSB za sve procese prečišćavanja vode za piće nudi odgovarajuće pumpe i armature.

UPA 200 / UPA S 200

UPA 200 / UPA S 200

Jednostepena ili višestepena centrifugalna pumpa s jednim ulazom u segmentnoj konstrukciji i mogućnošću vertikalne ili horizontalne montaže. Po izboru s nepovratnim ventilom ili priključnim nastavkom. Za prečnik bunara od najmanje 8 inča.

SEZ

SEZ

Vertikalna pumpa s cevastim kućištem s otvorenim hiperboloidnim evolventnim zupčanikom, ulazom po izboru s ulaznom mlaznicom ili usisnim kolenom, s opciono izvlačivim sklopom rotora, potisnim nastavcima postavljenim iznad ili ispod poda i prirubnicama prema DIN ili ANSI.

Amacan P

Amacan P

Potopiva motorna pumpa s mokrim postavljanjem u verziji sa cevnim oknom s aksijalnim propelerom u verziji ECB, jednostepena, s jednim ulazom. Dostupna je ATEX varijanta.

Pronađite odgovarajuće armature za odvođenje vode

ISORIA 10/16

ISORIA 10/16

Centralno postavljena zaporna zaklopka sa četverougaonim krajem vratila prema ISO 5211, elastomerska prstenasta manžetna, s ručnom polugom ili ručnim reduktorskim prenosnikom, pneumatskim, električnim ili hidrauličkim aktuatorom, prstenastim kućištem (T1), kućištem s ušicama za centriranje (T2), kućištem s ušicama za navojnu prirubnicu (T4), kućištem u obliku U-profila bez zaptivne letvice (T5). Tipovi kućišta T2 i T4 omogućavaju jednostrano postavljanje prirubnice i ugradnju u svojstvu završne armature s kontraprirubnicom. Priključci prema EN, ASME i JIS.

COBRA-SGP/SGO

COBRA-SGP/SGO

Zaporni zasun prema DIN/EN s prirubnicama, klinom s elastomerskim premazom, prirubnicom poklopca, rotirajućim vretenom, unutrašnjim navojem vretena i kućištem od livenog gvožđa s kugličnim grafitom.

SISTO-16TWA

SISTO-16TWA

Membranski ventil prema DIN/EN s prirubnicama, sa držačem u prolaznom obliku za instalacije za vodu za piće prema DIN 1988, s DIN-DVGW odobrenjem za vodu prema ispitivanju W 270, u skladu s najnovijim smernicama UBA o elastomerima, sa zaptivanjem u prolazu i prema spolja zahvaljujući poduprtoj membrani sa žlebovima SISTOMaXX, indikatorom položaja s integrisanom zaštitom vretena, svim funkcionalnim delovima izvan radnog medijuma, ne zahteva održavanje.

Illustration of the phases of a product life cycle: Consultation and analysis, commissioning, operation and repair

Servisiranje kada je u pitanju KSB SupremeServ znači da ćete biti potpuno obezbeđeni

Od ličnog konsaltinga o montaži i puštanju u rad do remonta i popravki: KSB SupremeServ nudi vam kompletan servis i rezervne delove za pumpe, armature i drugu dodatnu opremu, čak i za uređaje drugih proizvođača. Više od 3500 specijalista u preko 190 servisnih centara na raspolaganju su vam 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Usredsredite se na svoju osnovnu delatnost – za ostalo ćemo se mi pobrinuti.

Inspection service

Kontrolno servisiranje

Periodičnim servisom kompanije KSB obezbeđuje se redovan kontrolni servis i održavanjem pumpi, koji obezbeđuju siguran rad i veću efikasnost vašeg postrojenja.

 • Preventiva protiv zastoja
 • Dostupnost 24 sata
Reverse Engineering for pumps and valves

Reverzni inženjering

Reverzni inženjering omogućava brzo reprodukovanje rezervnih delova pumpi koji su teško dostupni ili se više uopšte ne proizvode.

 • Jednostavno pravljenje kopija rezervnih delova
 • Kvalitet jednak originalnom
KSB mechanical seals for pumps and valves

Mehanički zaptivači kompanije KSB

Na svakoj pumpi mehanički zaptivač predstavlja jedan od najvažnijih delova. Ove sopstvene zaptivke vratila kompanije KSB predstavljaju garanciju efikasnog rada vašeg postrojenja.

 • Produženi vek trajanja
 • Smanjeni troškovi održavanja i nabavke rezervnih delova